20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

بورسیه تحصیلی سوئد

تا سال 2010، سوئد یکی از معدود کشورهایی در اروپا بوده که می توانستید در آن بصورت رایگان تحصیل کنید. سپس دولت سوئد قانونی را تصویب كرد كه مبلغ شهریه و هزینه درخواست نامه را برای دانشجویان خارج از كشورهای اتحادیه ی اروپا و EEA برای تکمیل برنامه های بورسیه تحصیلی سوئد مقرر می کند. تعداد قابل توجهی از دانشگاه های سوئد هنوز بصورت کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی بورسیه تحصیلی ارائه می دهند.

بورسیه های تحصیلی دولت سوئد برای دانشجویان بین المللی

  • بورسیه های مؤسسات سوئدی برای متخصصان جهانی

بورسیه های مؤسسات سوئدی برای متخصصان جهانی (SISGP)، دانشجویان ممتاز از کشورهای منتخب را هدف قرار می دهد و برای تحصیلات در سطح کارشناسی ارشد تمام وقت در سوئد اهدا می شود. این  بورسیه هم شهریه و هم هزینه های زندگی و هم بیمه را در بر می گیرد.

  • بورسیه های برنامه Visby

برنامه Visby تعدادی از بورسیه های تحصیلی کامل را برای برنامه های کارشناسی ارشد در سوئد برای دانشجویان ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی، روسیه و اوکراین فراهم می کند. بورسیه تحصیلی هزینه شهریه، هزینه های زندگی تا 9000 SEK در هر ماه، بیمه و کمک هزینه یک بار سفر تا 5000 SEK را در بر می گیرد.

بورسیه های دانشگاهی در سوئد برای دانشجویان بین المللی

برنامه بورسیه تحصیلی انستیتوی فناوری Blenkinge

برنامه کمک هزینه تحصیلی BTH برای دانشجویان آینده، در دسترس شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا و EEA است که برای آموزش دانشگاه سوئد ملزم به پرداخت شهریه هستند. این برنامه بورسیه، بورسیه های تحصیلی را که بخشی از هزینه های شهریه را پوشش می دهند، ارائه می دهد. میزان موجود برای کاهش شهریه 50 درصد تا 75 درصد است.

ابطال هزینه شهریه دانشگاه بوراس

دانشگاه بوراس معافی از پرداخت شهریه را به دانشجویان بسیار شایسته که ملزم به پرداخت شهریه هستند و کسانی که متقاضی برنامه های کارشناسی ارشد واجد شرایط در دانشگاه هستند، ارائه می دهد. بورسیه های تحصیلی در نظر گرفته شده است که هزینه شهریه را تقریباً تا 75 درصد پوشش دهند، این بورسیه ها برای تأمین هزینه های زندگی طراحی نشده اند.

بورسیه های تحصیلی Chalmers IPOET

بورسیه های IPOET برای شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا / EEA که باید شهریه بپردازند و متقاضی برنامه های کارشناسی ارشد ارائه شده در دانشگاه چالمرز هستند، در دسترس است. بورسیه ها موجب کاهش 75 درصدی شهریه است.

بورس تحصیلی دانشگاه گوتنبرگ

بورسیه ی تحصیلی دانشگاه گوتنبرگ متعلق به متقاضیانی است که باید برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد خود در دانشگاه هزینه شهریه را پرداخت کنند. بورسیه تحصیلی هزینه شهریه برنامه تحصیلی دانشجویان را پوشش می دهد.

بورسیه های دانشگاه Halmstad

هر ساله، دانشگاه Halmstad بورسیه های تحصیلی را به دانشجویان واجد شرایط خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس که ملزم به پرداخت شهریه هستند ارائه می دهد. این بورسیه ها برای برنامه های کارشناسی ارشد در هر رشته تحصیلی ارائه شده در دانشگاه است. بورسیه دانشگاه Halmstad، 25 درصد یا 50 درصد شهریه را پوشش می دهد و از شهریه کسر می شود.

برنامه بورسیه دانشگاه کارلستاد

برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه کارلستاد هدف جذب دانشجویان برتر دانشگاهی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (EEA) و EEA (و سوئیس) که موظف به پرداخت شهریه  تحصیل هستند را دارد. بورسیه های تحصیلی 25 درصد، 50 درصد، 75 درصد یا 100 درصد شهریه را پوشش می دهند.

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد کارولینسکا

مؤسسه Karolinska تعداد محدودی بورسیه شهریه را به دانشجویان ممتاز ارائه می دهد که از هر ترم پاییزی در یکی از برنامه های جهانی کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند. بورسیه تحصیلی فقط هزینه مربوط به شهریه را پوشش میدهد و نه هزینه های مربوط به زندگی و فقط برای تحصیلات در سطح کارشناسی ارشد می باشد.

بورسیه های دانشگاه کریستینشتاد

این بورسیه تحصیلی به شهروندان یک کشور خارج از اتحادیه اروپا و (EEA) که برای تحصیل در دانشگاه کریستینشتاد باید هزینه شهریه پرداخت کنند، اعطا می شود. در صورت اعطای بورسیه تحصیلی، کاهش کامل یا جزئی بخشی از شهریه را شامل می شود.

بورسیه های دانشگاه Linnaeus

بورسیه های تحصیلی دانشگاه Linnaeus برای دانشجویانی است که از کشوری خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس هستند و متقاضی دریافت یک برنامه  تحصیلی در دانشگاه Linnaeus هستند. بورسیه های تحصیلی معمولاً 75 درصد شهریه را تحت پوشش خود قرار می دهند اما چند بورسیه تحصیلی از آکادمی علوم و تجارت Linnaeus  هستند که 100 درصد شهریه را پوشش می دهد.

بورسیه های بین المللی Linköping

این بورسیه تحصیلی برای حمایت از دانشجویان بین المللی با پتانسیل تحصیلی قابل توجه از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA (و سوئیس) که موظف به پرداخت شهریه تحصیل هستند، هدف گذاری شده است. با بورسیه های بین المللی لیو، شهریه تا 25، 50، 75 یا 100 درصد کاهش می یابد.

بورسیه تحصیلی دانشگاه لوند

برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه لوند دانشجویان برتر دانشگاهی که شهروند کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا / EEA (و سوئیس) بوده و ملزم به پرداخت شهریه هستند را هدف قرار داده است. بورسیه های تحصیلی برای تحصیل در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد موجود است. بورسیه های تحصیلی ممکن است 25٪، 50٪، 75٪ یا 100٪ شهریه را پوشش دهند.

بورسیه های دانشگاه مالاردلن

همه ساله، دانشگاه مالاردالن تعداد محدودی بورسیه تحصیلی را به دانشجویانی از كشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA / سوئیس اعطا می كند كه ملزم به پرداخت شهریه هستند. بورسیه تحصیلی 100 درصد شهریه برنامه را تا زمانی که شما از برنامه تحصیل عادی پیروی کنید، تأمین می کند. بورسیه هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.

بورسیه دانشگاه کارشناسی ارشد Malmö

بورسیه تحصیلی دانشگاه Malmö (MUMS) برای دانشجویان بسیار با استعدادی است که شهروند یک کشور در خارج از اتحادیه اروپا / EEA / سوئیس هستند و در یک برنامه کارشناسی ارشد انگلیسی زبان در دانشگاه مالمو پذیرفته می شوند. بورسیه تحصیلی کل شهریه را شامل می شود.

بورسیه های شهریه دانشگاه مید سوئد

کلیه دانشجویانی که متقاضی تحصیل در یک برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه مید سوئد هستند و باید شهریه پرداخت کنند، می توانند برای دریافت بورسیه تحصیلی در دانشگاه مید سوئد اقدام کنند. بورسیه تحصیلی بسته به برنامه انتخابی، شهریه را 70،000 SEK یا 250،000 SEK کاهش می دهد.

برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه brrebro

برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه brrebro برای دانشجویان برتر دانشگاهی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس هدف گذاری شده است که ملزم به پرداخت شهریه تحصیل هستند. بورسیه تحصیلی شهریه کامل یا جزئی از آن را شامل می شود اما هزینه های زندگی را در بر نمی گیرد.

بورسیه های دانشگاه Skovde

دانشگاه Skövde تعداد کمی بورسیه تحصیلی را به دانشجویانی که در یک برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شرکت می کنند و ملزم به پرداخت شهریه هستند، ارائه می دهد. بورسیه های تحصیلی بخشی از هزینه های شهریه را پوشش می دهند (50 درصد).

بورسیه های دانشگاه Umea

دانشگاه Umeå تعداد محدودی بورسیه تحصیلی را به دانشجویان برجسته خارج از اتحادیه اروپا و (EEA) که متقاضی برنامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه Umeå هستند، ارائه می دهد. داوطلبان منتخب کاهش شهریه کامل یا جزئی را دریافت می کنند.

بورسیه های IPK دانشگاه Uppsala

بورسیه های IPK دانشگاه Uppsala برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس هدف گذاری شده است و در رابطه با برنامه های کارشناسی ارشد ارائه شده در دانشگاه است. این بورسیه ها هزینه شهریه را پوشش داده اما هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0