50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

مکاتبه با سفارت آمریکا

مکاتبه برندگان لاتاری برای نامه دوم ( تعیین وقت سفارت )

برندگان لاتاری که وقت سفارت آنها با وجود کارنت شدن کیس هنوز تعیین نشده است باید با اداره کنسولگری نامه نگاری کنند. مکاتبه با اداره کنسولگری وزارت امورخارجه آمریکا به زبان انگلیسی میباشد و طی آن حتما باید شماره کیس و مشخصات اپلیکنت را در هدر نامه ذکر کنید. کوتاه و مفید بنویسید. البته لازم است بدانید که بین کارنت شدن کیس و رسیدن نامه دوم ممکن است تا دو ماه زمان لازم باشد. اگر بیش از دوماه زمان سپری شد باید شروع به مکاتبه با اداره کنسولگری وزارت امورخارجه آمریکا کنید.

مکاتبه برندگان لاتاری برای آنلاک کردن فرم DS-260

همانطور که میدانید پس از تکمیل و امضای دیجیتالی فرم DS-260 ، دیگر امکان ویرایش فرم یک برنده لاتاری وجود ندارد. حال اگر شما به هر دلیل نیاز به ویرایش فرم DS-260 داشته باشید  باید نسبت به آنلاک کردن فرم DS-260 با اداره کنسول گری وزارت امورخارجه آمریکا مکاتبه کنید. تکرار میکنم که مختصر و مفید به زبان انگلیسی بنویسید. البته ذکر شماره کیس برنده لاتاری و مشخصات اپلیکنت الزامی است.
به برندگان لاتاری هشدار میدهم که پس از کارنت شدن بسیار نسبت به این مکاتبات هشیارانه عمل کنید زیرا ممکن است رسیدگی به کیس شما به تعویق بیافتد و شانس دریافت ویزای خودتان را از دست بدهید.

مکاتبه وضعیت کلیرنس برندگان لاتاری

برندگان لاتاریکه بعد از مصاحبه برای روشن شدن وضعیت پرونده ایشان باید منتظر کلیر ( پاکی ) باشند، به ایشان مدت حدودی نتیجه AP اعلام خواهد شد. در صورتی که یک برنده لاتاری گرین کارت پس از مصاحبه و تعیین زمان AP هیچ نامه ای دریافت نکرد میتواند شروع به مکاتبه با سفارت کند. دقت کنید که این مکاتبات باید با سفارت انجام شود نه اداره کنسولگری وزارت امورخارجه آمریکا و البته میتوانید به زبان فارسی به مکاتبات با سفارت آمریکا بپردازید. ( در صورتیکه سفارت شما یکی از سفارت های ایروان، ابوظبی یا آنکارا باشد ). در تمامی مکاتبات قید کردن مشخصات کامل متقاضی و البته شماره دقیق کیس الزامی است.

مکاتبه جهت تکمیل مدارکی که در سفارت اعلام نقص شده اند

این مورد از طریق وبسایت سفارت انجام خواهد شد. پس از تکمیل مدارکی که در refusal sheet به شما اعلام شده است باید از طریق راه های ارتباطی استاندارد و مورد قبول سفارت مدارک و refusal sheet و پاسپورت هایتان را برای سفارت ارسال کنید تا پس از بررسی ویزای شما صادر شود. در این موضوع دقت کنید.

جهت کسب اطلاعات درباره مهاجرت به آمریکا، پیشنهاد میکنیم مقاله روش های مهاجرت به آمریکا را مطالعه فرمایید.

 

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 11 | کل دیدگاه های تایید شده: 0