20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

تابعیت آمریکا برای اعضای خانواده

همسران مربوط به خدمات خانواده ایالات متحده ممکن است واجد شرایط تابعیت سریع یا خارجی باشند و فرزندان اعضای این سرویس نیز ممکن است واجد شرایط تابعیت خارجی باشند. برای کسب اطلاعات در مورد الزامات عمومی و روش­های به دست آوردن تابعیت برای همسران شهروندان آمریکایی که صلاحیت تابعیت سریع یا خارجی را ندارند، حتما مقاله زیر را بخوانید. برای کسب اطلاعات کلی در مورد شهروندی اکتسابی برای فرزندان اعضای این سرویس، به صفحه شهروندی آمریکا از طریق والدین مراجعه کنید.

نکات مهم در مورد تابعیت آمریکا برای فرزندان هنگام تولد

 • فرزند باید متولد ایالات متحده یا قلمروهای خاصی یا دارائی های خارج از ایالات متحده بوده و مشمول صلاحیت ایالات متحده است.
 • فرزند باید والدینی داشته باشد که زمان تولد تابعیت آمریکا داشته باشند.

آزمون های تابعیت آمریکا

اکثر متقاضیان تابعیت ملزم به برگزاری آزمون های انگلیسی و  Civics (تاریخ و دولت ایالات متحده) می باشند.

ارزش تابعیت آمریکا

ایالات متحده سابقه طولانی در استقبال از مهاجران از اقصی نقاط جهان دارد. آمریکا ارزش مهاجران را که به غنی سازی این کشور و حفظ میراث خود به عنوان سرزمین آزادی و فرصت می پردازند، می داند.

تصمیم گرفتن برای تابعیت آمریکا یکی از مهمترین تصمیمات در زندگی یک فرد است. اگر تصمیم به درخواست تابعیت آمریكا گرفتید، تعهد خود را نسبت به ایالات متحده و وفاداری خود به قانون اساسی نشان دهید. در عوض، شما به تمام حقوق و امتیازاتی که جزئی از شهروندی ایالات متحده است، دست پیدا میکنید.

تسریع در امور تابعیت آمریکا برای همسران اعضای نیروهای مصلح آمریکا

همسران اعضای خدمات شهروندی ایالات متحده که در خارج از کشور مستقر هستند (یا خواهند بود) ممکن است واجد شرایط برای تسریع در به دست آوردن تابعیت در ایالات متحده در بخش 319 (ب) قانون مهاجرت و ملیت (INA) باشند.

برای درخواست تابعیت تحت INA،319 (b)، شما معمولاً باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • سن 18 سال یا بالاتر داشته باشید.
 • مشخص کنید که همسرتان یک شهروند آمریکایی است که به مدت یک سال یا بیشتر به طور مرتب به عنوان عضوی از نیروهای مسلح ایالات در خارج کشور فعالیت داشته یا در حال فعالیت است.
 • با توجه به دستورات رسمی برای همسرتان، مجاز به همراهی همسرتان در خارج از کشور باشید.
 • در زمان مصاحبه با اقامت قانونی خود در ایالات متحده حضور داشته باشید.
 • در زمان تابعیت در ایالات متحده حضور داشته باشید.
 • با توجه به اقامت در خارج از کشور با همسر شهروند آمریکایی خود و اقامت در ایالات متحده آمریکا بلافاصله پس از پایان خدمت همسرتان در خارج از کشور، به منظور به دست آوردن تابعیت با حسن نیت اعلام کرده باشید.
 • قادر به خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی باشید.
 • دانش بنیادی در مورد تاریخ و دولت ایالات متحده (Civics) داشته باشید.
 • دارای شخصیت اخلاقی خوبی باشید به صورتی که به اصول ایالات متحده پای بند هستید و قانونمند باشید، به خوبی از نظم و خوشبختی ایالات متحده در کلیه امور مربوطه بر اساس قانون برخورد کنید.

تابعیت خارج از کشور برای همسران اعضای نیروهای مصلح آمریکا

اقامت دائم قانونی (LPR) برای کسی که با یکی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده ازدواج کرده است وجود دارد و می­تواند بدون سفر به ایالات متحده، تابعیت خارجی داشته باشد. به طور کلی، شرایط لازم برای تابعیت خارجی از کشور در بند 319 (e) (2) ،INA و U.S.C بخش 1443a ، به صورت زیر است:

 • همسر یکی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده باشید که در خارج از کشور مستقر هست.
 • مجاز به همراهی همسرتان در خارج از کشور به دستورات رسمی همسرتان باشید.
 • با توجه به پیمان زناشویی، با همسر خود در خارج از کشور اقامت می­کنید.
 • الزامات بخش 316 (الف) یا 319 (الف) ، INA را در زمان ارائه درخواست خود جهت تهیه مجوزهای تابعیت برآورده کنید.

اگر شرایط زیر وجود داشته باشد، بند 319 (الف) در مورد شما صدق می­کند

 • بلافاصله قبل از تاریخ ثبت درخواست خود در زمینه تابعیت شما حداقل سه سال مداوم LPR بوده­اید.
 • حداقل سه سال قبل از ثبت درخواست تابعیت خود، با همسر شهروند آمریكایی خود در اتحادیه زناشویی زندگی كرده ­اید.
 • براساس زمان ارائه درخواست خود در زمینه تابعیت، همسر شهروند آمریكایی شما حداقل سه سال شهروند آمریكایی بوده باشد.
 • شما در طول دوره ­ای حداقل 18 ماه از سه سال از تاریخ ارائه درخواست خود، در ایالات متحده حضور داشته­ اید. مدت زمان گذراندن زندگی در اتحادیه زناشویی با همسرتان که تحت دستورات نظامی در خارج از کشور است، با توجه به نیازهای اقامت مستمر و شرایط حضور فیزیکی بررسی می شود.

شما می­توانید تا 90 روز قبل از برآورده شدن زمان لازم برای LPR تقاضا کنید. به عنوان مثال، اگر شما مشمول بخش 319 (الف) هستید، می­توانید هنگامی که LPR دو سال و 275 روز بوده است، تشکیل پرونده دهید. اما اگر زودتر از زمان مربوطه در بخش 319 (a) پرونده دارید:

 1. شما باید حداقل در زمان تشکیل پرونده با همسر شهروند ایالات متحده حداقل به مدت سه سال ازدواج کرده باشید.
 2. همسر شما باید حداقل در مدت زمان ارائه درخواست حداقل سه سال شهروند ایالات متحده باشد.
 3. شما باید سایر الزامات واجد شرایط بودن (مانند شخصیت اخلاقی خوب) را رعایت کنید.

تابعیت خارج از کشور برای کودکان عضو نیروهای مصلح آمریکا

برخی از فرزندان اعضای نیروهای مصلح آمریکا، از جمله برخی از فرزندان که توسط والدین شهروند ایالات متحده پذیرفته شده ­اند، می­توانند به موجب ماده 322 ، INA شهروند آمریکایی شوند و بدون نیاز به روند تابعیت، به ایالات متحده سفر کنند. برای واجد شرایط بودن در خارج از کشور، کودک باید طبق دستورالعمل های رسمی عضو نیروهای مصلح آمریکا عمل کند و با عضو نیروهای مصلح آمریکا در خارج از کشور زندگی کند.

به طور کلی، در بند 322 (الف) و (د) INA، ممکن است والدینی که تبعه ایالات متحده است (یا اگر پدر و مادر شهروند در پنج سال گذشته فوت کرده باشد، پدر و مادر بزرگشان یا سرپرست قانونی شهروند) ممکن است متقاضی برای فرزند متولد خارج از ایالات متحده که تابعیت خود را به طور خودکار تحت بخش 320 INA به دست نیاورده، درخواست تابعیت کند. الزامات عمومی عبارتند از:

 • حداقل یکی از والدین یک شهروند ایالات متحده است و یا در صورت فوت، آن والدین در زمان فوت شهروند آمریکایی بوده است.
 • پدر و مادر شهروند ایالات متحده یا مادربزرگ و یا مادربزرگ شهروند ایالات متحده حداقل 5 سال در آمریكا حضور داشته باشند و یا املاكی در آن داشته­ اند كه حداقل دو مورد از آنها متعلق به والدین یا پدر یا مادر بزرگ باشد که 14 ساله وجود دارد.
 •    
 • اگر والدین عضو نیروهای مسلح ایالات متحده باشد و به دستورهای رسمی در خارج از کشور اقامت داشته باشد، این مدت به عنوان حضور فیزیکی در ایالات متحده در نظر گرفته میشود.
 • کودک زیر 18 سال باشد.
 • کودک در خارج از ایالات متحده با حضانت قانونی والدین شهروند ایالات متحده، در حال زندگی است (یا اگر پدر و مادر شهروند فوت شده­ ای باشد، فرد مخالف درخواست برای تابعیت وجود ندارد).

تعیین وضعیت همسران برای اعضای نیروهای مصلح آمریکا

به طور کلی، همسران قبل از تابعیت آمریکا باید دارای اقامت دائم قانونی باشند. برای درخواست تنظیم وضعیت، همسر باید فرم I-485 ، درخواست ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت را ثبت کند و عضو نیروهای مصلح آمریکا باید فرم I-130 ، دادخواست برای خویشاوند را که شامل هزینه بیومتریک است، ارائه دهد.

اگر همسر یک عضو خدمات در هنگام اعزام عضو نیروهای مصلح آمریکا، اعلامیه مصاحبه در مورد وضعیت را دریافت کند، دفتر USCIS همچنان مصاحبه را انجام خواهد داد. همسر باید شواهدی از وظیفه عضو نیروهای مصلح آمریکا (مانند نسخه ای از دستورات آنها یا نامه فرمانده خود) به همراه سایر مدارک درخواستی ذکر شده در اطلاعیه قرار ملاقات ارائه دهد.

دادخواست برای اعضای خانواده

اگر عضو خدماتی هستید که به یک پایگاه نظامی آمریکایی در خارج از کشور اختصاص داده شدید و مایلید فرم I-130 ، دادخواست برای خویشاوندان را ثبت کنید، لطفاً با دفتر بین المللی USCIS کشور خود (یا سفارت ایالات متحده یا کنسولگری در صورت وجود دفتر بین المللی USCIS) تماس بگیرید. برای داشتن لیستی از دفاتر بین المللی USCIS و دستورالعملهای به روزرسانی، لطفاً به آدرس uscis.gov/international مراجعه کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 2 | کل دیدگاه های تایید شده: 0