50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ویزای کار بحرین

بحرین کشوری جزیره ای در خلیج فارس می باشد که با وجود آب و هوایی خشک دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد. در میان بیشترکشورهای عربی، بحرین بهترین شرایط برای کار را فراهم کرده است. درسالهای گذشته مهاجرت کاری به این کشورازسوی ایرانیان با توجه به نزدیک بودن این کشور به لحاظ جغرافیایی و نیز فرهنگی، بسیار زیاد بوده استبرای اینکه مهاجران به طور قانونی در بحرین کار کنند، ابتدا باید مجوز کار دریافت نمایند. نیروی کار بحرین از درصد زیادی از مهاجران تشکیل شده است وبا وجود تعداد زیادی از خارجیانی که در پادشاهی بحرین کار می کنند ، مقامات روند اخذ مجوز کار را بطور ساده و راحت انجام داده اند. با این حال، مهاجران قبل از درخواست اجازه کاردربحرین باید حامی مالی (کارفرما برای ویزای کار) داشته باشند.

درخواست ویزای کار بحرین

قوانین حاکم در بحرین به این شکل می باشد که تقریبا نیمی از کل نیروی کار باید متشکل از شهروندان بحرین باشد بنابراین با این شرایط دریافت ویزای کاری برای این منطقه دشوارتر خواهد بود. برای استخدام در کشوربحرین، شما باید ابتدا یک کارفرما در بحرین پیدا کنید تا به عنوان اسپانسر شما، شروع به فعالیت نماید.باید در نظر داشته باشید که استخدام و دریافت مجوز کاردراین کشور از طریق کارفرما امکان پذیر خواهد بود. روند کار به این شکل است که باید خود کارفرما قبلا در کشور بحرین مجوز کار داشته باشد تا بتواند از طریق آن مجوز کار برای شما درخواست ویزای کارنماید. کارفرمایان مجاز به درخواست مجوز کار برای یک سال خواهند بود.

با تمام این بیانات باید در ادامه روند خود دقت زیادی داشته باشید، زیرا گاهی اوقات ممکن است ویزای کارانجام شده توسط کارفرما مطابق با شغل درخواستی شما نباشد و این امکان وجود داشته باشد که بعد از اتمام دوره مجوز و در صورت تمدید آن به دلیل عدم تطابق در توصیف شغل و نوع مجوز کاردچارمشکل شوید.

ویزای خود اشتغالی در بحرین

اگرشما در بحرین صاحب کسب و کار بوده و مشغول به کارباشید، می‌توانید برای اجازه کار خود درخواست دهید. شما اگربه عنوان یک شاغل با کسب ‌وکار خوب و یا حتی اگر یک کسب‌ وکار با یک یا چند شریک دیگرباشید، براحتی می توانید برای دریافت مجوزاقامت اقدام نمائید. لازم به ذکر است که کسب ‌و کار شما به طور خودکارنیازمند تعداد معینی از مجوزهای کارخواهد بود و شما مجاز به استفاده از یکی ازاین ویزاها برای اثبات کسب وکارخود خواهید بود.

برای دریافت ویزای کار باید تمام مدارک موردنیاز خود را از قبل آماده نمائید. همه مدارک باید اصل باشند (داشتن کپی از همه مدارک برای شما یک امر لازم و ضروری می باشد) تا اثباتی برای مجوز کار شما تلقی شود.

دریافت اقامت در بحرین از طریق ویزای کار

زمانی که مجوز کارداشته باشید به طورخودکارمی توانید ویزای اقامت خود را دریافت نمایید. بدین منظور دو نوع ویزای اقامت برای افراد شاغل(افرادی که ویزای کار دارند) و همچنین همسر و خانواده وابسته به آن ها وجود دارد.

 • یکی ازاین نوع ویزاها مربوط به خرید ملک دربرخی مناطق بحرین می باشد که بطور خودکار ویزای اقامت به شما تعلق خواهد گرفت.
 • و دیگری ویزای کاری می باشد که بطور خودکار شامل ویزای اقامت نیز خواهد شد. باید در نظر داشته باشید که این شرایط شامل همسر و فرزندان نیز خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای کار بحرین

 • فرم تکمیل شده درخواست ویزا
 • پاسپورت متقاضی
 • دو قطعه عکس پاسپورتی
 • نامه اسپانسر با ذکر نام کارفرما یا سازمان استخدامی، شماره ثبت تجاری، توانایی کارمند، حقوق، مهلت قرارداد، ملیت و تاریخ تولد کارمند
 • کپی قرارداد کاری کارفرما و نیروی استخدامی
 • گواهی سلامت از مراکز معتبر
 • پرداخت هزینه ویزا معادل 240 دلار برای صدور ویزا

شرایط دریافت اجازه اقامت و ویزای خانواده در بحرین

 شرایط دریافت اجازه اقامت و ویزای خانواده در بحرین با ارایه مدارک زیر به اداره کار، از سوی دپارتمان عمومی ملیت و اقامت صادر می‌گردد.

 • فرم تکمیل شده درخواست اجازه اقامت
 • کپی پاسپورت متقاضی و خانواده وی
 • نامه اسپانسرمالی متقاضی کار در بحرین
 • نامه اسپانسربودن متقاضی برای خانواده وی
 • قرارداد کاری
 • گواهی سلامت خانواده متقاضی کار در بحرین
 • پرداخت هزینه ویزا معادل 53 دلار برای هر نفر

الزامات ویزای کار بحرین

 • فرم درخواست ویزا
 • گذرنامه کارمند
 • عکس اندازه پاسپورت
 •  نامه حمایت: نامه اشتغال بیانگر نام کارفرما / سازمان، شماره ثبت تجاری، ظرفیت کارمند، حقوق، مدت قرارداد، نام کارمند، تاریخ تولد و ملیت.
 •  کپی قرارداد
 • سوابق بهداشتی از یک کلینیک مجاز
 • پرداخت هزینه

مجوز کار جدید

کارفرمایان از طریق این سرویس می‌توانند درخواست صدورمجوزکارجدید برای کارمندان خود را داشته باشند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 5 | کل دیدگاه های تایید شده: 0