بورسیه های کمک مالی ایرانیان مومنی 2019

بورسیه های کمک مالی ایرانیان مومنی 2019، یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط بنیاد مومنی برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. دانشجویان واجد شرایط دریافت این بورسیه تحصیلی عبارتند از، متقاضیان دارای تبعه ایرانی. این بورسیه تحصیلی برای مقاطع کارشناسی / کارشناسی ارشد و دکترا جهت ادامه تحصیل در همه رشته ها می باشد. 30 ژوئن مهلت ارسال درخواست های بورسیه های کمک های مالی ایرانیان مومنی 2019، است. این بورسیه را می توان در هر موسسه ای در سراسر جهان گرفت.

کمک های مالی IAL برای دوره دکتری

کمک هزینه های پژوهش IAL برای مطالعات دکترا یک بورس بین المللی با بودجه کامل است که توسط موسسه یادگیری بزرگسالان (IAL) برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. دانشجویان واجد شرایط دریافت این بورسیه تحصیلی عبارتند از، شهروندان سنگاپور. این بورسیه دکترا را می توان برای پیگیری تحقیقات مربوط به بخش آموزش و آموزش سنگاپور (CET) گرفت. 31 مه آخرین مهلت ارسال درخواست های کمک هزینه پژوهش IAL برای دوره دکتری است. این بورسیه را می توان در سنگاپور یا خارج از کشور گرفت.

بورسیه های تحصیلی مدیریت هنری HKADC

بورسیه های تحصیلی مدیریت هنری HKADC یک بورسیه بین المللی با بودجه کامل است که توسط شورای توسعه هنری هنگ کنگ (ADC) برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. دانشجویان واجد شرایط این بورسیه تحصیلی عبارتند از، تمام متقاضیان بین المللی. این بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد را می توان برای ادامه تحصیل در مدیریت پروژه هنری، سیاست گذاری و مدیریت هنری، سرپرستی، بازاریابی و ارتباطات، تحقیق و تحلیل، توسعه و کارآفرینی دریافت کرد. این بورسیه را می توان در خارج از کشور (هرجای دیگری به جز هنگ کنگ) گرفت.

POGO-SCOR بازدید از بورسیه های تحصیلی برای کشورهای در حال توسعه 2019

بورسیه های تحصیلی POGO-SCOR برای کشورهای در حال توسعه ی 2019 یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط کمیته علمی تحقیقات قطب جنوب (SCAR) برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. 30 آوریل مهلت ارسال درخواست برای بورسیه های تحصیلی POGO-SCOR برای کشورهای در حال توسعه 2019 است. این بورسیه را می توان در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه اخذ کرد.

بورسیه های تحصیلی شورای ملی هنر در سنگاپور

بورسیه های تحصیلی شورای ملی هنر در سنگاپور 2019 یک بورسیه بین المللی با بودجه کامل است که توسط شورای ملی هنر (NAC) برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. دانشجویان واجد شرایط این بورسیه تحصیلی عبارتند از، متقاضیان سنگاپور. این بورسیه را می توان در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا برای ادامه تحصیل در رشته های هنر، نویسندگی، مطالعات مرتبط با فرهنگ گرفت. 29 مارس مهلت ارسال درخواست های بورسیه تحصیلی هنرهای ملی هنر در سنگاپور 2019 است. این بورسیه را می توان در دانشگاه های شناخته شده یا مؤسسات هنری سنگاپور یا خارج از کشور دریافت کرد.

برنامه بورسیه های یادبودی ریچی-جنینگز 2019-2020

برنامه بورسیه تحصیلی Memorial Ritchie-Jennings، یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط انجمن امتحان کنندگان تقلب (ACFE) برای دانشجویان بین المللی ارائه شده است.

این بورسیه تحصیلی برای مقاطع کارشناسی ارشد / کارشناسی، برای رشته های امور حسابداری، مدیریت تجارت، امور مالی یا عدالت کیفری- پیشگیری از کلاهبرداری دریافت کرد. 30 ژانویه مهلت ارسال برنامه های بورسیه تحصیلی یادبود ریچی-جنینگز، 2019-2020 است. این بورسیه تحصیلی را می توان در هر جای دنیا دریافت کرد.

کمک هزینه های پژوهشی بنیاد کانن، 2019

بورسیه های تحقیقاتی بنیاد Canon، 2019 یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط بنیاد کانن برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. دانشجویان واجد شرایط این بورسیه ی تحصیلی عبارت اند از، برای همه اتباع اروپایی (از جمله اسرائیل، ترکیه، بالکان و بالتیک).

این بورسیه تحصیلی را می توان برای هر زمینه تحقیق دریافت کرد. 15 سپتامبر مهلت ارسال درخواست برای بورسیه های پژوهشی بنیادCanon ، 2019 است. این بورسیه را می توان در موسسات اروپا و ژاپن گرفت.

بورس بین المللی Alimardan Bay Topchubashov در دانشگاه ADA

بورس بین المللی Alimardan Bay Topchubashov در دانشگاه ADA در جمهوری آذربایجان، 2019 یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط دولت جمهوری آذربایجان برای دانشجویان بین المللی ارائه شده است. دانشجویان واجد شرایط این بورس تحصیلی عبارتند از، کلیه متقاضیان بین المللی (به غیر از آذربایجان).

این بورسیه تحصیلی برای مقاطع کارشناسی / کارشناسی ارشد است که می توان برای ادامه تحصیل در رشته های هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت تجارت، ریاضیات و علوم رایانه آن را اخذ کرد. مهلت متفاوت است آخرین مهلت ارسال درخواست برای بورسیه بین المللی Alimardan Bay Topchubashov در دانشگاه ADA در جمهوری آذربایجان تا پایان 2019 است. این بورسیه می تواند در دانشگاه ADA گرفته شود.

بورسیه تحصیلی NWO Rubicon

بورسیه های تحصیلی NWO Rubicon، یک بورسیه بین المللی با بودجه جزئی است که توسط سازمان تحقیقات علمی هلند (NWO) برای دانشجویان بین المللی ارائه شده است. دانشجویان واجد شرایط این بورسیه تحصیلی عبارتند از، محققان در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی هلند می باشد.

این بورسیه دکترا را می توان جهت پیگیری در هر رشته ای دریافت کرد. 30 آگوست مهلت ارسال درخواست های بورسیه تحصیلی روبیکونNWO ، است. این بورسیه را می توانید در موسسات برتر تحقیقاتی خارج از هلند دریافت کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0