فارغ از دریافت اقامت توریستی که به مدت 90 روز بدون ویزا به راحتی قابل دریافت است، بهترین راه های  اخذ اقامت ترکیه عبارتند از اقامت دانشجویی، اقامت کاری، اقامت از طریق سرمایه گذاری ، اقامت از طریق ازدواج و اقامت از طریق خرید ملک

اقامت دانشجویی ترکیه

برای اخد اقامت ترکیه از این طریق ابتدا باید در مراکز اموزشی زبان ترکیه ثبت نام کرده و مدرک تومر را دریافت کنید. پس از آن از یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی ترکیه پذیرش بگیرید. در صورت اخد پذیرش جهت دریافت  دفترچه اقامت این کشور اقدام کنید.

اقامت کاری و استخدام  ترکیه

برای دریافت اقامت از طریق شغل باید از جانب شرکتی در ترکیه تقاضای همکاری داشته باشید.شرکت های ترکیه می توانند بر اساس مهارت و تخصص شما درخواست اجازه کار باز وزات کار این کشور را داشته باشند. در صورت مثبت بودن جواب وزارت کار ترکیه، به شما اجازه اقامت یکساله ترکیه داده خواهد شد که هرساله تمدید می شود و بعد از 5 سال موفق به اخد اقامت دایم خواهید شد. البته این اخذ این نوع اقامت با محدودیت های روبه روست. اگر یکی از شهروندان ترکیه  با توانایی ها و تخصص مشابه  شما همزمان با دعوت به همکاری شرکت ترکیه ای  از  شما، شاغل نباشد پوزیشن کاری مورد نظر به او خواهد رسید.

اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت

بعد از ثیت شرکت  در ترکیه شما به سرعت اقامت ترکیه را دریافت نخواهید کرد. پس از ثبت شرکت و دریافت اجازه کار اقامت 6 ماه ترکیه را  دریافت می کنید. در صورت فعال بودن شرکت ثبت شماده بعد از 5 سال اقامت دائم ترکیه به شما تعلق ذخواهد گرفت.

اقامت از طریق ازدواج

پروسه اخذ اقامت دائم ترکیه پس از ازدواج با شهروند ترکیه ای  3 تا 5 سال است.  در رابطه با دریافت این نوع از اقامت ترکیه دانستن چند نکته ضروریسیت. در وهله اول این ازدواج نباید صوری باشد و مدارکی دال بر ازدواج حقیقی ارایه گردد.پلیس نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام خواهد داد. ضمن اینکه فرد مورد نظر نباید پناهنده کشور ترکیه باشد.

اقامت از طریق خرید ملک

متقاضیان اخذ اقامت ترکیه می توانند با خرید ملک در این کشور اقامت یکساله دریافت کنند.پس از چند سال حدود 5 تا  8 سال شرایط برای اخذ اقامت دائم هموار می شود و شما می توانید تقاضای دریافت اقامت دائم کنید.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 1