مجوز اقامت خود کفایی

مجوز اقامت خود کفایی برای بازنشستگان خارجی ، صاحبان املاک خارجی و سرمایه گذار خارجی صادر می شود. حمایت از خود طبق قانون مطابق قوانین و مقررات اداره می شود.

شرایط لازم برای به دست آوردن خدمات اقامت خود کفایی

 • متقاضی برای اجرای خدمات باید به صورت حضوری یا از طریق نماینده قانونی خود اقدام کند.
 • متقاضی نباید در بخش های دولتی یا خصوصی کشور کار کند.
 • در صورت داشتن بیش از یک برنامه ، درخواستها باید جدا شوند و هر درخواست باید دارای اسناد خاص خود باشد.
 • در صورت انصراف از اقامت ، مدت مهلتی که اعطا می شود از تاریخ صدور، بیشتر از سه ماه نباشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت خود کفایی

بازنشسته خارجی:

 • فرم درخواست خدمات.
 • کپی واضح از گذرنامه.
 • یک کپی واضح از شناسنامه.
 • گواهی رفتار و عمل خوب.
 • کپی قرارداد اجاره یا قبض برق.
 • گواهی بازنشستگی که توسط کارفرمایان در کشور یا فقط در کشورهای GCC صادر می شود. و مدت کار نباید کمتر از 15 سال باشد (سن 55 سال یا بالاتر)
 • یک گواهی معتبر از بیمه درمانی
 • متقاضی باید از منبع درآمد کافی برخوردار باشد تا بتواند از خود و وابستگانش حمایت کند.
 • کپی از شناسه متقاضی یا نماینده قانونی وی.

فرد با تابعیت خارجی که صاحب یک ملک در بحرین است:

 • فرم درخواست خدمات.
 • یک کپی واضح از گذرنامه.
 • یک کپی واضح از شناسنامه.
 • گواهی رفتار خوب.
 • یک نسخه معتبر از املاک که در آن ارزش املاک متعلق به مهاجر (به نام وی) وجود دارد. ارزش ملک نباید از 50.000 BD کمتر باشد.
 • یک گواهی معتبر از بیمه درمانی که از پادشاهی بحرین صادر شده است.
 • متقاضی باید از منبع درآمد کافی برخوردار باشد تا از خود و وابستگانش حمایت کند و کمتر از پانصد دینار بحرین (500 BD) در ماه نباشند.
 • کپی کارت متقاضی یا نماینده قانونی وی
 • کپی قبض برق
 • ملک اقامت متعلق به آن باید در منطقه توریستی واقع شود. به عنوان مثال ، الجفایر ، اموج ، ریفا ویو ، بوسایتین ، ابراج ال لولو ، العرین و غیره…

سرمایه گذار خارجی:

 • فرم درخواست خدمات.
 • کپی واضح از گذرنامه.
 • یک واضح روشن از شناسنامه.
 • گواهی رفتار و عمل خوب.
 • نسخه ای از قرارداد اجاره نامه
 • یک نسخه معتبر از تفاهم نامه شرکت و سهم وی نباید کمتر از یکصد هزار دینار بحرینی 100000 BD باشد.
 • یک گواهی معتبر از بیمه درمانی که از پادشاهی بحرین صادر شده است
 • متقاضی باید از منبع درآمد کافی برخوردار باشد تا بتواند خود و وابستگانش حمایت کند و کمتر از پانصد دینار بحرین (500 BD) در هر ماه نباشد.
 • کپی کارت متقاضی و یا نماینده قانونی وی.

رویه ها

 • تقاضای تمدید اجازه اقامت خود در حمایت مالی را 6 ماه قبل از انقضا آن ارسال کنید.
 • به امور ملیت ، گذرنامه و اقامتگاه بروید ، حتما مدارک لازم را تهیه کرده و مراحل ارسال را دنبال کنید.
 • فرم درخواست را پر کنید و منتظر احضار باشید.
 • برای ارائه مدارک مورد نیاز به کارمند مربوطه مراجعه کنید.
 • هزینه ها را بپردازید و رسید را دریافت کنید.

هزینه ها

هزینه اضافی در صورت انتقال از بازدید.

BD. 60

هزینه درخواست

BD. 204

 

صدور اجازه اقامت به همسران خارجی شهروندان بحرینی

براساس ضوابط و مقررات و طبق قانون، به همسران خارجی شهروند بحرینی اجازه اقامت دو ساله صادر می شود.

شرایط لازم برای اجازه اقامت به همسران خارجی شهروندان بحرینی

 • شوهر یا نماینده قانونی وی باید برای اجرای خدمات شخصا حضور داشته باشند.
 • باید برای همسر خارجی شناسنامه صادر شود در صورتی که همسر برای اولین بار در پادشاهی بحرین مقیم شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای اجازه اقامت به همسران خارجی شهروندان بحرینی

 • فرم درخواست خدمات.
 • گذرنامه های اصلی زن و شوهر همراه با کپی واضح از گذرنامه ها.
 • نسخه اصلی قرارداد ازدواج که از دادگاه های حقوقی بحرین صادر شده و یک کپی واضح از این قرارداد.
 • یک نسخه معتبر از شناسنامه شوهر.
 • کپی از شناسنامه متقاضی یا نماینده قانونی وی

رویه ها

 • به امور ملیت، گذرنامه و اقامت بروید ، حتما مدارک لازم را تهیه کرده و مراحل ارسال را دنبال کنید.
 • فرم درخواست را پر کنید و منتظر شماره خدمات خود در صفحه باشید.
 • برای ارائه مدارک مورد نیاز و پیگیری شماره به کارمند مربوطه مراجعه کنید.
 • هزینه ها را بپردازید و رسید خود را دریافت کنید.

باید به این نکته توجه داشته باشید که درخواست اجازه اقامت به همسران خارجی شهروندان بحرینی کاملا رایگان می باشد.

صدور اجازه اقامت برای بچه های بحرینی که مادرشان با یک خارجی ازدواج کرده باشد

صدور اجازه اقامت برای بچه های بحرینی که مادرشان با یک خارجی  در بازه ی زمانی دو سال ازدواج کرده باشد مطابق با قوانین مقرر شده امکان پذیر می باشد.

شرایط و خدمات مورد نیاز برای اجازه صدور اقامت

مادر بحرینی برای اجرای خدمات باید به صورت حضوری یا از طریق نماینده قانونی خود شرکت کند.

در صورت داشتن بیش از یک درخواست ، باید این درخواست ها جدا شوند و هر درخواست باید دارای اسناد خاص خود باشد.

مدارک مورد نیاز برای اجازه صدور اقامت

 • فرم درخواست خدمات.
 • گذرنامه اصلی پسر / دختر به همراه کپی واضح از گذرنامه.
 • شناسه معتبر اصلی ضامن (مادر بحرینی) و یک نسخه از شناسه. .
 • گذرنامه اصلی شوهر خارجی به همراه کپی واضح از گذرنامه وی.
 • نسخه اصلی قرارداد ازدواج که از دادگاه های حقوقی بحرین صادر شده و یک نسخه واضح از این قرارداد است
 • شناسنامه که از وزارت بهداشت در پادشاهی بحرین یا معادل آن صادر شده است.
 • کپی از شناسه متقاضی.

توجه : در صورت طلاق، قاعده رسمی حضانت صادر شده از دادگاه های حقوقی بحرین باید پیوست شود.

مراحل اخذ اقامت برای بچه های بحرینی

 • به قرارگاه انجام امور اقامتی و پاسپورت مراجعه کنید ، حتما مدارک لازم را تهیه کرده و مراحل ارسال را دنبال کنید.
 • فرم درخواست را پر کنید و منتظر شماره خدمات خود در صفحه باشید.
 • برای ارائه مدارک مورد نیاز و پیگیری شماره به کارمند مربوطه مراجعه کنید.
 • هزینه ها را پرداخت کنید و رسید خود را دریافت کنید.

هزینه

هزینه های فرم جدید رایگان می باشد.

در صورت اقامت دیگر در خارج از کشور 57 BD مورد نیاز است.

تمدید کردن دوره اقامت

تمدید مدت زمان اقامت برای تسهیل انتقال محلی یا در صورت هرگونه تاخیر ممکن است که ساکنین قبل از ترک کشور اتفاق بیفتد. خدمات طبق مقررات و مقررات قانون انجام می شود.

شرایط مورد نیاز

 • ضامن یا نماینده قانونی وی باید برای اجرای خدمات حضور داشته باشند.
 • در صورت داشتن بیش از یک درخواست ، باید درخواست ها  ازهم جدا شوند و هر درخواست باید دارای اسناد خاص خود باشد

مدارک مورد نیاز

 • فرم درخواست خدمات.
 • گذرنامه اصلی و یک نسخه واضح از گذرنامه کارگر.
 • یک کپی واضح از شناسنامه ضامن
 • کپی از شناسنامه متقاضی.

نکته:

 • در صورت ترک کارگر (وی) از کشور بحرین، باید بلیط اصلی و یک نسخه در آن ضمیمه شود.
 • در مورد انتقال محلی ، باید نامه رسمی ضامن جدید یا بنگاهی که باید منتقل شود ضمیمه شود.

مراحل تمدید دوره اقامت

 • به قرار گاه انجام امور اقامتی و پاسپورت مراجعه کنید ، حتما مدارک لازم را تهیه کرده و مراحل ارسال را دنبال کنید.
 • فرم درخواست را پر کنید و منتظر شماره خدمات خود در صفحه باشید.
 • برای ارائه مدارک مورد نیاز و پیگیری شماره به کارمند مربوطه مراجعه کنید.
 • هزینه ها را بپردازید و رسید خود را دریافت کنید.

هزینه ها: تمدید دوره اقامت 17 BD می باشد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 4