دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Wednesday, 30 January 2019 09:01

معیارهای زبان کانادایی (CLB)

نوشته شده توسط
معیارهای زبان کانادایی (CLB)
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

معیارهای زبان کانادایی (CLB)

معیارهای زبان کانادایی (CLB) برای توصیف، امتیازدهی و شناخت مهارت زبان انگلیسی مهاجرین برای کار در کانادا و زندگی در این کشور است. آزمون های زبانی که دولت کانادا آنها را قبول می کند، مهارت زبان انگلیسی و فرانسه است. نتایج آزمون شما باید معتبر باشد (یعنی کمتر از 2 سال از صدور آنها گذشته باشد). اگر نتایج آزمون شما به زودی منقضی خواهد شد، دوباره آزمون را انجام دهید و مشخصات خود را بروز نمائید.

زبان انگلیسی

در جدول زیر به نمرات مدرک CELPIP-General می پردازیم.

 

سطح CLB

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

7 CELPIP-G

7

7

7

7

4

8 CELPIP-G

8

8

8

8

5

9 CELPIP-G

9

9

9

9

6

10 و بالاتر

10+

10+

10+

10+

6

 

زبان رسمی دوم که حداقل می توانید 4 امتیاز از آن کسب کنید.

 

سطح CLB

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

5 به بالا

5 تا 12

5 تا 12

5 تا 12

5 تا 12

4

 

در جدول زیر به نمرات مدرک IELTS خواهیم پرداخت.

 

سطح CLB

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

7

6

6 تا 7

6

6

4

8

6.5

7.5

6.5

6.5

5

9

7

8

7

7

6

10 به بالا

7.5-9

8.5-9

8-9

7.5-9

6

 

زبان رسمی دوم که می توانید حداقل از آن 4 امتیاز کسب نمائید.

 

سطح CLB

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

5 به بالا

5-9

5-9

4-9

5-9

4

 

زبان فرانسوی

در جدول زیر به نمرات مدرک TEF اشاره خواهیم کرد. برای سطح مهارت زبان فرانسوی به جای CLB از NCLC استفاده می شود.

 

سطح NCLC

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

7

310-348

249-279

207-232

310-348

4

8

349-370

280-297

233-247

349-370

5

9 به بالا

371+

298+

248+

371+

6

 

زبان رسمی دوم که می توانید حداقل 4 امتیاز از آن کسب نمائید.

 

سطح NCLC

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

5 به بالا

226-371+

181-298+

151-248+

226-371+

4

 

در جدول زیر به نمرات مدرک TCF خواهیم پرداخت.

 

سطح NCLC

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

7

10-11

458-502

453-498

10-11

4

8

12-13

503-522

499-523

12-13

5

9 به بالا

14+

523+

524+

14+

6

 

زبان رسمی دوم که می توانید حداقل 4 امتیاز از آن کسب کنید.

 

سطح NCLC

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش کردن

مهارت خواندن

مهارت نوشتن

امتیاز بر اساس مهارت

5 به بالا

6+

369-397+

375-405+

6+

4

 

آخرین ویرایش در Wednesday, 10 April 2019 08:54