50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا

در سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا ، حد نصاب امتیاز 60 خواهد بود. ادارۀ مهاجرت استرالیا این امتیاز را برای واجد شرایط بودن یک متقاضی برای اخذ اقامت دائم استرالیا در نظر گرفته است. در یکی از مقاله‌ها راه‌های مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص و مهارت و در مقاله‌ای دیگر ویزای کار استرالیا را مورد بررسی قرار دادیم. در جدول زیر با نحوه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا برای اخذ ویزای کار آشنا می‌شوید.

 

موارد امتیاز آور امتیاز موارد امتیاز آور امتیاز مدارک تحصیلی   سن   معادل دکترای استرالیا 20 1518 تا 24 سال تَمام 25 معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد استرالیا 15 25 تا 32 تمام 30 مدرک کاردانی برابر دیپلم استرالیا 10 33 تا 39 سالِ 25 مدارک پایان دوره ارزیابی‌شده مرتبط با تخصص 10 40 تا 44 سال تمام 15         تحصیل در استرالیا   همسر    تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا 5 امتیاز همسر 5 تحصیل حداقل در یک مقطع تحصیلی در استرالیا (دیپلم یا مدرک تجاری) از مؤسسات تحصیلی استرالیا 5             سابقه کاری در استرالیا   سابقه کاری خارج از استرالیا   کمتر از یکسال 0 کمتر از 3 سال 0 1 تا 2 سال5 5 3 تا 4 سال 5 3 تا 4 سال 10 5 تا 7 سال 10 5 تا 7 سال 15 8 تا 10 سال 15 8 تا 10 سال 20             صلاحیت تحصیلات تخصصی   تسلط به یکی از زبانهای خاص   مدرک کارشناسی ارشد پژوهش محور یا دکترا از مؤسسات تحصیلی استرالیا، حداقل شامل دو سال آکادمیک 5 امتیاز برای زبان فارسی یا زبان‌های دیگر 5 اسپانسر   تسلط به زبان انگلیسی   امتیاز داشتن اسپانسر ایالتی یا فامیلی (میزان دقیق امتیاز به نوع ویزا بستگی دارد) 5 یا 10 قابل قبول       خوب       عالی  

 

  آزمون قابل قبول خوب عالی IELTS حداقل نمره 6 در هر چهار مهارت حداقل نمره ۷ در هر چهار مهارت حداقل نمره ۸ در هر چهار مهارت OET نمره B در هر چهار بخش آزمون حداقل نمره B در هر چهار بخش  نمره A در هر چهار بخش آزمون TOEFL حداقل نمره 12 مهارت شنیداری، 13 مهارت خواندن، 21 مهارت نوشتاری، 18 مهارت گفتاری حداقل نمره ۲۴ مهارت شنیداری، ۲۴ مهارت خواندن، ۲۷ مهارت نوشتاری، ۲۳ مهارت گفتاری حداقل نمره ۲۸ مهارت شنیداری، ۲۹ مهارت خواندن، ۳۰ مهارت نوشتاری، ۲۶ مهارت گفتاری PTE حداقل نمره 50 در هر چهار مهارت حداقل نمره ۶۵ در هر چهار مهارت حداقل نمره ۷۹ در هر چهار مهارت CAE حداقل نمره 169 در هر چهار مهارت آزمون حداقل نمره ۱۸۵ در هر چهار مهارت حداقل نمره ۲۰۰ در هر چهار مهارت 

 

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0