معرفی و معادل سازی درجات نظامی ایران و آمریکا

طبقه بندی نیروهای نظامی ایران و آمریکا

نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران  به طور کلی در دو شاخه ارتش و سپاه طبقه بندی می شود و هر یک از این دو شاخه  شامل زیرشاخه هایی نظیر نیروی زمینی، دریایی، هوایی و ...  هستند. در حالی که نیروی مسلح ایالات متحده آمریکا مستقیما شامل 5 شاخه اصلی نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی تفنگداران دریایی و گارد ساحلی می باشد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

در این بخش از ابتدایی ترین  تا عالی ترین درجه نظامی در ارتش ایران و آمریکا معرفی و معادل سازی شده اند.

سرباز / Private

سرباز یا سرباز صفر که در ارتش آمریکا به اختصار PVT گفته می شود پایین ترین و ابتدایی ترین درجه نظامی محسوب می گردد. این درجه نظامی در ارتش آمریکا شامل نشان نمی باشد.

 

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرباز

سرباز دوم / Private Second Class

سربازان در ارتش آمریکا پس از سپری کردن دوره های آموزش ابتدایی رزمی یا پس از 6 ماه خدمت رسانی به درجه سرباز دوم (به اختصار PV2) نایل می شوند.

 در ارتش ایران نیز پس از 6 ماه خدمت به سربازان (که معمولا تحصیلات اکادمیک پایینی دارند) درجه سرباز دوم اعطا می گردد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرباز یکم / Private First Class

به طور کلی سرباز هایی که یک سال از خدمت آن ها طی شده باشد با صلاحیت ارشد خود به این درجه می رسند.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

 

سرجوخه /Specialist  یا Corporal

پس از دو سال، خدمت سربازان به درجه سرجوخگی دست پیدا خواهند کردد و قادر خواهند بود تا به سربازان پایین رده تر شرح وظایف کنند.

در ارتش آمریکا کورپرال ارشد اسپشیالیست است و این دسته می توانند به آموزش یگان های کوچک نیز بپردازد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

گروهبان سوم / Sergeant

به طور معمول گروهبان سوم سرپرست و ناظر بر وظایف روزانه سرباز ها است. همچنین مسئولیت ارتقا دادن سرباز های کم رده می باشد.

معمولا پس از یک سال سرجوخگی ترفیع به رده گروهبان سومی ممکن می شود.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

گروهبان دوم / Staff Sergeant

گروهبان دوم یک جوخه 9 تا 10 نفره را تحت فرمان دارد و علاوه بر آن رهبری یک یا چند گروهبان سوم را نیز برعهده خواهد داشت.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

گروهبان یکم / Sergeant First Class

گروهبان یکم مهم ترین و اصلی ترین مشاور رهبر جوخه محسوب می شود.

در ارتش آمریکا رسیدن به درجه گروهبان یکم (به اختصار (SFC نیازمند خدمت 15 تا 18 سال در ارتش می باشد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

استوار دوم /Master Sergeant  یا  First Sergeant

در ارتش جمهوری اسلامی ایران گروهبان یکم پس از ترفیع یافتن به درجه استوار دوم می رسد اما در ارتش آمریکا پس از SFC ابتدا به درجه Master Sergeant و سپس First Sergeant می رسد. هرچند دو درجه ذکر شده در ایران معادل با استوار دوم می باشد.

در ارتش آمریکا استوار دوم  تشکلات نظامی به تعداد 62 تا 190 نفر را تحت فرمان خود دارد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

استوار یکم / of the Army Sergeant Major

استوار یکم  در نیروی دریایی ارتش ایران ناو استوار یکم خوانده می شود و به طور معمول برای رسیدن به این درجه از 4 سال خدمت در سمت استوار دومی لازم است.

در ارتش آمریکا برای رسیدن به درجه استوار یکم، ابتدا First Sergeant سپری می شود و سپس به درجه Sergeant Major نایل شده و سپس به درجه Command Sergeant Major و در آخر به درجه of the Army Sergeant Major نایل می گردند. هر سه سمت فوق در ارتش ایران با سمت استوار یکم برابری می کند.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

ستوان سوم / Third lieutenant

ستوان سوم که با یک ستاره 5 وجهی در سردوشی نشان داده می شود، در ارتش ایران پس از 4 سال خدمت در مقام استوار یکمی ممکن می شود. ستوان سوم در ارتش آمریکا معادل دقیقی ندارد و این درجه تنها در چند کشور ایران، روسیه، گرجستان و بلغارستان وجود دارد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

ستوان دوم / Second Lieutenant

در ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بیشتر افسرانی که پس از تحصیلات دانشگاهی وارد ارتش کشور خود می شوند به درجه ستوان دومی نایل می گردند.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

ستوان یکم / First Lieutenant

در ارتش ایران پس از 4 سال و در ارتش آمریکا پس از 18 تا 24 خدمت در سمت ستوان دومی، این درجه اعطا می گردد. وظیفه اصلی ستوان یکم فرماندهی یک دسته است.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سروان / Captain

سروان در ارتش جوخه های 62 تا 190 نفره را تحت فرمان خود دارد و همچنین آموزش رزمی – نظامی یک گردان نیز بر عهده سروان است.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرگرد / Major

یک سرگرد  اساسی ترین و مهترین نقش را در تشکیلات یک گروه ضربت بر عهده دارد. همچنین مدیریت و استراتژی های یک ماموریت نظامی نیز بر عهده یک سرگرد ه می باشد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرهنگ دوم / Lieutenant Colonel

سرهنگ دوم (به اختصار LTC) هدایت یک ارتش 300 تا 1000 نفره را بر عهده دارد. استوار یکم از دستیار های اصلی یک سرهنگ دوم محسوب می گردد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرهنگ تمام / Colonel

سرهنگ تمام در ارتش هدایت یک ارتش 1000 تا 3000 نفره را بر عهده دارد. سرهنگ ها می توانند یک بخش اداری نظامی را نیز مدیریت کنند.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرتیپ دوم / Second Brigadier General

در ارتش ایران درجات بالا تر از سرهنگی با القاب سردار و امیر یاد می شود.  درجه سرتیپ دومی، تنها در کشور ایران وجود دارد.  در ارتش آمریکا در صورت ترفیع یافتن یک سرهنگ تمام، وی به درجه سرتیپی نایل می شود.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرتیپ / Brigadier General

 سرتیپ  در ارتش معاون فرمانده لشکر می باشد و مسئولیت هماهنگی و نظارت کادر نظامی را در ماموریت ها بر عهده دارد.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سرلشکر / Major General

مهم ترین وظیفه یک سرلشکر هدایت و فرماندهی یک لشکر 10000 تا 15000 نفره است.

توجه داشته باشید که در حال حاظر در جمهوری اسلامی ایران یک سرلشکر بالاترین مقام نظامی محسوب می شود.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

سپهبد / Lieutenant General

فرماندهی یک لشکر 20000 تا 45000 نفره بر عهده سپهبد است. همان طور که گفته شد در جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام نظامی سرلشکری می باشد، اما در شرایط خاصی (مانند شهادت یک سرلشکر) وی به درجه سپهبدی نایل می شود.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

ارتشبد / Full General

ارتشبد که در نیروی دریایی ایران با نام دریابد شناخته می شود بالاترین مقام نظامی در یک کشور محسوب می شود. در جمهوری اسلامی ایران هیچ شخصی به مقام ارتشبدی دست نیافته است.

در ارتش آمریکا برای دستیابی به این درجه 30 سال خدمت لازم است.

معرفی درجه های نظامی ارتش ایران و آمریکا

 

اشتراک مطلب
امتیاز شما

نظرات شما

نمایش بیشتر
ثبت دیدگاه
سوالی دارید؟