برنامه مهاجرت استانی نیوفاندلند و لابرادور

استان نیوفاندلند و لابرادور، شرقی ترین استان کانادا است و احتمالا یکی از بهترین ناشناخته های این کشور می باشد. این استان، شامل دو سرزمین مجزا می شود: لابرادور که به سرزمین اصلی متصل است و جزیره ی نیوفاندلند می باشد. تعداد زیادی از ساکنان آن در پایتخت این استان، سنت جان، که دارای فرهنگ سرزنده که شدیدا از محیط ساحلی برخوردار است، زندگی می کنند. اخیرا این استان به دلیل رشد اقتصادی و منابع طبیعی، به نیروی اقتصادی مهمی در چشم انداز کانادا تبدیل شده است. NLPNP برنامه ی مهاجرت استانی برای داوطلبان نیوفاندلند و لابرادور است. از طریق این برنامه، مهاجران آینده با مهارت و تجربه مورد نظر برای استان می توانند نامزد انتخابی استان نیوفاندلند و لابرادور را دریافت کنند.  NLPN تقاضا نام هایی که در راستای دسته  بندی های مهاجرتی زیر باشند، می پذیرد:
  • برنامه نیوفاندلند و لابرادور برای  اکسپرس اینتری نیروی متخصص
  • برنامه نیروی متخصص
  • برنامه فارغ التحصیلان بین المللی
  • برنامه کارآفرین بین المللی
  • برنامه فارغ التحصیلان بین الملل کارآفرین
  • برنامه خلبان مهاجرت مربوط به آتلانتیک
  • برنامه ی نیروی متخصص نیوفاندلند و لابرادور برای اکسپرس اینتری
برنامه ی NL اکپرس اینتری مربوط به نیروی متخصص این امکان را برای NLPNP فراهم می سازد که تا نیروی ماهر با پیشنهادهای شغلی از طریق سیستم فدرال انتخاب مهاجر اکسپرس اینتری انتخاب شود. مهاجران آینده که در لیست فدرال اکسپرس اینتری پذیرفته شده اند، می توانند برای گروه نیروی متخصص NL اکپرس اینتری درخواست دهند. افرادی که توسط NLPNP انتخاب شده اند، در سیستم جامع رتبه بندی امتیاز اضافه دریافت می کنند، در نتیجه برای درخواست اقامت دائم دعوت می شوند. می توانید در مورد الزامات واجد شرایط بودن برای گروه نیروی متخصص NL اکسپرس اینتری اطلاعات بیشتری دریافت نمایید.

برنامه ی نیروی متخصص

NLPNP تقاضای افرادی که در این گروه یک پیشنهاد شغلی با ضمانت از یکی از کارفرمایان نیوفاندلند و لابرادور دریافت کرده-اند را می پذیرد. همچنین، افرادی که در حال حاضر با مجوز کار معتبر در استان مشغول به کار هستند ممکن است واجد شرایط باشند.

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی

NLPNP تقاضای فارغ التحصیلان اخیر در موسسات آموزشی واجد شرایط کانادا که با مجوز کاری در کانادا هستند، در این گروه پذیرش می کند. همچنین، متقاضیان باید یک شغل یا پیشنهاد شغلی از کارفرمای نیوفاندلند و لابرادور داشته باشند و باید در زمینه تحصیل خود کار کنند. اطلاعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن برای گروه NLPNP فارغ التحصیلان بین المللی را می¬توانید کسب کنید.

برنامه فارغ التحصیلان بین الملل کارآفرین

این NLPNP فارغ التحصیلان بین الملل کارآفرین مربوط به فارغ التحصیلان بین الملل ی است که در موسسات آموزشی نیوفاندلند و لابرادور حضور داشتند و مایلند کسب و کار مربوط به خود را از طریق اقامت دائم در کانادا در این استان راه بیندازند، می باشد.

کمیته مهاجرت آتلانتیک

نیوفاندلند و لابرادور یکی از چهار استان اقیانوس اطلس است که با دولت کانادا به منظور استخدام نیروی کاری خارجی برای تکمیل مشاغل در آتلانتیک کانادا که نیروی محلی این مشاغل را تکمیل نکرده است، همکاری و مشارکت می کند. مهاجران خارجی که علاقمند به مشارکت در کمیته مهاجرت آتلانتیک هستند ممکن است در زمان اقامت خارج از کشور یا در زمان اقامت موقت در کانادا در زمان اپلای مقیم شوند. همه متقاضیان مربوط به کمیته مهاجرت باید از یک کارفرمای تعیین شده که بر اساس الزامات این برنامه باشد، پیشنهاد شغلی داشته باشند. 
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0