دریافت همزمان گرین کارت و شماره تأمین اجتماعی (ssn) برای مهاجران آمریکایی

برای اولین بار مهاجران آمریکا می‌توانند به طور همزمان گرین کارت و شماره تأمین اجتماعی (SSN) را دریافت کنند.

یکی از اولین اقداماتی که مهاجران آمریکا به خصوص برندگان لاتاری در ایالات متحده پس از اقامت قانونی انجام می‌دهند، مراجعه به دفتر اداره تأمین اجتماعی برای دریافت شماره بیمه یا اصطلاحا SSN (Social Security Number) است که به دارنده آن اجازه می‌دهد بدوه هیچ شرایط و محدودیتی در هر نقطه از کشور آمریکا کار کند.

دولت جو بایدن در روز دوشنبه 9 آگوست از مشارکت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) و اداره تأمین اجتماعی (SSA) خبر داد که به مهاجران اجازه می‌دهد تا برای اقامت گرین کارت خود و همچنین دریافت شماره تأمین اجتماعی (SSN) در یک مرحله اقدام نمایند.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در یک بیانیه خبری اعلام کرد که این اقدام به کسانی که متقاضی دریافت اقامت قانونی آمریکا هستند، اجازه می‌دهد تا مشخص شدن وضعیت خود، بتوانند درخواست SSN یا کارت جایگزین داشته باشند. افراد متقاضی اقامت دائم قانونی آمریکا می‌توانند با استفاده از فرم I_485 برای درخواست شماره تأمین اجتماعی اقدام کنند و از مراجعه حضوری نیز پرهیز کنند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط