توافقات طرح دعوی در مجمعی علیه وزارت مهاجرت کبک به تصویب رسید

درخواست فوق الذکر مبنی بر خواستار غرامت برای متقاضیان CSQ  بود که به دلیل  تعییر معیارها  در سال های 2013 و 2017  متحمل ضررهایی برای  متقاضیان شده بود. این توافق در یک طرح دعوی در مجمعی تشکیل شده  از طرف نامزدهای برنامه کارگر ماهر کبک در برابر وزارت مهاجرت کبک به تصویب رسیددر مجمع تشکیل شده  منقاضیان خواستار غرامت برای داوطلبان کارگر ماهر کبک (QSWP) شدند که هزینه تقاضانامه برای گواهی انتخاب کبک  را پرداخت کرده بودند اما بعد ا آن  با تغییرات اعمال شده در معیارهای مربوط به انتخاب استان  که در تاریخ  ۱ اوت ۲۰۱۳ اجرا شد و ۸ مارس ۲۰۱۷ به اجرا درآمدند که در پی آن افراد زیادی متحمل ضرر فراوان شدند. اعلامیه‌ای که در وب سایت این وزارتخانه منتشر شده‌است می‌گوید : این دادخواست ادعا می‌کند که وزارت مهاجرت و دولت کبک  به ناحق وبا امتناع از پیشنهاد برای بازپرداخت هزینه‌های درخواست ،مرتکب خطای بزرگی شده و به این واسطه توانسته است پول زیادی برای خود پس انداز کرده و ثروتمند شود. لازم به ذکر است که این اقدام در فوریه ۲۰۱۸ توسط دیوان عالی کبک صادر شد و با بررسی های انجام شده در ماه گذشته به تصویب رسید.

افرادی که واجد شرایط دریافت خسارت هستند

نامزدهای سابق یعنی داوطلبان کارگر ماهر کبک ((QSW که در یکی از گروه های بعدی قرار می گیرند ، اکنون می توانند برای جبران خسارت واجد شرایط باشند.

  • گروه اول: افرادی که درخواست های CSQ آنها بین 1 فوریه 2012 و 31 مه 2013 ثبت شده است. درخواست CSQ حاوی یک فرم مهاجرت A-1520-AA یا A-1520-AF است که نشان می دهد درخواست CSQ آنها مطابق مقررات موجود در زمان ثبت نام با وزارت مهاجرت کبک یا زمان درخواست آنها برای گواهی انتخاب براساس آیین نامه های موجود هنگام ارسال ، پردازش می شود وهمچنین  درخواست های CSQ افرادی که پس از لازم الاجرا شدن شبکه انتخاب در تاریخ 1 اوت 2013 رد شده بود.
  • گروه ۲: افرادی که درخواست آن‌ها برای درخواست CSQ  پیش از ۱ فوریه ۲۰۱۲، یا بین ۱ ژوئن ۲۰۱۳، و ۷ ژوئیه ۲۰۱۳ ثبت شده‌است، و برنامه CSQ  پس از ورود به زور وارد شبکه انتخاب در ۱ اوت ۲۰۱۳ رد شده‌است.
  • گروه ۳: افرادی که درخواست آن‌ها برای یک CSQ  بین ۸ ژوییه ۲۰۱۳ و ۸ مارس ۲۰۱۷ تنظیم شد و درخواست CSQ آنها به اجبار پس از ورود به  شبکه انتخاب در ۸ مارس ۲۰۱۷ رد شده است.

شرایط حل و فصل توافقات برای دریافت غرامت

طبق شرایط توافق نامه غرامت جزئی برای جبران، به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

  • گروه 1: 50 درصد از هزینه های پرداخت شده برای ارسال درخواست CSQ خود افراد پرداخت خواهد شد
  • گروه 2: 25 درصد هزینه هایی که برای ارسال درخواست CSQ  افراد پرداخت می شود.
  • گروه 3: 25 درصد از هزینه های پرداخت شده برای ارسال درخواست CSQ
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط