50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ویزای کار h-2a آمریکا

نکته: حامی مهاجر فاقد مجوز کاریابی بین‌المللی است و این مطلب صرفا جهت اطلاع‌رسانی منتشر شده است.
دومین ویزای کار آمریکا در بین ویزاهای غیرمهاجرتی، ویزای H2 است. ویزای H2 برای دو نوع از کارگران طراحی شده است:
 • کارگران کشاورزی موقت با ویزای H-2A
 • کارگران غیر کشاورزی موقت با ویزای H-2B

ویزای کار H-2A آمریکا

ویزای H-2A مربوط به کسانی است که روی کار کشاورزی موقت یا فصلی کار خواهند کرد. به صورت فصلی، به این معنی است که کار در یک دوره مشخص از زمان یا رویداد است. به طور موقت به این معنی است که کار بیش از یک سال طول نمی کشد. بر اساس این، کارفرمایانی که در آمریکا مزارع، شرکت‌های کشاورزی یا شرکت های سهامی دارند، مجاز به استخدام کارگران کشاورزی از کشورهای خارجی هستند. این کارگران به کارفرمایان در رابطه با مشاغل کشاورزی در یک دورۀ مشخص کمک خواهند کرد. برای ویزاهای H-2A هیچ محدودیت عددی وجود ندارد و به این معنی است که هر کسی برای ویزا اپلای می‌کند و درخواستش تایید می‌شود، می‌تواند به آمریکا برود.

درخواست ویزای کار H-2A آمریکا

ذینفعان این ویزا کارفرمایان کشاورزی آمریکا و کارگران خارجی هستند. هر صاحب مزرعه آمریکایی که به کارگر اضافی نیاز دارد واجد شرایط است که فرآیند ویزا برای کارگران خارجی را آغاز کند. آنها باید معیارهای زیر را داشته باشند:
 • موقعیت‌های شغلی که آنها پیشنهاد می کنند، باید کار موقت و فصلی باشد.
 • نشان دهند که کارگران آمریکایی تمایلی ندارند، واجد شرایط نیستند یا در این موقعیت شغلی سودمند نیستند.
 • نشان دهند که با استخدام کارگران خارجی بر دستمزدها و شرایط کار کارمندان آمریکایی در همان بخش تاثیر منفی نخواهند گذاشت.
 • داشتن تاییدیه درخواست و مدارک لازم

شرایط کارگران ویزای H-2A آمریکا

علاوه بر کارفرمایان، شرایطی برای کارگران وجود دارد. شرایط لازم برای پذیرش ویزای H-2A به عنوان کارگر به شرح زیر است:
 • شغلی از یک کارفرمای آمریکایی پیدا کنید که کار کشاورزی موقتی را ارائه می‌دهد.
 • ثابت کنید که قصد بازگشت به کشور خود را پس از انقضای ویزا دارید.
 • ملیت خاصی داشته باشید. کارگران کشاورزی از همۀ کشورها نمی ‌توانند برای کار به آمریکا بیایند. وزارت امنیت داخلی آمریکا تعداد کشورهایی که از آنها یک کارگر H-2A می‌توانند استخدام شوند را مشخص کرده است.

استخدام کارگر خارجی خارج از لیست

با این حال، اگر کارفرمای آمریکایی قصد دارد که کارگر کشاورزی را از کشوری که در لیست نیست، استخدام کند باید از طریق برخی از روش‌های زیر اقدام کند. 
 • درخواست خود را به DHS ارسال کند.
 • شناسایی کارگران خارجی با نام، تاریخ تولد، کشور تولد و کشور شهروندی 
 • ارائۀ مدارکی که آمریکا از دادن ویزای کار H-2A به کارگران سود می‌برد.
DHS درخواست را بررسی می‌کند و درصورتی که مشخص شود حضور کارگر به نفع کشور آمریکا هست، ممکن است لیست را آپدیت کنند. به کارفرمایان آمریکایی که کارگران را از داخل لیست و خارج از لیست استخدام می‌کنند، توصیه می‌شود که دو درخواست ارائه دهند. این به این دلیل است که اگر آنها به دو گروه تقسیم شوند، زمان کمتری برای این فرآیند صرف می‌شود.
 
 

الزمات مورد نیاز کارفرمایان H-2A

کارفرمایانی که کارگران خارجی برای کار کشاورزی موقت یا فصلی استخدام می‌کنند باید دو مرحله را دنبال کنند:
 • دریافت گواهینامه از وزارت کار (DOL)
 • ارسال درخواست به USCIS
 • فراهم کردن نیازمندی های DOL
اگر همۀ اینها از طرف موسسات مربوطه تایید شوند، متقاضی یا کارفرما می‌تواند درخواست ویزا را آغاز کند. در غیر اینصورت، اگر گواهی و درخواست رد شود، کارگر نمی‌تواند ویزای کار H-2A را دریافت کند و اجازۀ ورود و کار در آمریکا را نخواهد داشت.

صدور گواهینامه از وزارت کار آمریکا

گام اول برای کسب اجازه برای استخدام کارگران H-2A برای اهداف کشاورزی، کسب گواهینامه از وزارت کار آمریکا است و این با پر کردن فرم‌های زیر انجام می‌شود:
 • فرم ETA-790 : کشاورزی و گواهی سلامت غذا (پیشنهاد شغلی)
 • فرم ETA-9142A : گواهی کارگر خارجی

ماهیت و نحوه ارسال فرم ها

فرم ETA-790 باید به آژانس نیروی کار ایالتی ارسال شود که در آن 60 تا 75 روز قبل از نیاز کارفرما به کارگران خارجی انجام می‌شود. این فرم همراه با فرم ETA-9142A باید حدود 45 روز قبل از نیاز به کارگران، به مرکز پردازش ملی شیکاگو (NPC) ارسال شود. این فرم ها به گونه ای تنظیم شده اند که DOL بتواند دلایل استخدام کارمندان خارجی را بررسی کند. آنها می‌خواهند بدانند که کارفرما قادر به یافتن کارگران از آمریکا نیست که بتوانند کاررا انجام دهند و کارگران بر دستمزد کارگران آمریکایی تاثیر نخواهد گذاشت. گواهی نامه توسط NPC شیکاگو  پردازش می‌شود و 30 روز قبل از نیاز به کارگران مورد نیاز، تصمیم گرفته شده به کارفرما انتقال داده می‌شود. اگر DOL صدور گواهی نامه کار موقت را تایید کند، کارفرما می‌تواند مراحل بعدی را انجام دهد.

ارسال درخواست به USCIS

دومین مرحله این است درخواست برای دولت آمریکا است که اجازه دهد کارگران خارجی استخدام شوند. این کار با ارسال فرم I-129 به USCIS ثبت می‌شود. این فرم توسط کارفرما ثبت می‌شود و هزینه ای حدود 460 دلار دارد. کارفرمایان باید این فرم را برای هر کارگری که قصد استخدام دارند، پر کنند. فرم I-129 بررسی می‌شود و جواب آن به کارفرما داده می‌شود. اگر USCIS تقاضانامه را تصویب کند، یک فرم I-797 میدهد به این معنی که کارگر می‌تواند درخواست ویزای کار H-2A دهد و مجاز به کار در آمریکا شود.

برآورده شدن نیازهای DOL

وزارت کار شرایط و مقررات بیشتری برای کارفرمایان در نظر گرفته است تا بتوانند کارگران خارجی را استخدام کنند. کارفرما باید موارد زیر را اثبات کند:
تلاش برای استخدام
کارفرما باید به وزارت کار نشان دهد که تلاش‌هایی را برای استخدام کارگران آمریکایی انجام داده‌اند. این کار می‌تواند با تبلیغات موقعیت شغلی در روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو و یا دیگر رسانه‌ها انجام شود. سپس آنها باید ثابت کنند که هر متقاضی آمریکایی را در نظر گرفتند و دلایل رد شدن آنها را بیان کنند.
پرداخت دستمزد منصفانه کارگران خارجی
کارفرمایان آمریکایی باید دستمزدی را به کارگران خارجی پرداخت کنند که مشابه آن را به کارگران آمریکایی می‌دهند. دستمزد باید با حداقل حقوق فدرال یا ایالت ، حداقل دستمزدی که وزارت کار آمریکا برای کارگران این ویزا مشخص کرده است یا دستمزد متداول،  هر کدام که بالاتر باشد، مطابقت داشته باشد. کارفرمایان به مشورت با DOL دربارۀ میزان دستمزد تشویق می شوند.
تامین مسکن
اگر کارگران خارجی در محلی دورتر از محل اقامت‌شان کار کنند، و آنها نتوانند در همان روز به محل اقامت خود بازگردند، کارفرما مسئول تامین مسکن برای آنها است. این خانه مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و باید با استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) مطابقت داشته باشد.
تامین وعده‌های غذایی
کارفرمایان آمریکایی باید سه وعده غذایی را برای کارگران خارجی فراهم کنند یا تجهیزات آشپزی در محل کار داشته باشند که کارگران بتوانند غذای خود را آماده کنند. اگر کارفرما وعده های غذایی کارگر را تامین کند، این اجازه را دارد که از دستمزد آنها کم کند.
ارائه وسایل حمل و نقل
کارفرما همچنین بایید وسایل حمل و نقل را در این موارد به کارگران ارائه کند:
 • زمانی که 50 درصد از این قرارداد تکمیل شد، اگر کارگر هزینه ای محتمل شده، کارفرمای آمریکایی باید هزینه های حمل و نقل را به کارگر پرداخت کند.
 • اگر کارفرما مسکن را تامین کند، آنها مسوول تامین وسایل حمل و نقل از خانه به محل کار هستند.
 • اگر کارگر در پایان قراردادش به محل کارش بازگردد، کارفرما مسئول پرداخت هزینه های اقتصادی حمل و نقل برای بازگشت به آنجا است.
 • اگر کارگر به دلیل داشتن شغل دیگری به محل کارش برگردد، کارفرما مسئول پرداخت چنین هزینه هایی نیست.
 • درصورتی که کارفرما حمل و نقل را برای کارگر خارجی فراهم کند، آنها باید شرایط مشابهی را برای کارگران آمریکایی ایجاد کنند.

 

الزامات کارگران H-2A

پس از آنکه کارفرمایان ثابت کردند که تمامی شرایط لازم برای کارگران خارجی و تاییدی های DOL و USCIS را برآورده می‌کنند، کارگر می‌تواند درخواست ویزای خود را شروع کند. درخواست‌ها در سفارت آمریکایی انجام می‌شود که متقاضی در آنجا درخواست داده باشد. این روند به صورت زیر است:
 • پر کردن فرم DS-160 به صورت آنلاین
 • پرداخت 190 دلار بابت هزینه درخواست ویزا
 • تنظیم یک وقت مصاحبه
 • نشان دادن مدارک زیر در مصاحبه:
 • رسید فرم DS-160
 • فرم های I-129 و I-797 که تاییدی های USCIS را نشان میدهد.
 • پاسپورت
 • یک عکس مطابق با الزامات عکس دیجیتالی ویزای آمریکا
 • اسناد و مدارکی که ثابت کند شما قصد بازگشت به کشور خود را دارید، مانند: سند خانه، اجاره آپارتمان، نامه ای از کارفرما که نشان دهند هنگام بازگشت، شما را استخدام می‌کند.
 • اگر اعضای خانواده تان همراه شما باشد، مدارک آنها هم لازم است.
 • اگر درخواست ویزا تایید شده، برای مهر ویزا اپلای کنید.
 • اگر همه این روش‌ها به خوبی انجام شود، در نهایت شما یک ویزای H-2A آمریکا را خواهید داشت که از طریق آن می توانید به طور موقت به آمریکا بروید.

مدت زمان پردازش ویزای H-2A

زمان فرآیند برای این ویزا متفاوت است، از آنجا که فصلی هست ممکن است گاهی طول بکشد. به هر حال، به کارفرمایان آمریکایی توصیه می‌شود که حداقل 60 روز قبل از نیاز به کارگر خارجی درخواست‌شان را به uscis بدهند ولی بیشتر از 120 روز نباشد. دولت آمریکا ویزای H-2A را در اولویت قرار میدهد، بنابراین آنها به این دلیل که کشاورزی فصلی هست، بررسی فرآیند را سریع‌تر انجام می‌دهند.

اعتبار ویزای H-2A آمریکا

از آنجا که این ویزا به صورت موقت برای کار کشاورزی است، برای یک سال اعتبار دارد. بنابراین بعد از یک سال، کارگر باید به کشور خود برگردد. در صورتی که کار را تکمیل نکرده باشند یا کارفرما به آنها احتیاج داشته باشد یا کارفرمای دیگری را پیدا کنند، می‌توانند ویزای خود را تمدید کنند. این ویزا برای یک سال دیگر تمدید می‌شود، و کل مدت زمانی که صاحب ویزا می‌تواند در آمریکا بماند 3 سال است. به این معنی است که ویزا دوبار می تواند تمدید شود. بعد از سه سال، کارگران باید به کشور خود بازگردند و بعد از 3 ماه از بازگشت‌شان، دوباره درخواست ویزا دهند.
 
 

تغییر وضعیت ویزای H-2A

اگر شغلی پیدا کرده‌اید که واجد شرایط کار کشاورزی موقت و فصلی نباشد، اما به نوع دیگری از ویزا نیاز دارد، شما می‌توانید وضعیت خود را تغییر دهید. برای مثال، اگر شغلی را که پیدا کرده‌اید به ویزای H-1B دارد، کارفرمای شما باید برای این ویزا اقدام کند. 
علاوه بر این، اگر یک کارفرمای جدید برای ویزای H-2A پیدا کنید، کارفرما باید گواهینامه DOL را دریافت کرده و یک فرم I-129 جدید را ثبت کند، سپس شما می‌توانید کار را برای آنها شروع کنید. بسیاری از کارگران خارجی نگران این هستند که آیا آنها می‌توانند با این ویزا درخواست گرین کارت دهند. پاسخ این است که بله می‌توانند. دارندگان ویزای H-2A می‌توانند برای انواع گرین کارت، چه گرین کارت مبتنی بر خانواده یا استخدام، درخواست دهند.

علت ریجکت شدن ویزای H-2A

دلایل اینکه چرا سفارت آمریکا ممکن است ویزا را رد کند، بیشتر مربوط به کارفرمایان است.
 • به اندازه کافی کارگر آمریکایی وجود دارد که می‌تواند این کار را انجام دهد.
 • کارفرما صدور گواهینامه و درخواست های خود را به موقع ارائه نکرده است، بنابراین آنها نتوانستند عدم دسترسی به کارگران آمریکایی را ثابت کنند.
 • کارفرما به اندازه کافی تلاشی برای استخدام انجام نداده است.
 • کارفرما نمی‌تواند یا نمی‌خواهد الزامات دستمزد، غذا، مسکن و حمل و نقل را برآورده کند.
 • کارفرما قبلاً شرایط و ضوابط H-2A را نقض کرده است.

وضعیت اعضای خانواده با ویزای H-2A

همسر و فرزندان زیر 21 سال دارنده ویزای H-2A  می‌توانند او را در آمریکا همراهی کنند. آنها باید برای ویزای H-4 درخواست دهند. وابستگان تحت این ویزا مجاز به کار کردن نیستند. اگر ویزای متقاضی اصلی تمدید شود، اعضای خانواده هم می‌توانند ویزای خود را تمدید کنند. علاوه بر این، اگر اعضای خانواده شغلی را پیدا کنند که نیاز به ویزای H-2A داشته باشد، اگر کارفرمایان رویه‌های لازم را دنبال کنند، می‌توانند وضعیت خود را تغییر دهند. اگر تمایل دارید درباره ویزای آمریکا اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنیم مقاله اخذ ویزای آمریکا را مطالعه فرمایید.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 5 | کل دیدگاه های تایید شده: 0