یک شرکت با اهداف خاص معمولاً شرکتی است که به دلایل مشخص و نه فقط تجارت عمومی ایجاد می­ شود. شرکت­ های با اهداف خاص، معمولاً یکی از موارد زیر هستند.

شرکت متولی بازنشستگی

یک شرکت متولی بازنشستگی صرفاً به عنوان متولی بر امانت صندوق نظارت بر هزینه­ های بازنشستگی فعالیت می­کند. برای اطلاعات بیشتر به قانون s19 صنعت نظارت بر بازنشستگی مراجعه کنید. اساسنامه شرکت باید شرکت را از توزیع درآمد یا دارایی برای اعضای خود منع کند.

شرکت واحد مسکن

شرکت واحد مسکن شامل گروهی از افراد (مدیران یا اعضا) می ­شود که در بلوک آپارتمان یا واحدها، کار می­کنند. این آپارتمان ها با بدنه ای که بصورت شرکت درآمده، به فعالیت های اداری می پردازد. فقط شرکت ­های وابسته به املاک می ­توانند شرکت ­های واحد مسکن باشند.

شرکت خیریه ای

شرکت های خیریه ای فقط برای اهداف خیرخواهانه است. قانون اساسی شركت را ملزم می كند كه:

  • درآمد خود را در ترویج اهداف خیرخواهانه اعمال کنید.
  • ممنوعیت توزیع به اعضای خود و پرداخت پاداش برای مدیران آن.
  • مدیران، سایر پرداخت ­های شرکت مربوط به آنها را تأیید کنند.

در هر مورد، اساسنامه شرکت باید الزامات مقررات مربوط به شرکت­ ها (هزینه های بازنگری) 2003 را برآورده کند. اگر اطلاعات کمی دارید، توصیه می­شود مشاوره حقوقی دریافت کنید.

چگونه اطلاع دهید شما یک شرکت با هدف خاص هستید

می توانید در زمان ثبت نام بگویید که یک شرکت، یک شرکت خاص است. همچنین می­توانید با ارائه تغییر در جزئیات شرکت، اطلاع دهید.

هنگام ارائه تغییر در جزئیات شرکت، باید هدف ویژه شرکت و تاریخ شروع آن را بیان کنید. شما می­توانید با شروع شرکت یا هنگامی که شرکت با هدف خاص از این کار دست کشیده از این فرم استفاده کنید.

شما همچنین باید اعلامیه ­ای را که توسط یک صاحب دفتر انجام شده باشد درج کنید به این منظور که بیان کند که یک شرکت با اهداف ویژه است. در اینجا نمونه­ هایی از اظهارنامه های مربوط به شرکت­های ویژه ای که می­توان هنگام ثبت در نظر گرفت، وجود دارد:

Home Unit Company Declaration (PDF)

Not-for-profit Company Declaration (PDF)

Superannuation Trustee Company Declaration (PDF)

هزینه تغییر برای یک شرکت با هدف خاص

هیچ دوره یا هزینه اقامت برای تغییر در یک شرکت با هدف خاص یا متوقف کردن یک شرکت با اهداف ویژه اعمال نمی­ شود. با این حال، اگر شما در حال ایجاد تغییرات دیگری هستید، به عنوان مثال برای تعیین یک صاحب دفتر جدید، شما باید اطمینان حاصل کنید که فرم در مدت 28 روز پس از تغییر ثبت شده است تا از پرداخت هزینه ­های دیرهنگام خودداری کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0