ایران ویزای یک ساله چندبار ورود برای هندی ها صادر می کند

تقویت روابط ایران و هند مبنی بر صدور ویزای یکساله ی چندبار ورود

روابط هند و ایران در در هفته های اخیر با پیشنهاد ایران مبنی بر صدور ویزای یکساله ی چندبار ورود برای هندی ها، علیرغم تصمیم دهلی نو در مورد توقف واردات نفت از متحد قدیمی خود و کاهش بودجه برای گسترش بندر چابهار در زیر سایه ی تحریم های ایالات متحده، تقویت یافته است.

روابط ایران و هند

علاوه بر تسهیلات ویزای چندبار ورود ، که هدف از آن تقویت تجارت دو جانبه و ارتباط بین افراد است، ایران همچنین ویزای ورود به کشور را برای اتباع هند از 30 روز به 90 روز تمدید کرده است. دو کشور همچنین در حال مذاکره در مورد پیمان مساعدت حقوقی متقابل برای تقویت همکاری در امور حقوق مربوط به شهروندان خود هستند.

سخنان وزیر امور خارجه کشورمان به پارلمان

وزیر امور خارجه کشورمان به پارلمان گفت، موافقت نامه مساعدت های حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری در حال مذاكره با ایران است. به گفته ی وزیر، این موافقت نامه پیشنهادی در جلسه کمیته مشترک کنسولگری هند و ایران (JCCM) ، که در 14 ماه مه در دهلی نو برگزار شد ، با توجه به نتیجه گیری مصلحت آمیز آن ، مورد بحث قرار گرفت.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط