50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

شهروندی آمریکا از طریق والدین

راه های اخذ شهروندی آمریکا از طریق والدین

دو راه کلی برای به دست آوردن شهروندی آمریکا از طریق والدین شهروند ایالات متحده وجود دارد.

  • در بدو تولد
  • پس از تولد اما قبل از سن 18 سالگی.

 کنگره قوانینی را تصویب کرده است که تعیین می کند چگونه شهروندی توسط والدین شهروند ایالات متحده به فرزندان متولد شده در خارج از کشور منتقل می شود.

شرایط اخذ شهروندی آمریکا از طریق والدین

این قانون در زمان تولد تعیین می کند که آیا کسی که در خارج از ایالات متحده متولد شده است، والدین شهروند آمریكا داشته است. به طور کلی، این قوانین مستلزم این است که حداقل یک والدین شهروند ایالات متحده بوده و والدین شهروند ایالات متحده برای مدت زمانی در ایالات متحده زندگی می کرده اند.

فرزندان شهروندان ایالات متحده که در ایالات متحده اقامت دارند

کودکانی که در خارج از ایالات متحده به دنیا آمده اند اما اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند ممکن است طبق ماده 320 قانون مهاجرت و تابعیت (INA) تابعیت کسب کنند. کودکی که در خارج از ایالات متحده به دنیا آمده است وقتی تمام شرایط زیر در تاریخ 27 فوریه 2001 یا بعد از آن را داشته باشد، به طور خودکار شهروند آمریکایی می شود.

  • کودک حداقل یک والد دارد، از جمله والدین فرزندخواندگی، که با تولد یا از طریق تابعیت، شهروند ایالات متحده است.
  • کودک زیر 18 سال سن دارد.
  • کودک دارای اقامت دائم قانونی (LPR) است.

فرزندان شهروندان ایالات متحده که در خارج از ایالات متحده زندگی می کنند

کودکانی که در خارج از ایالات متحده زندگی می کنند ممکن است طبق ماده 322 INA تابعیت کسب کنند. کودکی که بطور منظم در خارج از ایالات متحده زندگی می کند ، در صورت برآورده شدن همه شرایط زیر ، واجد شرایط برای شهروندی آمریکا است.

  • کودک حداقل یک والد دارد، از جمله والدین فرزندخواندگی، که با تولد یا از طریق تابعیت، شهروند ایالات متحده است.
  • کودک در خارج از ایالات متحده اقامت دارد ولی مقیم قانونی و فیزیکی والدین شهروند ایالات متحده یا شخصی که در صورت فوت پدر و مادر شهروند ایالات متحده، سرپرستی کودک را بر عهده دارد، مخالف درخواست نیست.
  • کودک زیر 18 سال سن دارد.
  • کودک از نظر قانونی پذیرفته شده، از نظر فیزیکی حضور دارد و در زمان تأیید درخواست و زمان تابعیت، وضعیت قانونی در ایالات متحده را حفظ می کند.

توجه: فرزندان نظامیان آمریكایی كه در خارج از آمریكا ساكن هستند ممكن است تمام مراحل را از خارج انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه شهروندی ما برای اعضای خانواده مراجعه کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 3 | کل دیدگاه های تایید شده: 0