دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Tuesday, 01 January 2019 07:28

مهاجرت به ترکیه 2019

ترکیه کشوری واقع در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا است که از سه طرف به دریا منتهی می‌شود. مساحت این کشور تقریبا از نصف ایران کمتر است و در حدود 77 میلیون جمعیت را در خود جای داده است.مردم زیادی این کشور را برای تحصیل انتخاب می‌کنند و از نظر تحصیلات پزشکی ترکیه بسیار مطرح است. این کشور با نام رسمی جمهوری ترکیه، کشوری است که بین دو قاره‌ی اروپا و آسیا قرار گرفته...

مفهوم مدارک شغلی برای بازنشستگان : آخرین فیش حقوقی به همراه حکم بازنشستگی

از طریق خریداری ملک به ارزش حداقل دویست و پنجاه هزار یورو می‌توان اقامت دائم یونان را گرفت...

Page 1 of 5