دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

انگلستان یکی از مهمترین کشورها در زمینه های اقتصاد، سیاست و همچنین در زمینه ی فناوری و خدمات پزشکی از مطرح ترین کشورها در دنیا می باشد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

ویزای نیروی کار (Skilled worker) متقاضی اجازه دارد با این ویزا مدت محدودی بین سه تا شش ماه در آلمان به دنبال کار بگردد .

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

ویزای کار H1-B در آمریکا یکی از ویزاهای کار موقت است که به سادگی قابل دسترسی است.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Page 6 of 6