لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر
در این مقاله به هزینه تحصیل در خارج خواهیم پرداخت. هزینه هایی شامل شهریه دانشگاه، هزینه ماهانه زندگی و ...، توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.

هزینه تحصیل در نروژ

در کشور نروژ دانشگاه ها هیچ شهریه ای دریافت نمی کنند و تحصیل رایگان می باشد. هزینه ای که باید پرداخت کنید، شامل امور اداری است.
 
تحصیل در نروژ
 
میانگین هزینه تحصیل در نروژ
 
برای هر ترم
 
500 کرون
 
زندگی در نروژ (1 ماه)
 
1000 کرون
 

هزینه تحصیل در تایوان

تحصیل در تایوان
 
میانگین هزینه تحصیل در تایوان
 
شهریه سالانه
 
1700-2100 $
 
زندگی در تایوان (1 ماه)
 
990 $
 

هزینه تحصیل در آلمان

اگر مدرک لیسانس آلمان را دریافت کنید، مقطع فوق لیسانس برایتان رایگان می شود و نیاز به پرداخت شهریه سالانه نیست. مقطع دکترا در همه دانشگاه های آلمان به صورت رایگان است.
 
تحصیل در آلمان
 
میانگین هزینه تحصیل در آلمان
 
شهریه مقطع لیسانس (سالانه)
 
20000 €
 
شهریه مقطع فوق لیسانس (سالانه)
 
30000 €
 
امور اداری هر ترم
 
300 €
 
زندگی در آلمان (1 ماه)
 
900 €
 

هزینه تحصیل در فرانسه

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی فرانسه بسیار پایین است و در بعضی از آن ها رایگان است و فقط شما باید هزینه هر ترم را پرداخت کنید.
 
تحصیل در فرانسه
 
میانگین هزینه تحصیل در فرانسه
 
شهریه سالانه دانشگاه دولتی مقطع لیسانس
 
190 €
 
شهریه سالانه دانشگاه دولتی مقطع فوق لیسانس
 
260 €
 
شهریه سالانه دانشگاه دولتی مقطع دکتری
 
400 €
 
شهریه سالانه دانشگاه خصوصی
 
1500-20000 €
 
زندگی در فرانسه (1 ماه)
 
600 €
 

هزینه تحصیل در مکزیک

تحصیل در مکزیک
 
میانگین هزینه تحصیل در مکزیک
 
هزینه سالانه دانشگاه دولتی
 
380-820 $
 
هزینه سالانه دانشگاه خصوصی
 
1600-16400 $
 
زندگی در مکزیک (1 ماه)
 
400-500 $
 

هزینه تحصیل در هند

تحصیل در هند
 
میانگین هزینه تحصیل در هند
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
600-800 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
1000-1500 $
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
3000-4000 $
 
شهریه سالانه پزشکی
 
70000-80000 $
 
شهریه سالانه دندانپزشکی
 
45000 $
 
شهریه سالانه داروسازی
 
35000-40000 $
 
زندگی در هند (1 ماه)
 
420 $
 

هزینه تحصیل در آرژانتین

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی آرژانتین، رایگان است.
 
تحصیل در آرژانتین
 
میانگین هزینه تحصیل در آرژانتین
 
شهریه سالانه دانشگاه خصوصی
 
5000 $
 
زندگی در آرژانتین (1 ماه)
 
400 $
 

هزینه تحصیل در لهستان

تحصیل در لهستان
 
میانگین هزینه تحصیل در لهستان
 
شهریه سالانه دانشگاه دولتی برای مقطع لیسانس و فوق لیسانس
 
2000 €
 
شهریه سالانه دانشگاه دولتی برای مقطع دکتری و دوره های تخصصی و حرفه ای
 
3000 €
 
شهریه سالانه دانشگاه خصوصی
 
5000 €
 
زندگی در لهستان (1 ماه)
 
300-650 €
 

هزینه تحصیل در مالزی

تحصیل در مالزی
 
میانگین هزینه تحصیل در مالزی
 
دوره های زبان در کالج
 
800 $
 
شهریه سالانه مقطع پیش دانشگاهی
 
10000 $
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
12000 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
7000 $
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
7000 $
 
زندگی در مالزی (1 ماه)
 
400 $
 

هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی

تحصیل در آفریقای جنوبی
 
میانگین هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
3400 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
2700 $
 
زندگی در آفریقای جنوبی (1 ماه)
 
300 $
 

هزینه تحصیل در فنلاند

تحصیل در فنلاند
 
میانگین هزینه تحصیل در فنلاند
 
شهریه سالانه
 
10000-15000 €
 
زندگی در فنلاند (1 ماه)
 
700-900 €
 

هزینه تحصیل در ایسلند

تحصیل در ایسلند
 
میانگین هزینه تحصیل در ایسلند
 
شهریه سالانه
 
625-700 $
 
زندگی در ایسلند (1 ماه)
 
980 $
 

هزینه تحصیل در ایرلند

تحصیل در ایرلند
 
میانگین هزینه تحصیل در ایرلند
 
شهریه سالانه مقطع کارشناسی
 
9000-45000 €
 
شهریه سالانه مقطع کارشناسی ارشد
 
9150-37000 €
 
شهریه سالانه مقطع دکترا
 
9150-37000 €
 

هزینه تحصیل در یونان

تحصیل در یونان
 
میانگین هزینه تحصیل در یونان
 
شهریه سالانه
 
6500-10000 €
 
زندگی در یونان (1 ماه)
 
600-1200 €
 

هزینه تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش
 
میانگین هزینه تحصیل در اتریش
 
شهریه هر ترم
 
726 €
 
زندگی در اتریش (1 ماه)
 
1100 €
 

هزینه تحصیل در اسکاتلند

تحصیل در اسکاتلند
 
میانگین هزینه تحصیل در اسکاتلند
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
9000-30000 €
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
9000 €
 
شهریه دوره های زبان انگلیسی
 
1000 €
 
زندگی در اسکاتلند (1 ماه)
 
580 €
 

هزینه تحصیل در دانمارک

تحصیل در دانمارک
 
میانگین هزینه تحصیل در دانمارک
 
هزینه سالانه مقطع فوق دیپلم
 
7500 €
 
هزینه سالانه مقطع لیسانس
 
7800 €
 
زندگی در دانمارک (1 ماه)
 
930 €
 

هزینه تحصیل در سوئد

تحصیل در سوئد
 
میانگین هزینه تحصیل در سوئد
 
هزینه دوره های زبان در دانشگاه
 
4130-4470 €
 
شهریه سالانه
 
9700-15000 €
 
زندگی در سوئد (1 ماه)
 
900-1200 €
 

هزینه تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه
 
میانگین هزینه تحصیل در ترکیه
 
شهریه مقطع لیسانس (زبان انگلیسی)
 
450-1500 $
 
شهریه مقطع لیسانس (زبان ترکی)
 
240-750 $
 
شهریه مقطع فوق لیسانس (زبان انگلیسی)
 
600-900 $
 
شهریه مقطع فوق لیسانس (زبان ترکی)
 
300-600 $
 
شهریه رشته حقوق مقطع لیسانس سالانه (دانشگاه خصوصی)
 
4880 $
 
شهریه رشته مهندسی لیسانس سالانه (دانشگاه دولتی)
 
280 $
 
زندگی در ترکیه (1 ماه)
 
500-600 $
 

هزینه تحصیل در سوئیس

هزینه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های دولتی کشور سوئیس در همه دانشگاه ها رایگان می باشد و فقط باید هزینه های اداری را پرداخت کنید.
 
تحصیل در سوئیس
 
میانگین هزینه تحصیل در سوئیس
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس و فوق لیسانس
 
1600 €
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
100-200 €
 
شهریه سالانه دانشگاه های خصوصی
 
1500-16000 €
 
شهریه سالانه رشته داروسازی (خصوصی)
 
16000 €
 
زندگی در سوئیس (1 ماه)
 
1000-1400 €
 

هزینه تحصیل در آمریکا

تحصیل در آمریکا
 
میانگین هزینه تحصیل در آمریکا
 
شهریه سالانه مقطع فوق دیپلم
 
12000-15000 $
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
13000-20000 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
13000-22000 $
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
15000-25000 $
 
زندگی در آمریکا (1 ماه)
 
1250 $
 

هزینه تحصیل در اسپانیا

تحصیل در اسپانیا
 
میانگین هزینه تحصیل در اسپانیا
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
750-2100 €
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس و دکترا
 
900-3300 €
 
زندگی در اسپانیا (1 ماه)
 
800-1300 €
 

هزینه تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه
 
میانگین هزینه تحصیل در روسیه
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
1200-6600 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
1400-7800 $
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
1240-4300 $
 
زندگی در روسیه (1 ماه)
 
100-300 $
 

هزینه تحصیل در اوکراین

تحصیل در اوکراین
 
میانگین هزینه تحصیل در اوکراین
 
شهریه سالانه رشته پزشکی
 
3100 $
 
شهریه سالانه رشته مهندسی
 
2000-4000 $
 
شهریه سالانه رشته هنر و موسیقی
 
3000-7500 $
 
شهریه سالانه رشته علوم انسانی
 
1500-2500 $
 
زندگی در اوکراین (1 ماه)
 
250-400 $
 

هزینه تحصیل در تایلند

تحصیل در تایلند
 
میانگین هزینه تحصیل در تایلند
 
شهریه هر ترم مقطع لیسانس
 
2000 $
 
زندگی در تایلند (1 ماه)
 
600 $
 

هزینه تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا
 
میانگین هزینه تحصیل در کانادا
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
11000-15000 $
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
10000-15000 $
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
7000-8000 $
 
دوره های زبان در کالج ها
 
3000-5000 $
 

هزینه تحصیل در استرالیا

تحصیل در استرالیا
 
میانگین هزینه تحصیل در استرالیا
 
شهریه سالانه مدارس دولتی
 
10000-18000 $
 
شهریه سالانه مدارس خصوصی
 
25000-60000 $
 
شهریه سالانه پیش دانشگاهی
 
25000-30000 $
 
شهریه سالانه لیسانس و فوق لیسانس
 
25000-35000 $
 
شهریه سالانه پزشکی و دندانپزشکی
 
45000-70000 $
 
دوره های زبان (هفته)
 
300-400 $
 
زندگی در استرالیا (1 ماه)
 
1600 $
 

هزینه تحصیل در انگلستان

تحصیل در انگلستان
 
میانگین هزینه تحصیل در انگلستان
 
شهریه سالانه مقطع لیسانس
 
8000-12000 پوند
 
شهریه سالانه مقطع فوق لیسانس
 
12000-20000 پوند
 
شهریه سالانه مقطع دکتری
 
8000-12000 پوند
 
زندگی در انگلستان (1 ماه)
 
700-800 پوند
 
 

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مطالب مرتبط
سه شنبه 12 اسفند 1399
تحصیل در قزاقستان

کشور قزاقستان یکی از کشورهای بزرگ و ثروتمند که به طور کلی برای تحصیل گزینه خوبی محسوب می شود. در این کشور 150 دانشگاه وجود دارد که 9 دانشگاه ا ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
بهترین دانشگاه های هلند

همه ی دانشگاه های منتخب سیستم امتیاز دهی هلند تقریبا در بیشتر از 40 مقطع لیسانس و فوق لیسانس به زبان انگلیسی تدریس می کنند و برخی از دانشگاه ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
بورسیه تحصیلی ایتالیا

کلیه دانشجویان بین ­المللی در ایتالیا حق دارند که کمک خدمات مالی را مانند دانشجویان ایتالیایی بر اساس همان نیازهای امکانات مالی و یا خدما ...

ادامه مطلب