اتریش یکی از بهترین کشورهای اروپایی های به لحاظ رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. این کشور از نظام آموزشی رایگان برخوردار است  به همین دلیل افراد زیادی تمایل به تحصیل در اتریش دارند. اگر شما هم مجذوب کشور اتریش و تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در این کشور هستید  لازم است  مراحل پذیرش و اخذ ویزای را بدانید. برای این منظور  در ابتدا  بایستی مدارک لازم  جهت اخذ پذیرش را گردآوری کنید.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

پس از دریافت نامه پذیرش یکی از اقداماتی که با آن درگیر هستید آزاد کردن مدارک ، گرفتن پاسپورت ، خروج از کشور و ... است .

منتشرشده در مهاجرت و اقامت
Tuesday, 19 June 2018 09:49

تحصیل در اتریش 2019

 تحصیل در اتریش تقریباً رایگان است، از این رو بسیاری از افراد خواهان ادامه تحصیل در این کشور می‌باشند .

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت