دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Thursday, 28 February 2019 07:53

اقامت آفریقای جنوبی

اخذ اقامت آفریقای جنوبی از روش‌های متفاوتی به دست می‌آید و به صورت کلی این راه‌ها شامل مهاجرت و اخذ اقامت از طریق ازدواج، سرمایه گذاری، کار، تحصیل، پناهندگی و… می‌باشد.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت
Wednesday, 27 February 2019 09:47

ویزای کار آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی را می‌توان از کشورهایی دانست که به واسطه شرایط مناسب در جهت رشد و شکوفایی سرمایه و اقتصاد و پتانسیل بالای این کشور در این زمینه، مورد توجه و حمایت کشورهای دارای قدرت اقتصادی بسیار بالا در جهان مانند انگلستان و ایالت متحده بوده است.

منتشرشده در مهاجرت و اقامت موقت