20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

درخواست همسر - فرزند یا والدین مورد آزار و اذیت در آمریکا

به عنوان یک همسر، فرزند یا والدین مورد ضرب، شما ممکن است یک درخواست ویزای مهاجرت تحت قانون مهاجرت و ملیت آمریکا (INA) همانطور که توسط قانون خشونت علیه زنان اصلاح شده است، ثبت کنید.
قانون مهاجرت و ملیت آمریکا به همسر، فرزند و والدین شهروند آمریکایی و همسر و فرزند دارنده گرین کارت اجازه می دهد که فایل پتیشن برای خودشان پر کنند. این امر به قربانیان اجازه می دهد تا هر دو امنیت و استقلال را از فردی که در پرونده بایگانی نشده است، طلب کنند. 
مقررات (VAWA) که به همان اندازه برای زنان و مردان صادق است، دائمی هستند و نیاز به کسب اجازه تصویب کنگره ندارند.
همچنین کمک برای افرادی که از خشونت رنج می برند از طریق شماره 7233 – 799 – 800 در دسترس می باشد. این خط تلفنی دارای اطلاعاتی در مورد پناهگاه ها، مراقبت های بهداشتی روانی، مشاوره حقوقی و انواع دیگر کمک ها از جمله اطلاعات مربوط به تشکیل پرونده مهاجرت است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت ملی خشونت داخلی مراجعه کنید.

آنهایی که واجد شرایط پرونده هستند

همسر: شما می توانید اطلاعات را برای خودتان ثبت کنید یا اینکه، همسر مورد سوء استفاده از یک شهروند آمریکایی یا مقیم دائم باشید. همچنین ممکن است به عنوان همسر آزاری مورد سوء استفاده قرار گیرید. همچنین ممکن است شامل درخواست شما برای کودکان مجرد زیر 21 سال باشد که در صورت درخواست برای خودشان، تحت کنترل هستند.
والدین: اگر والدین یک شهروند آمریکایی هستید، ممکن است پرونده خود را ثبت کنید و توسط پسر و یا دختر شهروند ایالات متحده مورد سوء استفاده قرار گرفته اید. 
فرزند: شما ممکن است برای خودتان پرونده داشته باشید، اگر کودک مورد سوء استفاده مجردزیر 21 سال باشید و توسط شهروند آمریکایی و یا توسط پدر دائمی تان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید. شما همچنین ممکن است برای خودتان بعد از سن 21 سالگی و قبل از 25 سالگی، در صورتی که نشان دهید سوء استفاده دلیل اصلی تاخیر در تشکیل پرونده است.

شرایط مورد نیاز برای همسر

رابطه ازدواج همسر:
 • شما با یک شهروند آمریکایی یا فردی که آزار می رساند، ازدواج کرده اید.
 • ازدواج شما با فردی که آزار می رساند در عرض دو سال قبل از پر کردن عریضه شما از طریق تلاق به پایان رسیده است.
 • همسر شما در عرض دو سال قبل از پر کردن دادخواست در حادثه ای از دنیا رفته است یا از وضعیت اقامت دائم صرف نظر کرده است. 
 • شما باور دارید که شما به طور قانونی با همسر یا مقیم دائم خود ازدواج کرده اید، اما ازدواج تنها به خاطر برگذاری مراسم همسر قبلی شما مجاز نبوده است.
شما با آزار و اذیت شدید شهروندان و یا همسر مقیم دائم خود رنج برده اید:
 • شما توسط همسر شهروند آمریکایی تان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید.
 • کودک شما توسط همسر مقیم شما مورد ظلم و ستم شدید قرار گرفته است.
 • شما با ایمانی خوب وارد ازواج شده اید، نه فقط برای منافع مهاجرت.
 • شما با همسر خود اقامت داشته اید و زندگی کرده اید.
 • شما دارای شخصیت اخلاقی خوب هستید.

شرایط مورد نیاز برای فرزند

رابطه والدین/ فرزند واجد شرایط:
 • شما فرزند یک شهروند آمریکایی هستید که مورد آزار قرار گرفته اید، یا
 • شما فرزند یک شهروند آمریکایی یا مقیم دائم هستید که به دلیل حادثه ای اقامت دائم قانونی را از دست داده است.
 • شما توسط شهروندان و یا والدین مقیم دائم خود محتمل ازار و اذیت شدید شده اید.
 • شما توسط والدینی که ازتان سوء استفاده می کنند، زندگی می کنید.
 • شما فردی با شخصیت اخلاقی خوب هستید؛ کودکی که کم تر از 14 سال سن دارد فرد دارای شخصیت اخلاقی خوب محسوب می شود.

شرایط مورد نیاز برای والدین

رابطه والدین با پسر یا دختر:
 • شما والد یک پسر یا دختر شهروند آمریکایی هستید که حداقل 21 سال سن دارد که دادخواست پر شده دارد، یا
 • شما والد یک پسر یا دختر شهروند آمریکایی هستید که وضعیت شهروندی خود را در رابطه با حادثه اقامت دائم خود را از دست داده اند.
 • شما والد یک پسر یا دختر شهروند آمریکایی هستید که حداقل 21 سال سن داشته که در عرض دو سال قبل از پر کردن دادخواست فوت شده است.
 • شما از طریق پسر یا دختر خود با بی رحمی و سنگدلی مواجه شده اید.
 • شما با پسر یا دختری که شما را مورد ازار و اذیت قرار داده اند، زندگی کرده اید.
 • شما دارای یک شخصیت اخلاقی خوب هستید.

مراحل تشکیل پرونده

 • شما باید فرم I – 360 درخواست برای آمریکایی ها، زنان بیوه یا مهاجرین ویژه، که شامل تمام اسناد حمایتی می باشد را کامل کنید.
 • شما باید فرم خود را در مرکز خدمات ورمونت (VSC) ثبت کنید.
اگر در زمان دادخواست خود در خارج از کشور زندگی می کنید، ممکن است فرم I – 360 را پر کنید؛ اگر:
 • فرد آزار دهنده یکی از کارمندان دولت آمریکا است.
 • فرد آزار دهنده عضو سازمانی یونیفرم پوش است، یا
 • شما در ایالات متحده مواجه ظلم شدید شده اید.
 • اگر شما برای خودتان، همسر یا فرزند دادخواستی پر می کنید، اعلامیه ای دریافت خواهید کرد که این درخواست به مدت 150 روز معتبر است و شما می توانید به نهاد های دولتی که مزایای عمومی خاصی را برای قربانیان خاص خشونت خانگی ارائه می دهند، مراجعه کنید.
 • اگر فرم I – 360 شما تائید شود و شما وضعیت مهاجرت قانونی در ایالات متحده ندارید، ممکن است اقدام شما به تعویق بیافتد که به شما اجازه می دهد در ایالات متحده بمانید.

کار در آمریکا

اگر فرم I – 360 تائید شده داشته باشید، شما صلاحیت درخواست کار در آمریکا را دارید. علاوه بر این اگر فرم شما تائید شده باشد و اقدام شما به تعویق بیافتد، شما صلاحیت کار در ایالات متحده را دارید. برای کار در ایالات متحده شما باید فرم I – 765 برنامه مجوز اشتغال را در مرکز خدمات ورمونت ثبت کنید.
کودکان شما در فرم I - 360 تائید شده ممکن است برای اجازه کار نیز درخواست دهند. 
اقامت دائم (گرین کارت)
اگر فرم I – 360 شما تائید شده باشد، شما ممکن است واجد شرایط برای یک گرین کارت باشید. اگر شما برای خودتان، همسر یا فرزندتان دادخواست پر می کنید، فرزندان شما در فرم تائید شده شما لیست می شوند و ممکن است واجد شرایط درخواست برای گرین کارت باشند. برای اطلاعات در مورد بایگانی یک گرین کارت، گزینه های مهاجرت برای قربانیان جنایات را مشاهده کنید. (PDF 272KB)
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0