20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

دسته بندی های واجدین شرایط گرین کارت

برای دریافت یک گرین کارت باید تحت یکی از دسته بندی های واجد شرایط زیر باشید. زمانی که دسته مناسب با موقعیت خود را یافت کردید، بر اساس قوانین و شرایط آن دسته می توانید برای گرین کارت آمریکا اقدام نمائید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به همراه بردن خانواده را در هر دسته مطالعه کنید.

گرین کارت از طریق خانواده

شما ممکن است واجد شرایط موارد زیر باشید

اگر شما ...

نسبت خانوادگی درجه یک با یک شهروند آمریکایی

همسر شهروند آمریکا باشید

فرزند مجرد زیر 21 سال شهروند آمریکا باشید

والد فرزند مجرد زیر 21 سالی که شهروند آمریکا هستید

یکی از بستگان، خویشاوند قانونی شهروند ایالات متحده بر اساس گرین کارت خانواده است.

عضو خانواده یک شهروند ایالات متحده به این معنی است که شما جزو موارد زیر هستید:

پسر یا دختر مجرد 21 یا بالاتر شهروند آمریکا هستید.

با دختر یا پسر شهروند آمریکا ازدواج کرده اید.

برادر یا خواهر شهروند آمریکا که حداقل 21 سال سن دارد، باشید.

عضو خانواده ساکن دائم قانونی آمریکا به این معنی است که شما جزو موارد زیر هستید:

همسر ساکن دائم قانونی آمریکا هستید.

فرزند مجرد زیر 21 سال ساکن قانونی آمریکا هستید.

پسر یا دختر 21 سال به بالاتر ساکن قانونی آمریکا هستید.

نامزد شهروند آمریکایی یا فرزند نامزد

فردی که به عنوان نامزد شهروند ایالات متحده در آمریکا پذیرفته شده است (ویزای K – 1 غیر مهاجرتی).

شخصی که به عنوان فرزند نامزد یک شهروند ایالات متحده پذیرفته شده است (ویزای K – 2 غیر مهاجرتی).

بیوه یک شهروند آمریکایی

بیوه یک شهروند ایالات متحده که قبل از زمان فوت با آن شخص ازدواج و زندگی کرده است.

قربانی ظلم شدید توسط شهروند آمریکا

همسر مورد سوء استفاده شده توسط شهروند ایالات متحده یا ساکن دائم قانونی.

کودک مجرد و زیر 21 سال مورد آزار و اذیت شهروند ایالات متحده یا ساکن دائم قانونی.

والدین سوء استفاده شده توسط یک شهروند ایالات متحده.

 

گرین کارت از طریق استخدام

شما ممکن است واجد شرایط به عنوان ...

اگر شما ...

مهاجرت کارکنان

اولین کارگر مهاجر اولویت دار هستید که به معنی:

توانایی خارق العاده ای در علوم، هنرها، آموزش، تجارت، ورزش، یا

استاد برجسته، محقق، یا

مدیر اجرایی چند ملیتی که معیار های خاصی را رعایت می کند.

یک کارگر مهاجر اولویت دوم به معنی:

یک عضو حرفه ای هستید که به مدرک تحصیلی پیشرفته نیاز دارد، یا

توانایی استثنایی در علوم، هنر ها، تجارت، یا

به دنبال چشم پوشی از منافع ملی هستند.

یک کارگر مهاجر اولویت سوم به معنی:

یک کارگر ماهر (به این معنی که شغل شما به حداقل 2 سال آموزش یا تجربه کار نیاز دارد)، یا

یک کارگر حرفه ای (به این معنی است که شغل شما حداقل به معادل لیسانس ایالات متحده نیاز دارد و شما عضو این حرفه هستید)، یا

یک کارگر غیر ماهر (به این معنی که شما کار غیر حرفه ای دارید که به کمتر از 2 سال آموزش یا تجربه نیاز دارد).

مهاجرت پزشکان منافع ملی

پزشکانی هستند که برای کار در کلینیک تمام وقت در یک منطقه تحت حمایت برای مدت زمان مشخصی موافقت کرده اند و همچنین سایر شرایط لازم را داشته باشند.

مهاجرت سرمایه گذاران

کسانی که در فرآیند سرمایه گذاری حداقل 1 میلیون دلار (یا 500 هزار دلار در یک منطقه اشتغال هدفمند) در یک شرکت تجاری جدید در ایالات متحده سرمایه گذاری کرده که حداقل برای 10 کارمند واجد شرایط کار تمام وقت فراهم کند.

 

گرین کارت از طریق مهاجرت خاص

کارگر مذهبی

عضو یک فرقه مذهبی هستند که برای کار در یک سازمان مذهبی غیر انتفاعی به ایالات متحده می آیند.

مهاجرت ویژه نوجوان

نوجوانی هستید که توسط والدین خود مورد آزار و اذیت، رها شدن یا بی توجهی قرار گرفته اید و شما از وضعیت مهاجرت ویژه نوجوانان برخوردار هستید.

گوینده یا سخنگوی بین المللی

کسانی هستند که به عنوان عضو شبکه رسانه ای به آمریکا آمده اند.

کارمند یک سازمان بین المللی یا اعضای ناتو و اعضای خانواده خاص

یک افسر بازنشسته یا کارمند برخی سازمان های بین المللی یا ناتو و اعضای خانواده خاص هستند.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله سایر دسته بندی های گرین کارت برای دیپلمات ها بروید.

 
 

گرین کارت برای قربانیان ترافیک انسانی و جنایت

شما ممکن است واجد شرایط از طریق ...

اگر شما ...

قربانی ترافیک انسانی

در حال حاضر ویزای غیر مهاجرتی T دارید

قربانی جنایت

در حال حاضر ویزای غیر مهاجرتی U دارید

 

گرین کارت از طریق قربانیان سوء استفاده

شما ممکن است واجد شرایط از طریق ...

اگر شما ...

قربانی ظلم شدید توسط شهروند آمریکایی

همسر شهروند آمریکایی هستید که از شما سوء استفاده کرده است.

کودک مجرد زیر 21 سال شهروند ایالات متحده یا ساکن دائم قانونی هستید.

والدین مورد آزار و اذیت یک شهروند آمریکایی هستید.

مهاجرت ویژه نوجوان

کودکی هستید که از والدین خود مورد آزار و اذیت، رها شدن یا بی توجهی قرار گرفته اید و از وضعیت مهاجرت ویژه نوجوان برخوردار هستید.

سوء استفاده یا ظلم شدید همسر یا فرزند تحت قانون تنظیم کوبا

همسر یا فرزند مورد آزار اذیت توسط یک بومی یا شهروند کوبایی هستید.

سوء استفاده یا ظلم شدید همسر یا کودک تحت پناهندگی هائیتی طبق قانون انصاف مهاجرت (HRIFA)

همسر یا فرزند مورد آزار اذیت ساکن دائم قانونی که گرین کارت خود را بر اساس قانون انصاف مهاجرت دریافت کرده است.

 

گرین کارت از طریق سایر دسته بندی ها

شما ممکن است از طریق دسته بندی های زیر واجد شرایط باشید.

اگر شما ...

از طریق ثبت نام لاتاری

در قرعه کشی اعلام نتایج لاتاری توسط وزارت امور خارجه آمریکا انتخاب شده اید.

قانون تنظیم کوبا

بومی یا شهروند کوبا باشید؛ یا

همسر یا فرزند یک فرد بومی یا شهروند کوبا باشید.

همسر یا فرزند مورد آزار و اذیت قرار گرفته تحت قانون تنظیم کوبا

توسط یک بومی یا شهروند کوبایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید.

وضعیت وابسته تحت HRIFA

همسر یا فرزند یک ساکن دائم قانونی هستید که گرین کارت خود را از طریق HRIFA دریافت کرده اید.

همسر یا فرزند مورد سوء استفاده تحت HRIFA

همسر یا فرزند مورد آزار و اذیت ساکن دائم قانونی که گرین کارت خود را بر اساس HRIFA دریافت کرده اید.

هندی آمریکایی متولد کانادا

50 درصد یا بیشتر از خون نژاد آمریکایی هندی را داشته و در کانادا متولد شده اند.

فرد متولد شده در آمریکا توسط یک دیپلمات خارجی

فردی که در ایالات متحده توسط یک افسر دیپلمات خارجی متولد شده است که هنگام تولد شما در ایالات متحده مستقر بوده است.

بخش 13 (دیپلمات)

به عنوان یک دیپلمات خارجی یا مقام عالی رتبه در ایالات متحده مستقر شده اند و قادر به بازگشت به خانه نیستند.

 

گرین کارت از طریق دفتر ثبت اسناد

اگر قبل از 1 ژانویه سال 1972 در ایالات متحده اقامت دائم داشته باشید و واجد شرایط موارد بالا نباشید، ممکن است واجد شرایط برای ثبت نام گرین کارت باشید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0