20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

فرم i-485 برنامه ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت

در 14 آگوست 2019، اداره امنیت داخلی آمریکا یک قانون نهایی را در مورد عدم پذیرش زمینه هزینه عمومی منتشر کرد. (به بخش 212(a)(4) قانون مهاجرت و ملیت آمریکا مراجعه کنید). قانون نهایی 15 اکتبر 2019 عملی می شود.

آنچه که درباره ارسال فرم I-485 خود باید بدانید

نسخه فعلی فرم ، مورخ 7/15/2019

  • در صورت ارسال در تاریخ 14 اکتبر یا قبل از آن، نسخه فعلی این فرم را می پذیرند.
  • اگر در 15 اکتبر یا بعد از آن ارسال شود، آن را نمی پذیرند.

نکات مهم در مورد فرم I-485

تعداد صفحات این فرم 18 صفحه می باشد و دارای 43 دستورالعمل می باشد. که در تاریخ 15/07/2019 انتشار داده شد. همچنین نسخه 13/12/2017 پذیرفته می شود. می توانید تاریخ ویرایش را در پایین صفحه در فرم و دستورالعمل ها پیدا کنید.

فرم I-485 را کجا باید ارسال کرد

جایی که فرم I-485 خود را ارسال می کنید به دسته صلاحیت شما بستگی دارد. به آدرس مستقیم تشکیل پرونده های فرم I-485 ، برنامه ثبت نام اقامت دائم یا صفحه تنظیم وضعیت مراجعه کنید تا ببینید که در کجا باید برنامه خود را ثبت کنید.

فراموش نکنید که فرم خود را امضا کنید! هر فرم بدون امضا را رد خواهند کرد.

هزینه تشکیل پرونده

ممکن است هزینه را با یک حواله یا چک شخصی پرداخت کنید. هنگام ثبت نام در تسهیلات USCIS Lockbox، می توانید با استفاده از فرم G-1450 ، که مجوزی است برای معاملات کارت اعتباری، با کارت اعتباری هزینه را پرداخت کنید.

هنگامی که شما یک پرداخت را ارسال می کنید، شما قبول کرده اید که هزینه خدمات دولتی را بپردازید. هزینه های تشکیل پرونده و خدمات بیومتریک بدون توجه به اقدامی که در مورد برنامه، دادخواست یا درخواست شما انجام می دهند و یا اگر درخواست خود را پس گرفتید، قطعی و غیر قابل استرداد است.

برای اطلاعات بیشتر صفحه پرداخت هزینه های USCIS را بخوانید.

شرایط شما

هزینه فرم

هزینه خدمات بیومتریک

مجموع

زیر 14 سال و پرونده سازی با

برنامه  I-485با حداقل یک والدین

$750

$0

$750

زیر 14 سال و عدم پرونده سازی با

برنامه  I-485با حداقل یک والدین

$1,140

$0

$1,140

سن 14 - 78 سالگی

$1,140

$85

$1,225

سن 79 سال یا بالاتر

$1,140

$0

$1,140

فرم تشکیل پرونده I-485 بر اساس پذیرش در ایالات متحده به عنوان پناهنده

$0

$0

$0

 

پر کردن فرم I-485 مکمل J

اگر با فرم I-485 به همراه فرم I-140 در حال تشکیل پرونده هستید که شما را به عنوان ذینفع اصلی معرفی می کند، نیازی به ثبت مکمل J نیست.

اما ، اگر فرم I-485 را که بر اساس فرم I-140 که قبلاً ثبت شده است، پر می کنید و یا در صورت درخواست قابلیت انتقال شغل به یک پیشنهاد شغلی جدید و دائم تحت بخش INA 204(j) ، لازم است مکمل J را تهیه کنید.

تشکیل پرونده فرم های I-765 و I-131 با فرم I-485

  • اگر فرم I-485 را وارد می کنید و هزینه لازم را پرداخت می کنید(یا فرم I-485 را قبلا ثبت کرده اید و هزینه لازم را در تاریخ 30 ژوئیه 2007 یا بعد از آن پرداخت کرده اید)، نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای تهیه فرم I-765, درخواست مجوز اشتغال و یا فرم I-131، درخواست سند مسافرتی برای موعد مقرر، نمی باشد. شما می توانید این فرم ها را با هم ثبت کنید.
  • اگر تصمیم ندارید که فرم I-765 و یا فرم I-131 را با فرم I-485 خود وارد کنید ، سپس باید یک نسخه از I-797C ،اطلاعیه اقدام خود را به عنوان مدرکی مبنی بر ارائه فرمI-485  ارسال کنید.
  • اگر فرم I-485 خود را قبل از 30 ژوئیه 2007 ثبت کرده باشید، هنگام تهیه آنها باید هزینه های مربوط به فرم های I-765 و یا I-131 را بپردازید.

کدام بخش در قسمت 2 فرم I-485 چک شود

قبل از پر کردن فرم I-485 بر اساس طبقه حمایت خانواده و یا اولویت مبتنی بر اشتغال، صفحه وب USCIS را در مورد بولتن ویزا بررسی کنید تا ببینید آیا تاریخ اولویت شما واجد شرایط درخواست دادن است یا خیر.  اگر تاریخ اولویت شما واجد شرایط درخواست شدن است، پس از آن:

  • اگر متقاضی اصلی هستید، بخش مناسب در قسمت 2، شماره مورد 1.a را بررسی کنید.
  • اگر همسر وابسته یا فرزند متقاضی اصلی هستید، کادر مربوطه در قسمت 2 ، شماره مورد 1.a را از طریق 1.g. فرم I-485 بررسی کنید و قسمت 2 ، شماره موارد 5.a. را از طریق 9 تکمیل کنید.

پردازش حق بیمه

شما می توانید فرم I-485 و فرم I-140 را در مرکز USCIS Dallas Lockbox ثبت کنید.

  • اگر خواهان پردازش حق بیمه برای فرم I-140 هستید، باید فرم I-907 ، درخواست سرویس پردازش Premium ، را نیز ارسال کنید. اگر می خواهید فرم های I-485 ، I-140 و I-907 را با هم قرار دهید، به آدرس های پرونده سازی مستقیم برای فرم I-140 ، دادخواست مهاجر برای کارگر با تابعیت خارجی، مراجعه کنید.
  • اگر فرم I-485 را بر اساس فرم در انتظار تایید و یا تایید شده I-140 درج می کنید، به صفحه آدرس مستقیم تشکیل پرونده برای فرم I-485 بروید تا ببینید که درخواست خود را چگونه می توانید ارسال کنید.

نمودار ترجیحات مبتنی بر اشتغال را در بولتن ویزای وزارت امور خارجه بخوانید تا قبل از ثبت درخواست خود اطمینان حاصل کنید که تاریخ اولویت شما جاری است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0