20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ویروس کرونا ابزاری برای ممنوعیت های مهاجرتی بیشتر در آمریکا

ترامپ و بازهم ممنوعیت های مهاجرتی

به دستور دولت ترامپ، ماموران مهاجرتی به سرعت در حال دستگیری و خارج کردم مهاجرانی هستند که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد این کشور شده اند. علت این کار مهار ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی یاد شده است.

اطلاعات منتشر شده از مرزبانی های آمریکا حاکی از افزایش ممنوعیت های مرزی در این کشور است. بسیاری از این افراد پناهجویانی هستند که به عنوان پناهنده خواهان  ورود به آمریکا هستند. بر طبق داده های CBP حدود 20.000 مهاجرینی که خواهان عبور از مرز آمریکا در ماه می بودند دستگیر و از آمریکا بیرون شدند.

کرونا بهانه ای برای ممنوعیت های بیشتر

پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا این امکان را به مرزبانی آمریکا (CBP) می دهد که این آژانس در کمتر از 120 دقیقه این دست از مهاجران را از مرز خارج کند. به گفته CBP این اقدام سبب کاهش تماس انسانی شده، ریسک شیوع ویروس کرونا را کم کرده و از اشغال کردن مراکز بهداشتی آمریکا جلوگیری می کند.

مرزداری آمریکا همچنین از خارج کردن کودکان بی پناه خبر داد. این اقدام نیز تحت رعایت موارد بهداشتی برای مهار ویروس کرونا امکان پذیر شده است. در ماه آوریل 725 کودک بی پرستی که بدون مدارک و پرونده وارد مرزهای آمریکا شده بودند به محض ورود از کشور خارج شدند.

سازمان ملل متحد یونیسف تلاش کرده است به طور مستقل از دولت آمریکا تعداد کودکان دیپورت شده را بدست آورد که طبق گزارشی، مقامات آمریکا حداقل هزار کودک را در ماه های مارس و آوریل به مکزیک و آمریکای شمالی فرستادند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط