50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

تعلیق برنامه تجربه کبکی ویژه فارغ التحصیلان ایالت کبک

به گفته دولت کبک، تصمیم بر این است متقاضیانی که در کبک فعالیت دارند را اولویت قرار بدهد. دولت کبک اعلام کرده است که برنامه های مربوط به تحصیلات تکمیلی کبک در ماه اکتبر 2019 به حالت تعلیق در آمده است. اطلاعات مربوط به تعلیق در دستورعمل های جدید اداری صادر شده است و در تاریخ 10 جولای توسط وزیر مهاجرت استان، سیمون جولین بارته قرار داده شد.

دو اعتراض به فرمان جدید

  • فارغ التحصیلان ساکن کبک و افراد دارای مجوز کار تا تاریخ 10 جولای 2019 اعتبار دارند و قبل از 1 نوامبر 2019 منقضی می شوند.
  • کاندیدهایی که برای گواهی پذیرش کبک درخواست دادند و یا افرادی که اقامت موقت بودند ویا زمانی که در کبک فعالیت داشتند یا  تحصیل می کردند. در تاریخ 16 ژوئن 2019 منقضی شدند.

 تاریخ 16 ژوئن زمانی بود که اصلاحات قانون مهاجرت کبک تصویب شد که تقریبا حدود 16000 درخواست در انتظار، برنامه مهارت کبک ملغی شد. تعلیق درخواست ها از سایر برنامه های آزمایشی کبک بر روی جریان فارغ التحصیلی کاندیدها اثر مستقیم میگذارد و تا 1 نوامبر 2019 باقی خواهند ماند. PEO مسیری را برای اقامت دائم کانادا فراهم می کند. که برای اقامت های موقت واجد شرایط است که به طور موقت در کبک تحصیل کرده اند یا کار کردند. دولت کبک در یک نشست خبری اظهار داشت که اساس این تصمیم گیری، اولویت دادن به متقاضیانی است که در این مدت درکبک مشغول به کار هستند. دستورعمل های اداری  در میان عوامل دیگری که  ذکر شد، در سال های اخیراز طریق PEO افزایش قابل توجهی از دانشجویان بین المللی پذیرش شده است. گفته می شود در کبک و به ویژه آن مناطقی از استان که کمبود کار شدید تر است نیازی به تمرکز کردن بر روی انتخاب کاندیدها از روی تجربه و تعلیم در زمینه تخصص وجود دارد. حزب حاکم اوانیر کبک پس از به قدرت رسیدن در اکتبر 2018 سطح مهاجرت استان را 20% کاهش داد و هدف آن 40000 نفر برای سال جاری است. طبق گفته دولت  کبک، هنوز این امکان برای فارغ التحصیلانی که بخواهند دراین استان بمانند،  اجازه درخواست تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از دولت کانادا وجود دارد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0
مقالات مرتبط