20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات آزمون یوس با جواب

در این صفحه آرشیو کاملی از نمونه سوالات آزمون های یوس دانشگاه های ترکیه همراه با جواب وجود دارد. دانلود رایگان همه تست های یوس ترکیه از این صفحه امکان پذیر است و هیچ نمونه سوالی برای فروش گذاشته نشده است.

در ضمن به محض انتشار نمونه سوالات جدید یوس، این بایگانی به روزرسانی خواهد شد و می‌توانید با دنبال کردن سایت حامی مهاجر، به آخرین سوالات کنکور ترکیه دسترسی داشته باشید. برای دیدن تقویم کامل آزمون یوس دانشگاه های ترکیه (زمان ثبت نام، تاریخ برگزاری و ...) به صفحه تقویم آزمون های یوس مراجعه کنید.

در انتهای این صفحه به سوالات متداول شما در زمینه سوالات آزمون یوس، پاسخ داده‌ایم!

در صورت نیاز به ثبت نام و مشاوره آزمون های یوس، شرکت در کلاس های آمادگی آزمون یوس و یا استفاده از خدمات تور یوس می‌توانید از طریق شماره 02148406 با کارشناسان موسسه مهاجرتی حامی مهاجر در ارتباط باشید.

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه استانبول ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه استانبول

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه استانبول (İstanbul University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2020

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2015

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2015

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2014

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2014

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2013

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه استانبول سال 2013

معرفی کامل دانشگاه استانبول

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اوندوکوز مایس (19 مایس) ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اوندوکوز مایس (19 مایس)

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه 19 مایس (Ondokuz Mayis)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس فارسی دانشگاه 19 مایس سال 2021

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2020

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2015

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه 19 مایس سال 2015

معرفی کامل دانشگاه اوندوکوز مایس

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ساکاریا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ساکاریا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ساکاریا سال 2022

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه ساکاریا سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ساکاریا سال 2021

دانلود پاسخنامه سوالات آزمون یوس دانشگاه ساکاریا سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ساکاریا سال 2020

معرفی کامل دانشگاه ساکاریا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اینونو ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اینونو

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه اینونو (Inonu University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اینونو سال 2017

معرفی کامل دانشگاه اینونو

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آتاتورک ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آتاتورک

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه آتاتورک (Ataturk  University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آتاتورک سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آتاتورک سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آتاتورک سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آتاتورک سال 2015

معرفی کامل دانشگاه آتاتورک

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ارجیس ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ارجیس

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه ارجیس (Erciyes  University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ارجیس سال 2021

معرفی کامل دانشگاه ارجیس

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آنکارا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آنکارا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه آنکارا (Ankara  University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آنکارا سال 2018

معرفی کامل دانشگاه آنکارا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه مارمارا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه مارمارا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه مارمارا (Marmara University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه مارمارا سال 2016

معرفی کامل دانشگاه مارمارا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه چوکوروا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه چوکوروا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه چوکور اووا (Cukurova University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه چوکوروا سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه چوکوروا سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه چوکوروا سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه چوکوروا سال 2016

معرفی کامل دانشگاه چوکوروا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه غازیانتپ ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه غازیانتپ

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه غازی عینتاب (Gaziantep University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه غازیانتپ سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه غازیانتپ سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه غازیانتپ سال 2019

معرفی کامل دانشگاه غازیانتپ

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آکدنیز آنتالیا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آکدنیز آنتالیا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه آک دنیز (Akdeniz University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آکدنیز سال 2013

معرفی کامل دانشگاه آکدنیز آنتالیا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه سلجوق ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه سلجوق

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه سلجوق (Selcuk University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلجوق سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلجوق سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلجوق سال 2013

معرفی کامل دانشگاه سلجوق

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه سلیمان دمیرلی ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه سلیمان دمیرلی

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه سلیمان دمیرلی (Suleyman Demirel University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرلی سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرلی سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرلی سال 2014

معرفی کامل دانشگاه سلیمان دمیرلی

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه کارابوک ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه کارابوک

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه کارابوک (Karabuk University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه کارابوک سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه کارابوک سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه کارابوک سال 2017

معرفی کامل دانشگاه کارابوک

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه هارران ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه هارران

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه هاران (Harran University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران آزمون اول سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران آزمون دوم سال 2022

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران آزمون اول سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران آزمون دوم سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هارران سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه هاران سال 2018

معرفی کامل دانشگاه هارران

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه جراح پاشا ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه جراح پاشا

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه استانبول- جراح پاشا (Cerrahpasa University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا سال 2021

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا سال 2020

معرفی کامل دانشگاه جراح پاشا

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اولوداغ ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه اولوداغ

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه اولوداغ (Uludag University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه اولوداغ سال 2018

معرفی کامل دانشگاه اولوداغ

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه دوزجه ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه دوزجه

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه دوزجه (Duzce University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه دوزجه سال 2019

معرفی کامل دانشگاه دوزجه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ییلدیز تکنیک ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه ییلدیز تکنیک

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک (Yildiz Teknik University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک آزمون اول سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک آزمون دوم سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک سال 2017

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک سال 2016

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک سال 2015

معرفی کامل دانشگاه ییلدیز تکنیک

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه جمهوریت ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه جمهوریت

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه جمهوریت (Cumhuriyet University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه جمهوریت سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه جمهوریت سال 2018

معرفی کامل دانشگاه جمهوریت

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه کارادنیز ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه کارادنیز

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه کارادنیز (Karadeniz University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه کارادنیز سال 2018

معرفی کامل دانشگاه کارادنیز

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه دوملوپینار ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه دوملوپینار

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupinar University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه دوملوپینار سال 2020

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه دوملوپینار سال 2019

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه دوملوپینار سال 2018

معرفی کامل دانشگاه دوملوپینار

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه بالیکسیر ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه بالیکسیر

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه بالیکسیر (Balikesir University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه بالیکسیر سال 2018

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه بالیکسیر سال 2017

معرفی کامل دانشگاه بالیک اسیر

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه مصطفی کمال ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه مصطفی کمال

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه مصطفی کمال سال 2017

معرفی کامل دانشگاه مصطفی کمال

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آرتوکلو ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه آرتوکلو

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه آرتوکلو (Artuklu University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه آرتوکلو سال 2021

معرفی کامل دانشگاه آرتوکلو

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه عثمان قاضی ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه عثمان قاضی

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه عثمان قاضی (Osmangazi University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه عثمان قاضی سال 2016

معرفی کامل دانشگاه عثمان قاضی

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه گلیشیم ترکیه

نمونه سوالات یوس (YOS) دانشگاه گلیشیم

لینک های دانلود رایگان سوالات یوس دانشگاه گلیشیم (Gelisim University)

دانلود نمونه سوالات آزمون یوس دانشگاه گلیشیم سال 2019

معرفی کامل دانشگاه گلیشیم

پاسخ به سوالات شما درباره سوالات آزمون یوس

زبان آزمون یوس چیست؟

بیشتر آزمون های یوس چند زبانه هستند و سوالات آن به زبان های ترکی و انگلیسی ترجمه شده است. تعداد کمی از آزمون های یوس نیز فقط به زبان ترکی هستند. گفتنی است که امکان دارد برخی از آزمون های یوس به زبان فارسی باشند. می‌توانید چند نمونه از سوالات آزمون های یوس را از این صفحه دانلود کنید و کاملا متوجه زبان آزمون های یوس و نحوه نوشتار سوالات شوید.

البته اگر به زبان ترکی یا انگلیسی آشنا نیستید، جای نگرانی وجود ندارد. در کلاس های آمادگی یوس حامی مهاجر، زبان ترکی به صورت کامل به شما آموخته خواهد شد.

آزمون یوس چند سوال دارد؟

آزمون های یوس معمولا 80 سوال دارند. چون هر دانشگاه یوس مخصوص به خود را برگزار می‌کند، امکان دارد که برخی دانشگاه ها تعداد سوال بیشتری را در آزمون یوس خود بیاورند.

دروس و منابع آزمون یوس چیست؟

آزمون یوس معمولا شامل مباحث ریاضیات پایه، هوش و هندسه است. در امتحانات یوس برخی دانشگاه ها امکان دارد سوالات فیزیک نیز وجود داشته باشد.

نمره قبولی آزمون یوس چند است؟

آزمون های یوس معمولا از صد نمره هستند، هر چه رشته مورد نظر شما پرتقاضاتر و رقابت بر روی آن بیشتر باشد، باید نمره بالاتری برای قبولی در رشته مورد نظر اخذ کنید. درون مقاله بحث بیشتری درباره نمره قبولی آزمون یوس برای رشته های مختلف انجام شده است.

سطح سوالات کنکور ترکیه چگونه است؟ آیا آزمون یوس سخت است؟

آیا آزمون یوس سخت است؟ در جواب به این سوال باید بگوییم که YOS ترکیه از آن چیزی که تصور می‌کنید، بسیار راحت تر است. متاسفانه وجود آزمون کنکور در ایران، باعث شده است که نسبت به هر آزمون ورودی دانشگاه حس بسیار بدی داشته باشیم و تصور کنیم که همه آزمون های ورودی دانشگاه بسیار سخت هستند.

در صورتی که برای ایرانیانی که تجربه کنکور را داشته‌اند، شانس قبولی در آزمون یوس بسیار بالاست. خودتان نمونه سوالات یوس با جواب موجود در این صفحه را ببینید و مشاهده کنید که شانس قبولی شما در چنین آزمونی چقدر بالاست.

زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون یوس چه زمانی است؟

برای هر دانشگاه متفاوت است. توصیه می‌کنیم به صفحه تقویم جدید آزمون های یوس امسال مراجعه کنید و تاریخ دقیق برگزاری هر آزمون یوس را در آنجا مشاهده کنید.

فقط با خواندن نمونه سوالات، شانس قبولی در یوس چقدر است؟

یوس آزمون سختی نیست، ولی در رشته های پرتقاضا، رقابت بسیار بالایی وجود دارد. بنابراین برای آنکه به هدفتان برسید، باید نمره بالایی کسب کنید. بزرگترین چالشی که برای متقاضیان ایرانی شرکت در YOS وجود دارد، سوالات هندسه و هوش است. دانش آموزان ایرانی قبلا با چنین سوالاتی سنجیده نشده‌اند و امکان دارد این سوالات برای آن‌ها تازگی داشته باشد.

با توجه به زمان کمی که برای زدن تست ها دارید، باید قلق هر سوال را به خوبی بدانید و آمادگی جواب سریع به هر کدام را داشته باشید. بنابراین باید سطح خود را بیشتر ارتقا دهید تا بتوانید در رقابت رشته‌های پرتقاضا موفق شوید.

خبر خوب این است که نیاز به چندین سال درس خواندن و تست زدن ندارید. فقط با شرکت در دوره های آمادگی یوس، می‌توانید به هدف خود برسید. حامی مهاجر برگزار کننده یکی از قوی ترین کلاس های آمادگی یوس و همچنین تور یوس در ایران است. برای مشاوره با کارشناسان حامی مهاجر فقط کافی است که با شماره 02149078 تماس بگیرید.

آزمون کنکور سراسری ترکیه چیست؟ امسال هم دانشگاه ها یوس برگزار می‌کنند؟

امسال هم آزمون یوس سراسری با نام TR-YOS برگزار می‌شود و هم دانشگاه ها به صورت اختصاصی آزمون یوس برگزار خواهند کرد. برای آشنایی بیشتر با آزمون یوس متمرکز ترکیه به صفحه امتحان TR-YOS مراجعه کنید و نمونه سوالات آزمون سراسری ترکیه را نیز در آنجا مشاهده کنید.

دانلود نمونه سوالات کنکور ترکیه از کجا امکان پذیر است؟

تمام نمونه سوالات ورودی دانشگاه های ترکیه، در این صفحه به صورت رایگان قابل دانلود هستند.

هزینه کلاس های آمادگی آزمون یوس ترکیه

کلاس های آمادگی یوس حامی مهاجر شامل چه خدماتی هستند؟

  • برگزاری آزمون تعیین سطح برای دسته بندی متقاضیان شرکت در یوس
  • آموزش کامل زبان ترکی
  • آموزش کامل دروس یوس از پایه
  • ارائه تمام منابع آموزشی
  • حضور بهترین اساتید آزمون یوس
  • برگزاری دوره آمادگی آزمون یوس در تهران و شهرستان : اگر در تهران هستید، به صورت حضوری در کلاس های یوس حامی مهاجر شرکت می‌کنید و اگر در شهرهای دیگر ایران هستید، می‌توانید به صورت آنلاین از خدمات دوره های آمادگی آزمون یوس حامی مهاجر بهره‌مند شوید.

برای مشاهده زمان برگزاری کلاس های یوس، هزینه کلاس ها و سایر اطلاعات مربوط به آن، به صفحه دوره های آمادگی یوس حامی مهاجر مراجعه کنید یا با شماره 02149078 تماس بگیرید.

ثبت نام در کلاس های آمادگی آزمون یوس ترکیه

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 3 | کل دیدگاه های تایید شده: 2
مصطفی
سلام شرایط سنی و مدرک در ایران به چه شکلی هست؟؟
کارشناس حامی مهاجر

همراه عزیز حامی مهاجر سلام 

مواردی مانند سن و مدارک، بسته به شرایط شخصی هر فرد دارد؛ زیرا ممکن است با توجه به گپ تحصیلی هر شخص، مدرک اضافه‌تری موردنیاز باشد. درنتیجه برای دریافت مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات دقیق درخصوص تحصیل در ترکیه، می‌توانید با شماره 02148000957 تماس بگیرید تا با کارشناسان حامی مهاجر در ارتباط باشید. 

متین
کلاس های آمادگی برای امتحان یوس چقدر طول میکشد و هزینه آن چقدر است؟
کارشناس حامی مهاجر
<p>سلام. وقت بخیر مخاطب عزیز. صفحه کلاس های آمادگی یوس به زودی آماده خواهد شد. تا آن زمان با شماره تلفن <a href="tel:02149078">02149078</a> تماس بگیرید. کارشناسان حامی مهاجر به صورت کامل شما را راهنمایی خواهند کرد.</p>