تخفیف یلدایی مشاوره مهاجرت

همانند انگلیس و آلمان کشور هلند نیز یکی از مقاصد برتر برای دانشجویانی که به دنبال تحصیل رایگان در اروپا هستند، می باشد. مدارک تحصیلی که توسط موسسات هلند اعطا می شود بسیار معتبر بوده و آوازه جهانی دارد. همچنین تعداد قابل توجهی بورسیه تحصیلی برای دانشگاه ها، توسط موسسات و دولت به دانشجویان بین المللی اهدا می شود.

 بورسیه دولتی هلند برای دانشجویان بین المللی در اتحادیه اروپا

بورسیه هلند: بورسیه هلند مناسب برای دانشجویان خارج از ناحیه اقتصادی اروپا می باشد که در مقطع کارشناسی ارشد مایل به تحصیل در دانشگاه های هلند هستند. مقدار این کمک هزینه پنج هزار یورو است که در سال اول تحصیل به دانشجو اعطا می گردد.

بورسیه :Erasmusدانشگاه های هلند در تعدادی از دروس تحت پوشش بورسیه erasmus هستند. و به دانشجویان برگزیده این کمک هزینه تحصیلی اعطا می گردد.

بورسیه تحصیلی هلند برای دانشجویان بین المللی

بورسیه دانشگاه Leiden

این دانشگاه برای دانشجویان بین المللی خارج از ناحیه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا در رشته های مدیریتی بورسیه‌ای به مبلغ۱۰ هزار الی ۱۵ هزار یورو اهدا می کند.

بورسیه دانشگاه Masstrch

این دانشگاه برای دانشجویان با استعداد خارج از ناحیه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی بورسیه تحصیلی اعطا می کند. این بورسیه تحصیلی شامل دانشجویان رشته مدیریت و اقتصاد نمی شود. همچنین این بورسیه هزینه های مختلفی از جمله شهریه دانشگاه، مخارج زندگی ( به صورت ماهانه)، بیمه و مخارج ویزا را تحت پوشش قرار می دهد.

بورسیه دانشگاه Radboud

این بورسیه به تعدادی از دانشجویان با استعداد خارج از ناحیه اقتصادی اروپا که تمایل به آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه را دارند تعلق می گیرد. بورسیه دانشگاه Radboud مخارج زندگی، بیمه، شهریه دانشگاه واقامت دانشجو را تحت پوشش قرار می دهد.

بورسیه دانشگاه Utrecht

این دانشگاه در تعدادی از رشته های معین در مقطع کارشناسی ارشد، به دانشجویان نخبه بورسیه تحصیلی اهدا می کند. این بورسیه شامل 11000 یورو وجه برای پرداخت شهریه دانشگاه می شود.

بورسیه دانشگاه Erik Bleumink

این کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه Groningen در مقطع کارشناسی ارشد به طور 1 الی 2 ساله اعطا می شود. این بورسیه شهریه دانشگاه، سفرهای بین المللی، هزینه امرار معاش و بیمه سلامت دانشجو را شامل می شود.

بورسیه TU Delft

دانشگاه  The Delft بورسیه های بسیاری مناسبی را برای دانشجویان بین المللی تدارک دیده است. یکی از بورسیه های این دانشگاه The Justus & Louise van Effen نام دارد که به دانشجویان علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد اعطا می شود. این بورسیه هزینه کامل شهریه دانشگاه و مبلغی برای امرار معاش دانشجو ارائه می دهد.

بورسیه دانشگاه Amsterdam

بورسیه عالیه دانشگاه آمستردام (AES) به دانشجویان ممتازی که خارج از اتحادیه اروپا قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آمستردام و در مقطع کارشناسی ارشد را دارند اعطا می گردد.

بورسیه دانشگاه Twente

 دانشگاه تونته به دانشجویان علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد و ساکن اتحادیه اروپا یا خارج از اتحادیه اروپا بورسیه تحصیلی به ارزش 6000 الی 25000 یورو در سال اعطا می کند.

بورسیه دانشگاه VU

دانشگاهVU  به دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد خارج از اتحادیه اروپا و ناحیه اقتصادی اروپا بورسیه ای به ارزش 15000 یورو اعطا می کند.

بورسیه دانشگاه The Hague

 بورسیه این دانشگاه برای دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ایجاد شده است و مبلغ 5000 یورو به دانشجو برای سال اول تحصیلی اهدا می گردد. این بورسیه قابل تمدید نیست و حدود دو سوم شهریه سال اول دانشگاه را پوشش می دهد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0