20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

معیارهای زبان کانادایی (clb)

معیارهای زبان کانادایی (CLB)

معیارهای زبان کانادایی (CLB) برای توصیف، امتیازدهی و شناخت مهارت زبان انگلیسی مهاجرین برای کار در کانادا و زندگی در این کشور است. آزمون های زبانی که دولت کانادا آنها را قبول می کند، مهارت زبان انگلیسی و فرانسه است. نتایج آزمون شما باید معتبر باشد (یعنی کمتر از 2 سال از صدور آنها گذشته باشد). اگر نتایج آزمون شما به زودی منقضی خواهد شد، دوباره آزمون را انجام دهید و مشخصات خود را بروز نمائید.

زبان انگلیسی

در جدول زیر به نمرات مدرک CELPIP-General می پردازیم.
 
سطح CLB
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
7 CELPIP-G
 
7
 
7
 
7
 
7
 
4
 
8 CELPIP-G
 
8
 
8
 
8
 
8
 
5
 
9 CELPIP-G
 
9
 
9
 
9
 
9
 
6
 
10 و بالاتر
 
10+
 
10+
 
10+
 
10+
 
6
 
 
زبان رسمی دوم که حداقل می توانید 4 امتیاز از آن کسب کنید.
 
سطح CLB
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
5 به بالا
 
5 تا 12
 
5 تا 12
 
5 تا 12
 
5 تا 12
 
4
 
 
در جدول زیر به نمرات مدرک IELTS خواهیم پرداخت.
 
سطح CLB
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
7
 
6
 
6 تا 7
 
6
 
6
 
4
 
8
 
6.5
 
7.5
 
6.5
 
6.5
 
5
 
9
 
7
 
8
 
7
 
7
 
6
 
10 به بالا
 
7.5-9
 
8.5-9
 
8-9
 
7.5-9
 
6
 
 
زبان رسمی دوم که می توانید حداقل از آن 4 امتیاز کسب نمائید.
 
سطح CLB
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
5 به بالا
 
5-9
 
5-9
 
4-9
 
5-9
 
4
 

زبان فرانسوی

در جدول زیر به نمرات مدرک TEF اشاره خواهیم کرد. برای سطح مهارت زبان فرانسوی به جای CLB از NCLC استفاده می شود.
 
سطح NCLC
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
7
 
310-348
 
249-279
 
207-232
 
310-348
 
4
 
8
 
349-370
 
280-297
 
233-247
 
349-370
 
5
 
9 به بالا
 
371+
 
298+
 
248+
 
371+
 
6
 
 
زبان رسمی دوم که می توانید حداقل 4 امتیاز از آن کسب نمائید.
 
سطح NCLC
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
5 به بالا
 
226-371+
 
181-298+
 
151-248+
 
226-371+
 
4
 
 
در جدول زیر به نمرات مدرک TCF خواهیم پرداخت.
 
سطح NCLC
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
7
 
10-11
 
458-502
 
453-498
 
10-11
 
4
 
8
 
12-13
 
503-522
 
499-523
 
12-13
 
5
 
9 به بالا
 
14+
 
523+
 
524+
 
14+
 
6
 
 
زبان رسمی دوم که می توانید حداقل 4 امتیاز از آن کسب کنید.
 
سطح NCLC
 
مهارت صحبت کردن
 
مهارت گوش کردن
 
مهارت خواندن
 
مهارت نوشتن
 
امتیاز بر اساس مهارت
 
5 به بالا
 
6+
 
369-397+
 
375-405+
 
6+
 
4
 
 
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0