در زمان ترامپ صدور ویزا برای ایرانیان سخت تر شده است، قبل از ترامپ، صدور ویزای لاتاری ظرف سه روز انجام میشد. در دوره ترامپ، پیچیدگی های خاصی وجود دارد اما خبر خوب اینکه، آقای بایدن بارها تاکید کرده است به محض ورود به کاخ سفید، در روز اول، ابلاغ محدودیت سفر ایرانیان را لغو میکند و همه چیز به روال قبل باز میگردد. میتوانید از طریق وب سایت https://ig.ft.com/us-election-2020/ وضعیت انتخابات آمریکا را دنبال کنید. پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به تاکید آقای بایدن، به معنای صدور ویزای سریع آمریکا برای ایرانیان است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0