20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

مطالعات جدید نشان می دهد که انتاریو باید مهاجرت را در خارج از منطقه تورنتو ترغیب کند

استراتژی مهاجرت منطقه ای به تلاش های موجود کمک می کند و اهداف را برای رشد مهاجرت در اطراف انتاریو تعیین می کند.

یک کنفرانس جدید در کانادا مطلالعات جدیدی را نشان می دهد: انتاریو باید راه های جدید اطمینان از مهاجرت بیشتر مهاجران را در خارج از منطقه تورنتو مشخص کند تا از رشد متوازن جمعیت در کل استان اطمینان حاصل شود و کیفیت بالای زندگی را برای همه ساکنان خود حفظ کند .

منطقه بزرگ تورنتو یا GTA در حال حاضر از 77 درصد مهاجران جدید به انتاریو استقبال می کند ، که 106 هزار نفر مهاجر، مهاجران جدید به تورنتو بزرگ در سال 2018 برآورد شده است.

23 درصد باقیمانده مهاجرانی که به کانادا آماده اند در مناطق دیگر استان سکونت دارند و 15 منطقه از نتیجه سرشماری کلان شهرها (CMA) در خارج از تورنتو بزرگ 20.5 درصد را در اختیار دارند.

تورنتو بزرگ با جمعیتی بیش از 6.4 میلیون نفر که 46 درصد آنها مهاجر هستند که این دلیل باعث شده تورنتو دارای چندین فرهنگ باشد و پرجمعیت ترین شهر در کانادا محسوب شود . این شهر شامل شهرستان تورنتو و 25  منطقه دیگر است و سرمایه اقتصادی کانادا محسوب می شود و نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را تولید می کند.

مطالعه نشان داده است که بقیه  CMAانتاریو را برای جذب مهاجران بی فایده و مضر دانسته اند  که به طور معمول به دنبال مقاصد اسکان با فرصت های شغلی قابل اعتماد و روابط اجتماع و خانواده هستند.

اگر نتوانند سهم بیشتری از مهاجران را در سال های آتی جلب کنند و نیروی کار خود را رشد دهند، این نابرابری عواقب اقتصادی مهمی برای دیگر CMA انتاریو به همراه خواهد داشت، که هیئت کنفرانس می گوید برای تحریک رشد اقتصادی و برای حفظ کیفیت عالی زندگی برای ساکنان انتاریو بسیار مهم می باشد. 

در این گزارش آمده است: "اگر آنها مهاجران بیشتری را به خود جذب نکنند، CMA های انتاریو شاهد کاهش اقتصادی بالقوه خواهند بود و با احتمال اینکه منابع مالی از آنها دور شود، تأمین می شوند تا تقاضای روز افزون برای زیرساخت ها و خدمات در تورنتو را تأمین کنند."

ایجاد یک استراتژی مهاجرتی منطقه ای

در حالی که اقدامات شهرداری و استانی انتاریو را برای منطقه ای کردن مهاجرت و خلبان جدید مهاجرت روستایی و شمالی دولت فدرال برداشته است، مطالعه هیئت کنفرانس می گوید که با ایجاد یک استراتژی مهاجرتی منطقه ای انتاریو، از چنین تلاشهایی می توان کمک گرفت.

هدف این استراتژی شامل "چشم انداز مشترک برای آینده" از جمله اهداف منطقه ای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، اولویت های اقتصادی منطقه ای ، اقدامات عملکردی برای ردیابی پیشرفت و یک برنامه عملیاتی با نقش ها و مسئولیت ها خواهد بود.

طرفین این استراتژی شامل کمیته مهاجرت شهری انتاریو، نمایندگان دولت و ذینفعان ، گروه های توسعه نیروی کار ، سازمان های خدمت به مهاجرت ، دانشگاه ها و کالج ها می باشند.

مطالعه کنفرانس نمونه ای از یک هدف میان مدت را نشان می دهد که می تواند سهم تازه واردان مستقر در خارج از تورنتو بزرگ  را تا سال 2030 به 35 درصد افزایش دهد.

اصلاح OINP

این مطالعات می گوید ، برنامه کاندیدهای مهاجرین انتاریو (OINP) همچنین می تواند برای کمک به هدایت مهاجران بیشتر به CMAهای فراتر از تورنتو بزرگ استفاده شود.

OINP به انتاریو اجازه می دهد تا تعداد مشخصی از متقاضیان اصلی طبقه های اقتصادی را انتخاب کند که می تواند بازار کار و اولویت های توسعه اقتصادی را برای اقامت دائم کانادا هر ساله برآورده کند.

هیئت کنفرانس گفت: OINP می تواند یک هدف سالانه تخصیص منطقه ای برای مناطقی از استان که در جذب مهاجران از جمله شمال شرقی و شمال غربی انتاریو مشکل داشته اند ، تعیین کند و شرایط لازم برای برخی از جابجایی های مهاجرتی را منعکس کند.

این مطالعه همچنین خواستار ایجاد یک جریان جدید برای حمایت از خانواده و دوستان تحت OINP است

هیئت کنفرانس می گوید که نمونه هایی از جریان های مشابه ، مانند جریان شناخته شده منطقه نوا اسکوشیا ، نشان می دهد که آنها از منطقه ای شدن از طریق انتقال مهاجران به CMA در جایی که ارتباطات خانوادگی یا دوستانه وجود دارند ، پشتیبانی می کنند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط