20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

صدور 121 دعوت نامه آلبرتا برای نامزدهای ورود به اکسپرس اینتری

آخرین قرعه کشی در تاریخ 15 اوت برگزار شد

آلبرتا در آخرین قرعه کشی خود که در تاریخ 15 اوت برگزار شد، 121 اطلاعیه برای نامزدهایی که مایل ورود به سیستم اکسپری اینتری می باشند با امتیاز حداقل 400 در نمرات سیستم رتبه بندی جامع صادر کرد.

این دومین قرعه کشی ماه اوت از طریق ورودی آلبرتا اکسپرس است که به این استان امکان می دهد سیستم ورودی فدرال اکسپرس را برای داوطلبانی که واجد شرایط هستند را برای این جریان جستجو کنند.

قرعه کشی قبلی در تاریخ 7 اوت برگزار شد

قرعه کشی قبلی در تاریخ 7 اوت ، 35 دعوت نامه برای نامزدهای اکسپرس با نمره ی حداقل 352 صادر کرد.

برای اینکه نامزدی خود را از طریق جریان ورودی آلبرتا اکسپرس و همچنین در بسیاری دیگر از برنامه های انتخابی استانی متناسب با ورودی اکسپرس (PNPs) شروع کنید، اولین قدم ایجاد پروفایل اکسپرس اینتری است.

هیچ تجربه کاری قبلی در آلبرتا لازم نیست

هیچ پیشنهاد شغلی یا تجربه کاری قبلی در آلبرتا لازم نیست تا واجد شرایط رای اکسپرس شوید. با این حال، متقاضیان باید در شغلی مشغول به کار باشند که از توسعه اقتصادی استان و اولویت های متنوع پشتیبانی می کند. در این استان یک سری از مشاغل مجاز نیستند.

AINP می گوید ممکن است به نامزدها با مشخصات زیر اولویت قائل شوند:

  • یک پیشنهاد شغلی و یا تجربه کاری در آلبرتا.
  • داشتن مدرک یک موسسه کانادایی و یک پیشنهاد شغلی معتبر.
  • یکی از والدین، ​​فرزند یا خواهر و برادر که در حال حاضر در آلبرتا زندگی می کنند.

AINP از زمان ایجاد جریان ورودی آلبرتا اکسپرس ، تقریبا بیش از یک سال پیش ، 28 قرعه کشی برگزار کرده است.

کاندیداهای ورود به اکسپرس میتوانند برای نامزدی استانی اقدام کنند

کاندیداهای ورود به اکسپرس که NOI را از آلبرتا دریافت می کنند، می توانند برای نامزدی استانی درخواست دهند. کسانی که برای نامزدی تأیید شده اند، 600 امتیاز اضافی نسبت به نمره CRS خود دریافت می کنند و به طور موثر دعوت نامه را در یک قرعه کشی بعدی سیستم اکسپرس اینتری تضمین می کند.

تاکنون در سال 2019 تعداد 3،868 گواهی نامزدی به نامزدهای اکسپری اینتری صادر شده است که مایل به شروع زندگی جدید در غربی ترین استان کانادا هستند.

نمرات پایین CRS

جریان ورودی آلبرتا معمولا نامزدهایی را با نمرات CRS انتخاب می کند که بسیار پایین تر از کسانی است که از طریق سیستم اکسپرس اینتری وارد می شوند.

آلبرتان کاندیدهای اکسپرس اینتری را با حداقل امتیازات در 4 نوبت در سال 2019 انتخاب می کند. با مقایسه، کمترین امتیاز در 14 قرعه کشی فدرال اکسپرس در تمام برنامه ها تاکنون در سال 2019، 438 و آخرین امتیاز از طریق اکسپرس اینتری 466 بوده است.

سیستم ورود فدرال اکسپرس چیست؟

سیستم اکسپرس اینتری کانادا برنامه های کاربردی را برای سه طبقه برنامه اصلی مهاجرت اقتصادی کانادا مدیریت می کند، طبقه کارگر ماهر فدرال، طبقه معاملات تجاری ماهر و طبقه تجربه کانادا.

داوطلبانی که واجد شرایط این برنامه ها هستند از سایر عوامل به  اکسپرس اینتری وارد می شوند و براساس سن ، تحصیلات ، تجربه کار و مهارت صحبت به زبان انگلیسی یا فرانسوی نمره CRS به آنها داده می شود.

هر قرعه کشی تعداد مشخصی از کاندیداهای دارای بالاترین امتیاز را انتخاب می کند و آنها را به درخواست اقامت دائم کانادا دعوت می کند.

برای ثبت نام در نامزدی استانی از طریق جریان ورودی آلبرتا اکسپرس ، اولین قدم ارسال پروفایل به اکسپرس اینتری است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0
مقالات مرتبط