20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

گرین کارت بر اساس طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان

طبقه بندی ویژه نوجوانان مهاجر اقدامات خاصی را در رابطه با سو استفاده، بی توجهی، رها کردن و ... را برای آنها فراهم می کند و یا مبنای مشاهبی تحت قانون ایالتی توانایی به دنبال اقامت دائم قانونی در ایالات متحده هستند. USCIS مشخص می کند که آیا یک نوجوان الزامات طبقه بندی را با استفاده از فرم I – 360  درخواست برای آمریکایی ها، زنان بیوه یا مهاجران خاص برآورده می کند. این صفحه اطلاعات ویژه ای را برای اتباع خارجی در ایالات متحده فراهم می کند که می خواهند برای وضعیت مقیم دائم قانونی بر اساس طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان درخواست دهند.
این کار " تنظیم وضعیت " نامیده می شود. همچنین باید دستورالعمل های فرم I – 485، برنامه ثبت اقامت دائم یا تنظیم وضعیت را قبل از درخواست مطالعه کنید.

شرایط صلاحیت تنظیم وضعیت

برای واجد شرایط بودن برای یک گرین کارت بر اساس طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان، باید الزامات زیر را رعایت کنید:

 • شما احتمالا باید فرم I – 485 را برای ثبت نام اقامت دائم پر کنید.
 • شما در ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته اید.
 • شما در زمان تشکیل فرم I – 485 به طور فیزیکی در ایالات متحده حضور داشتید.
 • شما واجد شرایط دریافت ویزای مهاجرت هستید.
 • یک ویزای مهاجرت زمانی برای شما در دسترس است که یک فرم I – 485 را ثبت کرده و در آن زمان USCIS یک تصمیم نهایی را برای درخواست شما تعیین می کند.
 • هیچ یک از باره ای قابل اجرا برای تنظیم وضعیت به شما اعمال نمی شود.
 • شما برای اقامت دائم قانونی مجاز هستید یا برای خودداری از عدم پذیرش و
 • شما شایستگی استفاده مطلوب از اختیار USCIS را دارید.

اگر USCIS فرم I – 360، درخواست برای آمریکایی‌ها، زنان بیوه یا مهاجران خاص را تائید کند، شما به عنوان مهاجرت خاص نوجوانان طبقه بندی می شوید. این کار به عنوان مشروط به درخواست برای تنظیم وضعیت تلقی می شود. USCIS عنوان مشروط به درخواست شما را بدون توجه به نحوه ورود شما به ایالات متحده در نظر می گیرد.

برای اینکه واجد شرایط دریافت ویزا باشید، شما باید:

 • فرم I – 360 تائید شده داشته باشید که شما را به عنوان طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان قرار می دهد.
 • یک فرم I – 360 در انتظار داشته باشید که در نهایت تصویب می شود؛ یا
 • فرم وارد شده I – 360 که در نهایت تصویب می شود به همراه فرم I – 485 وارد کنید.

محافظت از سن

هیچ محدودیت سنی، برای زمانی که شما درخواست گرین کارت دارید وجود ندارد. اگر شما هنگام پر کردن درخواست مهاجرت خاص نوجوانان زیر 21 سال سن هستید، آنها پرونده شما را رد نخواهند کرد. اگر سن شما بیشتر از 21 سال است، آنوقت باید فرم I – 485 را در زمان پر کردن فرم I – 360 کامل کنید.

خط های تطبیق

اگر یک اقدام خاص یا نقض قانون مهاجرت انجام دهید، ممکن است از تنظیم وضعیت منع شوید. اگر به عنوان مهاجرت خاص نوجوانان طبقه بندی شده باشید، شما از همه خط های تطبیق معاف می شوید به غیر از خط های تطبیق تروریسم که در بخش 245 (c) (6) قانون مهاجرت و ملیت آمریکا قرار گرفته است. هیچ معافیتی در این بخش وجود ندارد، بنابراین باید وضعیت شما در موضوع تروریسم به طور دقیق مشخص شود.

دلایل عدم پذیرش

برای واجد شرایط بودن دریافت گرین کارت، باید برای ایالات متحده قابل قبول باشید. دلایل اینکه چرا شما ممکن است واجد شرایط دریافت گرین کارت نباشید در بخش 212 قانون مهاجرت و ملیت آمریکا لیست شده اند و به دلایل عدم پذیرش معروف هستند.
بطور کلی،  اگر هیچ یک از زمینه های غیر مجاز بودن به شما اعمال نشود، USCIS فقط می تواند برنامه گرین کارت شما را تائید کند. به عنوان طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان، شما از برخی زمینه های غیر قانونی که در بخش 212 قانون مهاجرت و ملیت آمریکا لیست شده اند، معاف می شوید.
در صورتی که غیر قابل قبول باشید، این قانون ممکن است چشم پوشی از زمین های خاص غیر مجاز بودن یا شکل دیگری از آسودگی را ارائه کند که می تواند بر عدم پذیرش آن غلبه کند. شما ممکن است از ویور عدم پذیرش یا دیگر فرم ها با استفاده از فرم I – 601، درخواست برای چشم پوشی و فرم I – 212، درخواست برای پذیرش در ایالات متحده قبل از اخراج یا حذف درخواست دهید.
اگر ویور یا دیگر فرم ها قابل قبول باشد، در صورت واجد شرایط بودن، USCIS درخواست شما را برای گرفتن گرین کارت تائید می کند.

این که ویور یا دیگر فرم ها در دسترس باشد، به زمینه و دسته بندی که تحت آن قرار دارید بستگی دارد. شرایط ویور و دیگر فرم ها در هر دسته بندی متفاوت است.

چگونگی درخواست

ویزاهای مهاجرتی برای طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان از طریق نوع اشتغال چهارم (EB - 4) ویزای مهاجرتی در دسته مهاجرت های خاص می باشد.

ویزای مهاجرت برای مهاجران از اولویت چهارم (EB - 4) که در حال حاضر با این ویزا در آمریکا هستید و یک ویزای EB – 4 مهاجرتی برای شما در دسترس است. شما ممکن است بتوانید فرم I – 485، درخواست اقامت دائم یا تنظیم وضعیت برای دریافت گرین کارت را بدون ترک آمریکا، پر کنید. اگر ویزا بلافاصله در دسترس باشد، می توانید فرم خود را بنا بر موارد زیر ثبت کنید:

 • همزمان با فرم I – 360
 • زمانی که فرم I – 360 در حال انتظار است؛ یا
 • بعد از اینکه فرم I – 360 تائید شده و معتبر باقی مانده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی ویزا و برای مشاهده بولتن ویزا، صفحه قابلیت دسترسی ویزا و تاریخ های اولویت دار را مشاهده کنید.

توجه: اگر شما در حال انجام مراحل حذف درخواست هستید، USCIS به طور کلی صلاحیت برای صدور گرین کارت شما را ندارد، مگر اینکه شما یک شخص بیگانه باشید یا تا زمانی که روند حذف پایان یابد.

چه اسنادی را باید ارسال کنید

شما باید اسناد و مدارک زیر را برای اعمال وضعیت، تنظیم کنید:

 • فرم I – 485 درخواست ثبت اقامت دائم قانونی
 • کپی فرم I – 797، اعلام تائیدیه برای فرم I -360 می باشد، مگر اینکه شما فرم 360 را همراه با فرم 485 پر کرده باشید.
 • دو عکس پاسپورتی (6 در 4)
 • سند هویت صادر شده توسط دولت همراه با عکس (در صورت وجود)
 • کپی شناسنامه
 • کپی از صفحه پاسپورت شما همراه با ویزای غیر مهاجرتی (در صورت وجود)
 • صفحه پاسپورت خود را با مهر پذیرش یا مهر موقت کپی کنید (در صورت وجود)
 • کپی فرم I – 94، سابقه ورود، خروج یا نسخه ای از پذیرش گمرک ایالات متحده و حفاظت از مرز یا تمبر موقت در سند مسافرتی (در صورت وجود)
 • فرم I – 693، گزارش معاینه پزشکی و سابقه واکسیناسیون (شما ممکن است بتوانید این فرم را همراه با فرم I – 485 ارسال کنید).
 • سوابق معتبر پلیس و دادگاه از هر گونه یافته بزهکارانه نوجوانان، اتهامات کیفری، بازداشت یا محکومیت (در صورت وجود)
 • فرم I – 601، درخواست لغو زمینه عدم پذیرش (در صورت وجود)
 • فرم I – 212، درخواست اجازه استفاده مجدد از پذیرش در ایالات متحده پس از تبعید یا حذف (در صورت وجود)
 • مستندات وضعیت غیر مهاجرتی J -1 یا J -2 گذشته (در صورت وجود)، از جمله اثبات رعایت یا چشم پوشی از شرایط اقامت 2 ساله خارجی تحت بخش 212 قانون مهاجرت و ملیت. (برای اطلاعات بیشتر به فرم I – 612، درخواست برای چشم پوشی از نیاز اقامت خارجی مراجعه کنید).

نکته: فرم های خاص از جمله فرم I – 485، هزینه ای برای تشکیل پرونده دارند.

اعضای خانواده

هیچ کس از اعضای خانواده شما نمی تواند به عنوان متقاضی فرعی مهاجرت خاص نوجوانان ثبت نام کند. با این حال، ممکن است بعد از اینکه شما گرین کارت را دریافت کردید، می توانید از طریق ویزاهای مهاجرتی خانواده، درخواست صلاحیت اعضای خانواده را بدهید.

لطفا توجه داشته باشید که اگر بر اساس طبقه بندی مهاجرت خاص نوجوانان، گرین کارت دریافت کرده اید و به عنوان بومی پذیرفته می شوید، نمی توانید برای والدین خود درخواست گرین کارت داشته باشید. این حتی در مورد والدین مختلف و غیر آزار دهنده صدق می کند.

استخدام و مجوز سفر

به طور کلی، هنگامی که فرم I – 485 شما در انتظار بررسی است، شما می توانید با پر کردن فرم I -765، درخواست مجوز اشتغال را درخواست کنید.

اگر می خواهید از ایالات متحده به صورت موقت خارج شوید و فرم I – 485 شما در حال تعلیق است، برای کسب اطلاعات بیشتر به فرم I – 131، برنامه سفرنامه و دستورالعملهای آن مراجعه کنید. به طور کلی، اگر فرم I  -485 شما در انتظار بررسی باشد و ایالات متحده را بدون داشتن مدرک موقت ترک کنید، پرونده شما بسته خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه مجوز اشتغال و اسناد مسافرتی ما مراجعه کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 1 | کل دیدگاه های تایید شده: 0