20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

حداقل سرمایه گذاری برای ویزا eb-5 ایالات متحده

ویزای سرمایه گذار EB-5، ویزایی است که به مهاجران اجازه می دهد برای دریافت کارت سبز، در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. این برنامه از گذشته بحث برانگیز بوده است زیرا به افراد ثروتمند خارجی راهی می دهد که سریعاً گرین کارت را درخواست و دریافت کنند.

سرمایه گذاری ویزای EB-5 چگونه تغییر می کند

دولت رئیس جمهور ترامپ ، در یک قانون جدید که در تاریخ 24 جولای 2019 منتشر شد، هزینه اولیه سرمایه گذاری را افزایش داد. پیش از این، برای واجد شرایط بودن برای ویزای سرمایه گذار EB-5 ، 500,000 دلار سرمایه گذاری لازم بود. اما براساس سیستم جدید ، به 900000 دلار سرمایه گذاری نیاز است. سرمایه گذاری نیز باید در منطقه ای انجام شود که نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد. دولت دیگر مسئولیت این تصمیم را بر عهده نمی گیرد ، بلکه امنیت داخلی ارزیابی ها را انجام می دهد. قانون جدید همچنین قوانین مربوط به آنچه که چه چیزی یک منطقه را به عنوان یک منطقه نیازمند در نظر می گیرد تغییر می دهد. این امر با هدف جلوگیری از توسعه دهندگان برای تلاش در جهت ایجاد مرزهای خود به روشی است که به جوامع مرفه اجازه می دهد از سرمایه گذاری بهره مند شوند. در مناطقی که فاقد نیاز هستند ، سرمایه گذاری از یک میلیون دلار به 1.8 میلیون دلار افزایش می یابد. این نرخ های سرمایه گذاری هر پنج سال تنظیم می شود تا بتواند تورم را همساز کند.

این قانون جدید از بیست و یکم نوامبر 2019 وارد عمل خواهد شد

این قانون جدید از بیست و یکم نوامبر 2019 وارد عمل خواهد شد. امید است که افزایش هزینه سرمایه گذاری به اصلاح سوء استفاده های رخ داده در این برنامه ویزا کمک کند. بسیاری این برنامه را ایجاد جریان مهاجرتی ای می دانند که فقط در دسترس ثروتمندان است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط