دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Wednesday, 16 January 2019 06:45

ایالت استرالیای غربی (WA)

ایالت استرالیای غربی در غرب کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت شرق با ایالتهای استرالیای جنوبی و سرزمین شمالی و از جهات دیگر با اقیانوس مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Wednesday, 16 January 2019 06:05

ایالت ویکتوریا (Vic)

ایالت ویکتوریا در جنوب­شرقی کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت شمال با ایالت نیو سات ولز، از سمت غرب با استرالیای جنوبی و از سمت جنوب با دریاهای آزاد مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 15 January 2019 11:36

ایالت تاسمانی (Tas)

ایالت تاسمانی جزیره­ای است که در جنوب­شرقی کشور استرالیا قرار دارد. این ایالت به علت جزیره بودن با هیچ ایالتی مرز مشترک ندارد و توسط تنگه باس از جنوب ایالت ویکتوریا جدا شده است.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

ایالت استرالیای جنوبی در جنوب کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت جنوب با اقیانوس منجمد جنوبی، از سمت غرب با ایالت استرالیای غربی، از سمت شمال با ایالت سرزمین شمالی، از سمت شرق با ایالت کوئینزلند و از سمت شرق با ایالتهای ویکتوریا و نیو سات ولز مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 15 January 2019 09:29

ایالت کوئینزلند (Qld)

ایالت کوئینزلند در شمال­شرقی کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت جنوب با ایالت نیو سات ولز و از سمت غرب به قلمرو سرزمین شمالی و ایالت ویکتوریا مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 15 January 2019 08:22

ایالت قلمرو شمالی (NT)

ایالت قلمرو شمالی در شمال کشور استرالیا قرار گرفته و تنها سرزمینی است که به عنوان ایالت شناخته نشده و حقوق یک ایالت کامل را ندارد. این ایالت از سمت شرق با ایالت کوئینزلند، از سمت غرب با ایالت استرالیای غربی و از سمت جنوب با ایالت استرالیای جنوبی مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Tuesday, 15 January 2019 07:09

ایالت نیو سات ولز (NSW)

ایالت نیو سات ولز در جنوب­شرقی کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت جنوب با ایالت ویکتوریا، از سمت شرق با اقیانوس آرام، از سمت شمال با ایالت کوئینزلند و از سمت غرب با ایالت استرالیای جنوبی مرز مشترک دارد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Wednesday, 02 January 2019 06:01

درآمد در استرالیا 2019

در این مقاله تلاش بر این است، اطلاعات مفید و جدیدی را در زمینه میزان در آمد در استرالیا به کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند ارائه کنیم.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

اگر می خواهید اطلاعات کامل و مفیدی درباره هزینه زندگی در استرالیا بدست آورید توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت