20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

اخذ اقامت کشور انگلستان

روش های مختلف اخذ اقامت انگلستان

 از طریق ثبت شرکت 

برای گرفتن اقامت از این روش، سه شرط برقرار است :
  • شخص باید مبلغ مورد نیاز برای سپری کردن زندگی خود و خانواده‌اش را دارا باشد.
  • شخص باید مدرک زبان C1 معادل IELTS 7.0 را کسب کرده باشد.
  • مبلغ سرمایه‌گذاری شخص باید حداقل دویست هزار پوند باشد.
اگر متقاضی نتواند یکی از شروط بالا را برآورده سازد، درخواست اقامتش رد خواهد گردید.
در صورت تأیید برنامه تجاری شخص، در آغاز روادید اقامتی سه ساله داده می شود که بعد از پایان آن، شرایط شرکت و تجارت وی مورد تجزیه و تحلیل دوباره قرار می‌گیرد تا در صورت مثبت بودن، مدت روادید تمدید شود.
اقامت داده شده می‌تواند بعد از مدت پنج سال به اقامت دائم مبدل گردیده و بعد از این مدت شخص می‌تواند برای گرفتن گذرنامه، درخواست دهد.
این اقامت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال فرد (در صورت تمایل وی) صادر می‌گردد.
همسر شخص می‌تواند در این کشور شاغل شده و فرزندان او می‌توانند از شرایط تحصیل رایگان در کشور انگلیس برخوردار گردند.

 از طریق سرمایه‌گذاری

از طریق سرمایه‌گذاری به میزان دو میلیون پوند (به مدت شش سال) در زمینه‌های زیر، به شخص سرمایه‌گذار و خانواده او (همسر و فرزندان زیر 18 سال) اقامت کشور انگلیس اعطا می‌گردد :
  • خرید سهام شرکتهای انگلیسی
  • سرمایه‌گذاری در شرکتهای انگلیسی
  • اوراق قرضه دولتی
نکته‌های قابل توجه 
 
این سرمایه‌گذاری پس از تأیید پرونده شخص، توسط اداره مهاجرت انگلیس اجرا می‌گردد.
پروسه تجزیه و تحلیل پرونده ، به مدت سه ماه زمان نیاز دارد.
در آغاز به شخص و خانواده او اقامت چهل ماهه داده شده و در پایان این دوره زمانی، به صورت یک اقامت دو ساله دیگر تمدید می‌گردد.
شخص نمی‌تواند بیشتر از صد و هشتاد روز از سال را در کشور انگلیس نباشد.
بعد از مدت پنج سال زندگی در این کشور، شخص و خانواده او می‌توانند برای اخذ اقامت دائم اقدام کنند.
بعد از اخذ اقامت دائم و واجد شرایط زیر بودن، اشخاص می‌توانند با درخواست شهروندی انگلیس، روادید انگلیسی برای خود بگیرند :
  • پرداخت سر موعد عوارض و مالیات در طی شش سال گذشته
  • نداشتن سابقه کیفری در شش سال گذشته
  • شش سال زندگی در کشور انگلیس
  • مسلط بودن به زبان انگلیسی
گذرنامه کشور انگلیس، معروف‌ترین روادید جهان بوده و دارنده آن می‌تواند به بیشتر از 174 کشور در دنیا مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، استرالیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کلیه کشورهای آمریکای جنوبی، بدون نیاز به روادید مسافرت کند.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 3 | کل دیدگاه های تایید شده: 0