97-03-28

تبدیل نمره ایران به سیستم آمریکا

نوشته شده توسط
تبدیل نمره ایران به سیستم آمریکا
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

تبدیل نمره ایران به سیستم آموزشی آمریکا

در این تبدیل نمیتوانیم مستقیما نمره ی معدل را تبدیل کنیم ، بلکه باید نمره ی هر یک از دروس به صورت تکی تبدیل شوند و سپس یک معدل جدید گرفته شود. یعنی برای هر درس نمره جدید بدست آمده را در تعداد واحد هایش ضرب کنید.

محدوده نمرات :

A = 16-20

B = 14-15.99

C = 12-13.99

D = 10-11.99

ضرایب :

A = 4

B = 3

C = 2

D = 1

برای نمونه

درس مدار1 در مهندسی برق سه واحد دارد و دانشجویی از این درس نمره ی 15 را گرفته است طبق بازه ی نمرات ، 15 در محدوده ی B قرار میگیرد و B ضریب 3 دارد ، پس : 3 واحد درسی * ضریب 3 از B میشه 9 پس نمره ی این درس در تبدیل سیستم میشه 9

به همین ترتیب همه نمرات را تبدیل کرده و با هم جمع بندی کنید و تقسیم بر تعداد کل واحدها کرده تا معدل کل شما بدست آید.

خواندن 4226 دفعه آخرین ویرایش در 97-03-28
محتوای بیشتر در این بخش: « تحصیل در پرتغال تحصیل در اتریش »

مهاجرت و اقامت