دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

اقامت دائم قبرس به اتباع کشورهای ثالثی اعطا می شود که طبق مقرره ۶ (۲) مقررات اتباع بیگانه و مهاجرت حائز شرایط باشند و نشان دهند شرایط مالی لازم را دارا هستند.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

طبق قانون قبرس، یک فرد غیر اروپایی که در قبرس برای خود و خانواده اش یک یا دو ملک به ارزش 300.000 یورو به اضافه مالیات بر ارزش افزوده و بیشتر خریداری می کند، این فرد می تواند برای اقامت قبرس از طریق خرید ملک اقدام نماید. 

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Saturday, 12 January 2019 06:59

تحصیل در قبرس

منتشرشده در اقامت تحصیلی
Monday, 14 May 2018 10:11

اخذ اقامت قبرس

اقامت کشور قبرس به دو صورت دائم و موقت داده می‌شود. مانند هر کشور دیگری قوانینی برای متقاضیان مهاجرت یا اخذ اقامت قبرس وجود دارد که به اختصار در ادامه به آن خواهیم پرداخت

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت