دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Tuesday, 22 January 2019 10:19

ایالت وایومینگ (WY)

ایالت وایومینگ جزو ایالتهای غرب کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالتهای نبراسکا و داکوتای جنوبی، از سمت غرب با ایالت آیداهو، از سمت شمال با ایالت مونتانا، از سمت جنوب با ایالت کلرادو و از سمت جنوب­غربی با ایالت یوتا مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 09:25

ایالت ویسکانسین (WI)

ایالت ویسکانسین جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت جنوب­غربی با ایالت آیووا، از سمت شمال­شرقی با ایالت میشیگان، از سمت غرب با ایالت مینه­سوتا، از سمت جنوب با ایالت ایلینوی، از سمت شرق با دریاچه میشیگان و از سمت شمال با دریاچه سوپریور مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 08:52

ایالت ویرجینیای غربی (WV)

ایالت ویرجینیای غربی جزو ایالتهای شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق و شمال­شرقی با ایالت مریلند، از سمت شمال­غربی با ایالت اوهایو، از سمت شمال با ایالت پنسیلوانیا، از سمت جنوب­غربی با ایالت کنتاکی و از سمت جنوب­شرقی با ایالت ویرجینیا مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 08:08

ایالت واشینگتن (WA)

ایالت واشینگتن جزو ایالتهای غربی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال با ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، از سمت جنوب با ایالت اورگن، از سمت شمال­غربی با اقیانوس آرام و از سمت شرق با ایالت آیداهو مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 07:22

ایالت ویرجینیا (VA)

ایالت ویرجینیا در منطقه آتلانتیک جنوبی کشور آمریکا قرار گرفته است. این ایالت از سمت شرق با ایالت واشینگتن و اقیانوس اطلس، از سمت شمال با ایالت مریلند، از سمت جنوب با ایالت کارولینای شمالی، از سمت شمال و غرب با ایالت ویرجینیای غربی و از سمت غرب با ایالت کنتاکی مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 06:44

ایالت ورمانت (VT)

ایالت ورمانت جزو ایالتهای شمال­شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت نیوهمپشایر، از سمت شمال با ایالت کبک در کشور کانادا، از سمت جنوب با ایالت ماساچوست و از سمت غرب با ایالت نیویورک مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 06:06

ایالت یوتا (UT)

ایالت یوتا جزو ایالتهای جنوب­غربی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال­شرقی با ایالت وایومینگ، از سمت جنوب با ایالت آریزونا، از سمت شرق با ایالت کلرادو، از سمت غرب با ایالت نوادا، از سمت شمال با ایالت آیداهو و از سمت جنوب­شرقی با ایالت نیومکزیکو مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 22 January 2019 05:33

ایالت تگزاس (TX)

ایالت تگزاس جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال با ایالت اکلاهاما، از سمت شرق با ایالت لوئیزیانا، از سمت شمال با ایالت نیومکزیکو و از سمت شمال­شرقی با آرکانزاس مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Monday, 21 January 2019 12:33

ایالت تنسی (TN)

ایالت تنسی جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت غرب با ایالتهای آرکانزاس و میزوری، از سمت جنوب با ایالتهای می­سی­سی­پی و آلاباما، از سمت شمال با ایالتهای ویرجینیا و کنتاکی و از سمت شرق با ایالت کارولینای شمالی مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Monday, 21 January 2019 12:01

ایالت داکوتای جنوبی (SD)

ایالت داکوتای جنوبی جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت مینه­سوتا، از سمت شمال­غربی با ایالت مونتانا، از سمت شمال با ایالت داکوتای شمالی، از سمت غرب با ایالت وایومینگ، از سمت جنوب با ایالت نبراسکا و از سمت جنوب­شرقی با ایالت آیووا مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Page 1 of 6