دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

اقامت بلغارستان از طریق سرمایه گذاری به متقاضیان حق ورود و ترک آزادانه بلغارستان و همچنین حق سفر در سراسر کشورهای اروپایی بدون ویزا را می‌دهد. 

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

بلغارستان یک کشور بزرگ و آینده دار و دارای یک بازار اقتصادی خوب است. اقامت بلغارستان از طریق خرید ملک از سراسر جهان متقاضیان زیادی داشته است، به این دلیل که بلغارستان یکی از ارزان ترین کشورها برای مهاجرت و یکی از ارزان ترین کشورها در اروپا است.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت