20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

آتلانتیک کانادا یک انقلاب مهاجرتی را تجربه می­کند

افزایش 4برابری مهاجرت در بعضی از استان های کانادا

نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک طی 20 سال اخیر تقریباً چهار برابر افزایش در مهاجرت را تجربه کرده­ اند. بین سالهای 2011 تا 2016، آتلانتیک کانادا ضعیف­ترین رشد جمعیت را در این کشور داشته است. این به دلیل کمبود تعداد مهاجران در این منطقه بوده است. رشد جمعیت به منظور ارتقاء رشد اقتصادی و برای حفظ سطح بالای زندگی در آتلانتیک کانادا ضروری است. با توجه به این مسئله، چهار استان آتلانتیک - نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک - در استقبال و جذب از تازه واردان تلاش­ های چشمگیری می­کنند. این تلاش ­ها در حال حاضر ثمربخش بوده است چرا که اخیراً به لطف سطح مهاجرت، میزان جمعیت بالاتر از رشد جمعیت مورد نیاز می­باشد.

رسیدن آتلانتیک کانادا به 6.5 درصد از مهاجران کانادا

آتلانتیک کانادا 6.5 درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می­دهد اما در حال تلاش برای جذب سهم متناسب خود از تازه واردان این کشور است. در اوایل دهه 2000، این منطقه تنها قادر به جذب یک درصد افراد تازه وارد بوده است. این مسئه در حال بهبود است و منطقه در حال حاضر در مسیری قرار دارد تا میزان مهاجران خود را در سال 2019 به پنج درصد افزایش دهد. (به نمودار 1 مراجعه کنید). در مقایسه با 3،000 نفر مهاجر در دو دهه قبل، در حال حاضر سالانه پذیرای بیش از 14،000 تازه وارد است. این رشد باید جشن گرفته شود، اما کار مهم­تر هنوز باقی مانده است. به استثنای PEI، هنوز سه استان آتلانتیک نیز میزان افراد تازه وارد را کاهش داده ­اند. (به جدول 2 مراجعه کنید). با این وجود، روندهای فعلی حاکی از آن است که منطقه می­تواند سهم متناسب خود از تازه واردان به کانادا را در دهه 2020 داشته باشد.

نمودار 1: ورود مهاجران توسط استان آتلانتیک (L) و به صورت درصدی از کل مهاجرت به کانادا ، 1999 تا 2019.

اخبار

 

مهاجرت با توجه به میزان سهم از جمعیت هر منطقه (2018)

 

جمعیت (2017)

تازه واردان (2018)

سهمی از جمعیت

جزیره پرنس ادوارد

2135

152021

1.4 %

ساسکاچوان

15510

1163925

1.33 %

مانیتوبا

15230

1338109

1.14 %

آلبرتا

42025

4286134

0.98 %

آنتاریو

137435

14193384

0.97 %

بریتیش کلومبیا

44870

4817160

0.93 %

کانادا

321060

36708083

0.87 %

کبک

51130

8394034

0.61 %

نوا اسکوشیا

5965

953896

0.63 %

نیوبرونزویک

4610

759655

0.61 %

نیوفاندلند و لابرادور

1530

528817

0.29 %

یوکن

305

38459

0.79 %

سرزمین­های شمال غربی

280

44520

0.63 %

ناناوات

30

37996

0.08 %

 

 

برنامه­های AIP و PNP منجر به رشد مهاجرت شده­ است

دقیقاً مانند ساسکاچوان و مانیتوبا، آتلانتیک کانادا به برنامه­ی نامزدی استانی (PNP) وابسته است تا شاهد افزایش سطح مهاجرت در منطقه باشد. PNPدر سال 1999 برای کمک به استان­ ها و مناطق کوچکتر در جذب تازه واردان راه اندازی شد. نیوبرونزویک اولین استان در منطقه آتلانتیک کانادا بود که PNP را تصویب کرد و اندکی پس از آن، در همان سال نیوفاندلند و لابرادور PNP را دنبال کردند (به جدول 2 مراجعه کنید). PEI و نوا اسکوشیا به ترتیب در سالهای 2001 و 2003 پیوستند. در سال 2017، کمیته مهاجرت اتلانتیک (AIP) معرفی شد تا ابزار دیگری برای جذب افراد تازه وارد کلاس اقتصادی فراهم شود. از آن زمان، نزدیک به 4،200 تازه وارد از طریق AIP اقامت دائم را بدست آورده­‌اند.

موافقت نامه ­های مهاجرت فدرال و استانی / سرزمینی

منطقه

تاریخ امضا توافق نامه

اجرای توافق نامه

کبک

20 فوریه 1978

1978

مانیتوبا

28 ژوئن 1998

1999

نیوبرونزویک

22 فوریه 1999

1999

نیوفاندلند و لابرادور

1 سپتامبر 1999

1999

ساسکاچوان

16 مارچ 1998

2001

جزیره پرنس ادوارد

29 مارچ 2001

2001

بریتیش کلومبیا

19 آپریل 1998

2001

آلبرتا

2 مارچ 2002

2002

یوکن

1 آپریل 2001

2002

نوا اسکوشیا

27 آگوست 2002

2003

آنتاریو

21 نوامبر 2005

2007

سرزمین­های شمال غربی

7 آگوست 2009

2009

 

 

نیوفاندلند و لابرادور: آمادگی برای به بهبود هدف 2022 در سال جاری

نیوفاندلند و لابرادور قبلاً نسبت به سال 2018 از تعداد بیشتری از تازه واردان تحت حمایت AIP استقبال کرده ­اند. (نمودار 2 را ببینید). امسال همراه با PNP، نیوفاند لند و لابرادور در حال پیگیری هستند تا "بطور قابل توجهی" از هدف مهاجرتی که برای سال 2022 در نظر گرفته بودند، پیشی بگیرند. اکنون هر دو AIP و PNP برنامه ­هایی هستند که اکثر مهاجران وارد استان را تشکیل می­دهند. این موضوع نشان می­دهد که این برنامه ­ها در حمایت از تلاش ­های نیوفاندلند و لابرادور برای ارتقاء توسعه اقتصادی از طریق مهاجرت چقدر اهمیت دارد.

نمودار 2: میزان AIP و PNP در نیوفاندلند و لابرادور (L) و درصد سهم AIP / PNP برای تازه واردان (R)

اخبار

PEI: کاهش در ورودی­های PNP توسط AIP جبران می­شود

در سال­های اخیر، PNP حدود 90 درصد از کل مهاجران جدید به PEI را به خود اختصاص داده است. میزان PNP استان در سال 2018 کاهش یافته است و داده ­های اولیه 2019 نشان می­دهد که این میزان به میزان سطح 2017 نمیرسد. با این حال، این مسئله تا حدی توسط AIP جبران می­شود (به نمودار 3 مراجعه نمایید). در حالی که در مقایسه با 200 تازه وارد در کل سال 2018، از این کمیته برای آوردن 235 مهاجر جدید به PEI در 9 ماه اول سال 2019 استفاده شده است. به طور کلی، کوچکترین استان کانادا بالاترین نرخ رشد جمعیت این کشور را به دلیل وجود بالاترین سرانه دریافت تازه واردان در کانادا دارد.

نمودار 3: میزان AIP و PNP PEI (L) و سهم AIP / PNP از افراد تازه وارد (R)

اخبار

نوا اسکوشیا: آمادگی برای استقبال از 6000 تازه وارد در سال 2019

میزان دریافت AIP در نوااسکوشیا در حال افزایش است، به طوری که استان در 9 ماه اول سال 2019 تقریباً از 1000 تازه وارد از طریق این برنامه استقبال کرده است. (نمودار 4 را ببینید). این تقریباً سه برابر 375 تازه واردی است که از طریق کمیته در کل سال 2018 وارد این کشور شده­اند.

به لطف افزایش میزان مهاجرت در AIP و PNP، نوا اسکوشیا در سال­های اخیر تعداد زیادی رکورد تازه وارد را ثبت کرده است: در سال 2016 برای اولین بار از 5000 مهاجر پیشی گرفته است و AIP به نوا اسکوشیا کمک کرد تا در سال 2018 نزدیک به 6000 تازه وارد داشته باشد – این میزان تازه وارد به نظر می­رسد، آماده است تا در سال 2019 افزایش بیشتری داشته باشد.

نمودار 4: میزان AIP و PNPدر  نوا اسکوشیا (L) و سهم درصد AIP / PNP آن از افراد تازه وارد (R)

اخبار

 

نیوبرانزویک: بیش از 5،000 تازه وارد در سال 2019

در حال حاضر نیوبرانزویک مقصد پیشرو برای ورودی ­های AIP است و نزدیک به 1200 تازه وارد از طریق این برنامه در سال 2019 استقبال می­کنند. (نمودار 5 را ببینید). AIP  همچنین به نیوبرانزویک در تنظیم سوابق جدید مهاجرت کمک می­کند: این استان در سال گذشته از رکوردی به میزان 4600 تازه وارد داشته است و سپس از میزان 5000 تازه وارد در سال 2019 پیشی گرفته است.

نمودار5: میزان AIP و PNP در نیوبرانزویک (L) و سهم درصد AIP / PNP آن از افراد تازه وارد (R)

اخبار

چه زمانی خواهیم دانست که آتلانتیک کانادا موفق شده است؟

با توجه به داده­های فوق می­توانیم بیان کنیم که منطقه در یک انقلاب مهاجرت است و AIP و PNP راه را هموار می­کنند. برای برگرداندن شانس مهاجرت، آتلانتیك كانادا باید سالانه بیش از 20،000 تازه وارد را پذیرش کند. یکی دیگر از معیارهای موفقیت، افزایش میزان افراد تازه وارد خواهد بود. در حالی که منطقه دارای کمترین میزان کانادایی است، شواهد اخیر نشان می­دهد که این مسئله در حال افزایش است.

بقای مهاجرت برای دستیابی به چرخه مثبت رشد اقتصادی بسیار مهم است - جذب و حفظ بیشتر افراد تازه وارد، بیشتر کانادایی­ها را جذب می­کند و همچنان سرمایه گذاری­ های بخش های دولتی و خصوصی را حفظ می­کند.

منصفانه است انتظار داشته باشیم كه بقای مهاجرت به منظور بهبود در منطقه است زیرا AIP و PNP به تطابق میزان تازه واردان با فرصت های شغلی کمک خواهد كرد و هر دو برنامه نیز گرفتن اقامت دائم برای دانشجویان بین المللی و نیروی کار خارجی كه در حال حاضر در منطقه هستند تسهیل می­کند.

افزایش سطح تازه وارد آتلانتیک کانادا تابعی از عوامل فراتر از AIP و PNP است. نرخ بیکاری در بزرگترین شهرهای منطقه پایین است. سه سطح دولت و همچنین کارفرمایان، مؤسسات بعد از دوره­ی متوسطه و سازمان­های خدمت رسانی به مهاجرت در تلاش هستند تا منطقه را به عنوان یک مقصد مورد علاقه برای مهاجران تبدیل کنند. این همان رویکردی است که ساسکاچوان و مانیتوبا با موفقیت برای افزایش سطح تازه وارد خود به کار گرفته­اند. امروز، ذینفعان مهاجرت در سراسر کانادا ساسکاچوان و مانیتوبا را تحسین می­کنند که ثروت خود را در طی یک دهه از اجرای PNP می چرخانند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ما به زودی انقلاب مهاجرتی آتلانتیک کانادا را نیز با همان تحسین مشاهده خواهیم کرد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط