50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

زندگی در پرتغال

فارغ از توجه به مباحث اقتصادی کشور مقصد به هنگام مهاجرت توجه به فرهنگ و اداب و رسوم آن کشور مبحث اهم مهاجرت است. بدیهی است که فرد مهاجر برای برقراری ارتباط موثر و معاشرت در کشور مقصد نیاز به آشنایی با  اصول اخلاقی و فرهنگ موجود در جامعه دارد. پرتغال کشور11 میلیونی اروپایی و در حوزه کشورهای عضو حوزه شینگن  قرار دارد. این کشور توسعه یافته قدیمی ترین کشور در بین کشورهای اروپایی است ولی نسبت به بقیه کشوهای اروپایی کشوری فقیر محسوب میشود.. ضمن اینکه اولین نیرووی دریایی در سطح جهان متعلق به کشور پرتغال بوده است. مردم پرتغال اهمیت ویژه ای برای سلسله مراتب قائل هستند. تلفظ درست نام افراد به مزله حفظ احترام او در نظر گرفته می شود. در نظر داشته باشید مردم پرتغال بسیار مبادی آداب بوده و خود را به رعایت اصول اخلاقی در مواجه با هر شخصی ملزم می دانند. مردم پرتغال به جهت استفاده از پارچه ها مرغوب و با کیفیت در پوشش به خودشان می بالند و آن را به منزله یک نوع موفقیت می دانند. خصیصه مشهود پرتغالی ها میهمان نوازیشان است. زبانی که برای زندگی در پرتغال باید بدانید زبان انگلیسی  به وبژه زبان پرتغالی است . چرا که اغلب مردم کشور پرتغال به زبان انگلیسی تسلط دارند ولی برای یافتن شغل بهتر است زبان پرتغالی را یاد بگیرید. مردم این کشور افرادی نسبتا سنتی  تا حدودی محافظه کارهستند و به سختی نواوری و تغییرات بزرگ را می پذیرند. زندگی در پرتغال و بین مردم این کشور حول محور خانواده می گردد. بزرگرنرین شهرهای این کشور شهر پورتو شهر لیبسون هستند.
شهر لیبسون  در کنار هزینه نسبتا پایین به شهری میهمان نواز و دوستانه شهرت دارد. اغلب مهاجران به جهت زیبایی و معماری های بینظیر و آمار بسیار پایین جرم و بی قانونی لیبسون  این شهر را برای سکون انتخاب می کنند.

هزینه زندگی و تحصیل

در کشور پرتغال نسبت به سایر کشوهای اروپایی بسیار پایین است. همین موضوع باعث تقاضای زیاد برای مهاجرت به این کشور شده است. ولی  با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در این کشور نرخ بیکاری در طی چندسال اخیر رشد مثبتی داشته و به همین جهت ممکن است مهاجران در ابتدای ورودشان به این شهر برای یافتن شغل با دشواری روبرو شوند.
 
 
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0