هر ساله، هزاران نفر از اتباع خارجی تمایل دارند که برای دریافت تابعیت ترکیه اقدام کنند. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الزامات صلاحیت برای تابعیت ترکیه نسبتاً صریح است: باید به سن بلوغ رسیده باشید (با توجه به کشور مبدا شما) و حداقل 5 سال با وقفه کامل کمتر از 6 ماه در ترکیه زندگی کرده باشید. اگر با یک شهروند ترکی ازدواج کنید یا اگر خارجی متولد شده در خاک ترکیه باشید، این مدت به سه سال کاهش پیدا می‌کند. از لحاظ جسمی و روحی شما باید سالم باشید و هیچ سابقۀ جنایی نداشته باشید و همچنین ترکی را به خوبی صحبت کنید. اگر با یک تبعه ترکی ازدواج نکنید، باید ثابت کنید که می‌توانید از زندگی خود در ترکیه حمایت کنید. تا زمانی که شغلی داشته باشید این الزام را برآورده خواهید کرد. در غیراینصورت، ممکن‌است بتوانید این را از طریق وجوه موجود یا پرداختهای بازنشستگی ثابت کنید. اگر بتوانید نشان دهید که میتوانید به فرهنگ و جامعه ترکیه کمک کنید، همچنین اگر یک ورزشکار حرفه‌ای، استاد دانشگاه باشید یا در یک شرکت ترکی کار کنید، شانس گرفتن تابعیت ترکیه به میزان قابل توجهی بهبود پیدا می‌کند.
 

درخواستِ تابعیت ترکیه

برای درخواست تابعیت ترکیه، باید اسناد زیر را به ادارۀ دولتی محلی ببرید:
  • پاسپورت معتبر
  • 4 عکس سایز پاسپورت
  • اسنادی که روابط خود با همسر و فرزندانتان را ثابت می‌کند (درصورت وجود)
  • گواهی ای که ثابت می‌کند شما در سلامت روانی و جسمانی خوب هستید.
همچنین شما نیاز به اثبات توانایی زبان ترکی خود دارید. این را با مصاحبه با مقامات دولتی ترکیه‌ای بدست می‌آورید و باید قرار ملاقاتی را با شهردار ترتیب دهید. این مصاحبه‌ها ذهنی هستند و دشوار بودن آنها بسته به مقامات متفاوت است. اگر به زبان ترکی مسلط باشید، هیچ مشکلی نخواهید داشت.
 
 
هنگامی که اسناد خود را به شهرداری ارسال می‌کنید، فرمهای درخواستِ شما ارائه خواهد شد. پس از تکمیل پرونده‌های لازم و پرداخت هزینه، مدارک شما برای بازبینی به وزارت کشور فرستاده میشود. کنسولگری ترکیه از طریق ایمیل به شما اطلاع خواهد داد. به یاد داشته باشید که قانون شهروندی ترکیه انعطاف پذیر است. مقامات گاهی استثنا قائل می‌شوند اگر درک کنند که این تصمیم تصویر کشور را در رسانه‌های بین‌المللی بهبود خواهد بخشید.
 
 

تبصره‌های تابعیت ترکیه

اگر شهروندی ترکیه را از طریق ازدواج بدست آورده باشید، و بعداً طلاق بگیرید، تابعیت ترکیه شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. در صورتی که ازدواج را تنها به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن تابعیت ترکیه مدنظر قرار دهید، با این حال توجه داشته باشید که دادگاه‌های ترکیه به شما اجازه طلاق براساس ازدواج فرضی را نمی‌دهند. در صورت اینکه درخواست تابعیت ترکیه شما رد شده باشد، طبق ضوابط قانون شماره ۵۹۰۱ شهروندی ترکیه، می‌توانید تقاضایِ خود را به دفتر قانونی ترکیه در محلِ اقامت خود ارسال کنید.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0