حامی مهاجر را دنبال کنید

رزرو وقت مشاوره حضوری لاتاری

انتخاب تاریخ مشاوره

تاریخ انتخابی: /

ویرایش اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

تاریخ

روز
ماه
سال

ساعت مراجعه

ساعت مراجعه

  • هزینه رزرو وقت : 500000 هزار ریال
  • هزینه رزرو قابل عودت نیست
  • مبلغ رزرو وقت در هنگام مراجعه شما به موسسه، از هزینه ثبت نام شما کسر خواهد شد
  • برای حفظ سلامت شما، محل موسسه مرتبا ضدعفونی میگردد از پذیرش افراد بدون ماسک معذوریم