50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

سرمایه گذاری نوا اسکوشیا

در سرمایه گذاری نوا اسکوشیا ، سازمان های صنعتی، بخش ها، انجمن های منطقه ای و سایر سازمان هایی که به نفع عموم مردم می توانند برای پروژه هایی که رقابت اقتصادی و بهره وری را افزایش می دهند، درخواست مالی کنند. این بودجه برای کسب و کارهای فردی نیست. برای درخواست بودجه برای پروژه ای که به بخش ها و جوامع تبدیل می شود، رقابت می کنند. سرمایه گذاری نوا اسکوشیا به بخش ها و جوامع کمک می کند تا با سرمایه گذاری پروژه هایی که تاثیر گسترده ای بر یک بخش یا منطقه دارند، رقابتی تر شوند. ایالت نوا اسکوشیا پروژه هایی را بررسی می کند که همکاری و مشارکت را ارتقا می دهند. برای سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا هیچ هزینه ای برای طی شدن مراحل اداری نباید پرداخت کنید.

شرایط سرمایه گذاری نوا اسکوشیا

برای درخواست سرمایه گذاری نوا اسکوشیا باید شرایط زیر را داشته باشید:
 • 21 ساله یا بیشتر باشید.
 • می خواهید به طور دائم در نوا اسکوشیا زندگی کنید، در حالی که دارای مالکیت  فعالانه مدیریت کسب و کار هستید.
 • سرمایه گذاری به ارزش خالص حداقل 600000 دلار کانادا انجام دهید.
 • قادر به سرمایه گذاری حداقل 150000 دلار کانادا از پول خود برای ایجاد یک کسب و کار باشید.
 • حداقل تجربه 3 سال مدیریت و مالکیت کسب و کار و یا تجربه بیش از 5 سال در نقش مدیریت ارشد کسب و کار داشته باشید.
 • حداقل نمره 5 CLB را دریافت کرده باشید.
 • ابراز علاقه سرمایه گذاری نوا اسکوشیا را به صورت آنلاین تکمیل کنید.
 • دریافت دعوت نامه از دفتر مهاجرت نوا اسکوشیا.

معیارهای ارزیابی

 1. نشان دادن رقابت اقتصادی و حمایت از اهداف که در حال حاضر برای سرمایه گذاری نوا اسکوشیا مشخص شده است.
 2. معیارهای موجود برای موفقیت و یک روش برای نظارت بر پیشرفت.
 3. مزایای دراز مدت برای نوا اسکوشیا را نشان می دهد، با توجه به تاثیرات اقتصادی این بخش در زمینه های منطقه ای و جهانی.
 4. ترکیبی از رهبری اثبات شده، سرمایه مالی و سرمایه انسانی را در یک پروژه نشان می دهد، نیاز به بیش از 500000 دلار بودجه.

شایستگی در سرمایه گذاری نوا اسکوشیا 

سازمان های صنعتی، بخش ها، انجمن های منطقه ای و سایر سازمان هایی که به نفع مردم می توانند برای تامین مالی درخواست دهند. شرکت ها واجد شرایط دریافت مالی نیستند. پروژه ها سرمایه گذاری نوا اسکوشیا  می توانند شامل طرح هایی برای توسعه بخش، تنوع اقتصادی، رقابت نیروی کار، تحقیقات کاربردی و توسعه پروژه های آزمایش باشد. 

نحوه درخواست سرمایه گذاری نوا اسکوشیا

 • درخواست آنلاین برای تامین مالی و تکمیل درخواست.
 • به شما یک تائیدیه ارسال می شود که درخواست شما در عرض یک هفته پس از ارسال درخواست بررسی خواهد شد.
 • سرمایه گذاری در هیئت مدیره نوا اسکوشیا، بررسی برنامه های واجد شرایط بر اساس اصول هدایت و معیار ارزیابی.
 • ممکن است برای سرمایه گذاری در نوا اسکوشیا از شما اسناد حمایتی بخواهند. (مانند یک طرح کسب و کار CV و بیانیه مالی).
 • ایالت نوا اسکوشیا برنامه شما را ارزیابی می کند و مدارک را تائید می کند و به شما این امکان را می دهد که بدانید به پروژه شما کمک مالی ارسال خواهد شد.

مدت زمان پروسه سرمایه گذاری نوا اسکوشیا

سرمایه گذاری نوا اسکوشیا ممکن است 10 تا 12 هفته طول بکشد تا معلوم شود پروژه شما برای تامین مالی تایید شده باشد. اگر اطلاعات بیشتری لازم باشد یا اگر برنامه شما به درستی انجام نشده باشد، ممکن است زمان بیشتری نیاز شود. همچنین بستگی به پیچیدگی پروژه ممکن است این زمان افزایش یابد. 
 
قبل از اینکه درخواست خود را ارائه کنید، مطمئن شوید که موارد زیر را مطالعه کنید:
 • هزینه کل پروژه پیشنهادی را داشته باشید.
 • منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری نوا اسکوشیا
 • خطراتی که می تواند موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد را رفع کنید.
 • اطلاعات در مورد چگونگی استفاده از سود سازمان برای نفع عموم
 • اطلاعات در مورد چگونگی طرح پیشنهادی، رقابت اقتصادی و بهره وری را بهبود می بخشد.
 • اطلاعات در مورد چگونگی اندازه گیری موفقیت و نظارت بر پیشرفت
 • مزایای دراز مدت این پروژه در نوا اسکوشیا
 • شرح رهبری اثبات شده و منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای پروژه

مزایای سرمایه گذاری نوا اسکوشیا

متقاضیان سرمایه گذاری نوا اسکوشیا باید توجه داشته باشند، اقامت دائم کانادا مشروط به راه اندازی کسب و کاری می باشد که شخص پس از مهاجرت به کانادا راه اندازی می کند، اما شخص متقاضی هیچگونه محدودیتی برای تغییر مکان زندگی به هر شهر کانادا نخواهد داشت. از دیگر مزایای سرمایه گذاری نوا اسکوشیا می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • عدم محدودیت سنی
 • عدم نیاز به ویزای توریستی برای شروع پرونده
 • امکان زندگی در شهر بسیار زیبا و خوش آب و هوا
 • دریافت ویزای کار بدون پرداخت ودیعه
 • رایگان بودن بررسی مدارک توسط دپارتمان مهاجرت نوا اسکوشیا.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0