20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

معافیت موقت از ثبت اطلاعات بیومتریک برای ورود به کانادا

با ادامه دار شدن وقفه های مربوط به خدمات ویزا، سازمان مهاجرت، شهروندی کانادا (IRCC) موقتا برخی از کارکنان خارجی را برای ورود به کانادا معاف از ارائه بیومتریک کرده است.

بیومتریک اطاعات هویتی است که شامل عکس و اثر انگشت متقاضیان می شود.

چه کسانی شامل این معافیت خواهند شد؟

اگر شما با یک مجوز کاری معتبر خواهان ورود به کانادا هستید و در مشاغل NOC کانادا  جزو سه دسته بندی زیرهستید از ارائه اطلاعات بیومتریک معاف خواهید بود.

  1. بخش کشاورزی و صنایع غذایی
  2. بخش درمانی و پزشکی
  3. رانندگان کامیون

البته توجه داشته باشید که اگر از یک کشور خارجی وارد کانادا شوید باید یک بازه 14 روزه را در قرنطینه سپری کنید

و پس از سپری کردن این دوره و اثبات وضعیت سلامتی قادر به کار کردن خواهید بود. کارفرمای شما موظف به فراهم کردن یک مکان مناسب برای قرنطینه شدنتان می باشد.

چه کسانی موظف به ارائه اطلاعات بیومتریک هستند

به طور کلی اگر در یکی از دسته های زیر قرار بگیرید و خواهان سفر به کانادا باشید موظف به ارائه اطلاعات بیومتریک خود خواهید بود.

  • ویزای مولتی و توریسیتی
  • ورود به کانادا از طریق مجوز کاری یا تحصیلی
  • دارندگان اقامت دائمی کانادا
  • پناهندگان
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط