20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

دادگاه تجدید نظر برخی از احکام را که مانع حكم public charge ترامپ برای مهاجران است ، لغو می كند

دادگاه تجدید نظر موانع مربوط به یک سیاست کلیدی مهاجرت در دولت را برطرف می کند، اما دادگاه ها در سایر مناطق این کشور هنوز این کار را در دست دارند.

صدور چندین حکم از دادگاه تجدید نظر فدرال برای منع محدودیت مزایای مهاجران

دادگاه تجدید نظر فدرال چندین حكم را صادر كرده است كه دولت ترامپ را از اجرای قانونی با هدف محدود كردن مزایای مهاجرت برای افرادی كه در برنامه های دولتی مانند food stamps (کوپن صادر شده توسط دولت برای افرادی که درآمد کم دارند، قابل تعویض با مواد غذایی است) یا Medicaid (یک سیستم فدرال بیمه درمانی برای کسانی که به کمک مالی نیاز دارند) سهیم میشوند، بازداشته است.

به دستور قاضی دادگاه تجدیدنظر نهم، روز پنجشنبه، به ماندن احکام مقدماتی صادر شده توسط قاضیان فدرال در اوکلند، کالیفرنیا و اسپوکن، واشنگتن، علیه سیاست تازه صادر شده "هزینه عمومی" ، پیش از اجرای این قانون در ماه اکتبر، رای دادند.

قضات در مریلند و نیویورک نیز قوانین جدید را در سطح کشور مسدود می کنند

با این حال، این سیاست همچنان به قوت خود باقی است زیرا قضات در مریلند و نیویورک نیز قوانین جدید را در سطح کشور مسدود می کنند و تصمیمات آنها تحت تأثیر این حكم از بخشنامه دوره نهم، كه در بیش از 9 ایالت غربی صلاحیت دارد، قرار نمی گیرد. وزارت دادگستری همچنین سایر فرامین را تجدید نظر می کند.

اکثریت در هیئت دوره نهم گفتند که دولت ترامپ احتمالاً پیروز خواهد شد

اکثریت در هیئت دوره نهم گفتند که دولت ترامپ احتمالاً در استدلالهای خود که داشتن صلاحیت قانونی برای صدور آیین نامه هایی برای گسترش تعریف آنچه که شخصی را احتمالاً به کمک های عمومی وابسته می کند، پیروز خواهد شد.

سخنان قاضی جی بیبی در مورد هزینه عمومی

قاضی جی بیبی نوشت: ما می دانیم که تاریخچه استفاده از هزینه عمومی در قانون مهاجرت فدرال نشان می دهد که هزینه عمومی معنای ثابت و واضحی ندارد. در عوض، این عبارت در معرض تعابیر مختلف است، در حقیقت به گونه ای متفاوت تفسیر شده است و به شعبه اجرائیه اختیار تفسیر آن را داده است.

بیبی ، که مانند ایکاتا ، توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده است ، افزود: "این که آیا تغییر در سیاست ناشی از تغییر شرایط و یا تغییر در دولت ها باشد، عقل و سیاق سیاست سوالی نیست که بتوانیم آن را بررسی کنیم."

قاضی سوم این هیئت، جان اوونز، مخالفت كرد و گفت كه او باقی ماندن را انكار کرده است و اجازه داده تا حكم ها همچنان در جاي بازبيني دقيق تر دادگاه تجديدنظر قرار بگيرند. باراک اوباما خاطر نشان کرد: دولت هنگام تصمیم دادگاه "بار سنگینی" را تحمل می کند.

سخنگوی وزارت دادگستری از اقدامات دادگاه تجدید نظر استقبال کرد

سخنگوی وزارت دادگستری گفت: "وزارت دادگستری از تصمیم امروز مبنی بر لغو حكم و احترام به اختیار قانونی كه در كنگره ایالات متحده به دولت واگذار شده است، خشنود است."

علاوه بر تصمیم اکثریت 73 صفحه ای که به درخواست ماندن دولت ترامپ در پرونده های کالیفرنیا و اورگان اعطا می شود، بیبی مساله کنگره جداگانه و پنج صفحه ای پایانی را برای چندین دهه عدم فعالیت قانون گذاری در مورد مهاجرت، را نیز ذکر کرد.

بیبی خود را "سردرگم و آشفته" توصیف كرد و گفت كه دادگاه ها تا حدود زیادی به مركز مبارزه با مهاجرت رانده می شوند زیرا قانون گذاران از مسئولیت های خود کناره گیری كرده اند.

وی گفت: "تا آنجا که می توانیم از کم تحرکی خود در نهمین دوره بگوییم، کنگره جایی برای این بحث ها نیست. ما شاهد آمدن یکی پس از دیگری موارد به دادگاه های خود، برای پرداختن به چالش های مهاجرت کشور، هستیم. با این حال، ما مشارکت اندکی دیده ایم و هیچ قانون درستی در کنگره مشاهده نکرده ایم."

وی افزود: "برای من به عنوان قاضی مهم نیست كه آیا كنگره اقدامات دولت را پذیرفته یا آن را رد می كند، اما زمان آن فرا رسیده است كه یك كنگره بی پروا روی کار بیاید و با این مسائل دست و پنجه نرم كند. میز را ترک نکنید و انتظار نداشته باشید که ما آن را تمیز کنیم."

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط