عوارض خروج از کشور و صدور و تمدید پاسپورت در سال 1402 تعیین شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق لایحه بودجه سال 1402، عوارض خروج از مرزهای هوایی برای هر نفر مبلغ 400 هزار تومان تعیین شده است.

این مبلغ برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفر سوم به میزان 100 درصد افزایش می‌یابد.

جزئیات عوارض خروج از مرزهای کشور به صورت هوایی، زمینی و دریایی به شرح زیر :

  • عوارض خروج از مرزهای هوایی کشور برای هر نفر: 400,000 هزار تومان
  • عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع و عمره برای سال 1402 : مبلغ 132,000 هزار تومان
  • همچنین عوارض خروج هوایی زائرین عتبات عالیات 45,000 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز 15,000 هزار تومان تعیین شده است.

 

تعرفه صدور و تمدید گذرنامه در سال 1402

تعرفه صدور و تمدید پاسپورت در سال 1402

تعرفه صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای تمامی سنین 200,000 هزار تومان است.

 

عوارض خروج از کشور و تمدید و صدور گذرنامه در سال 1402

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0