لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مطالب مرتبط
سه شنبه 12 اسفند 1399
برنامه مهاجرت استانی نیوبرانزویک

برنامه مهاجرت استانی نیوبرانزویک (NBPNP) از طریق نیروی متخصص و برنامه کار آفرینی، شرایط متقاضیان برنامه مهاجرت استانی نیوبرانزویک، مشاغل م ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
نامه پذیرش از یک مؤسسه آموزشی در کانادا

اخذ نامه قبولی از مؤسسه یادگیری تعیین شده کانادایی (DLI) اولین قدم برای درخواست اجازه تحصیل در کانادا است. ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
برنامه مهارت کاری فدرال کانادا

برنامه مهارت کاری فدرال کانادا (FSWP) ، مسیر اصلی مهاجرت اقتصادی کانادا است و به کارگران ماهر و عزیزان آنها فرصتی برای اقامت دائم در کانادا م ...

ادامه مطلب