دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

بعد از تایید قانونی بودن ابلاغ ریاست جمهوری 9645 ترامپ توسط دادگاه عالی آمریکا در تاریخ 26 جون 2018، وضعیت...

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

برای دریافت معافیت از حکم بن سوم ترامپ شما باید سه شرط را همزمان ثابت کنید.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

موسسه حامی مهاجر قصد دارد کسانی که به دلیل دستور اجرایی ترامپ از دریافت ویزای آمریکا باز مانده اند را برای یک شکایت جمعی از دولت آمریکا حمایت کند.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

در این مقاله جزئیات و اتفاقات حکم ممنوعیت سفر به آمریکا را بر اساس تاریخ وقوع بررسی میکنیم.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

در این مقاله توضیحاتی شفاف در مورد درخواست معافیت و نحوه دریافت معافیت و البته امکان دریافت معافیت از حکم ترامپ خواهیم داد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت

چهارم دسامبر 2017، هر نه نفر قاضی توافق کردند تا حکم ممنوعیت سفر ترامپ برای شش کشور که یکی از آنها ایران است اجرایی شود. این حکم در شرایطی ...

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت